rodzaje filtrayá SĄCZENIE 2C. SEDYMENTACJA DEKANTACJA ODWIROWANIE niejednorodne separaya PRZESIEWANIE o z dzielania 2 •MAGNES ROZDZIELACZ RECZNE i ani n es г rozdzielenie Ciało state ciecz Ciało state ciecz ciało state. ciecz. ciało state. ciecz. ciało state cicito state. ciało state cicio state cięcz ciecz ciało state cicito state podstame. różnico: stanu skupienia na • melkośù cząsteczek. różnica: stemu skupienia gęstośu gruvitaja. [ugine opadają na dno]. różnica:• stanu skupienia. ・gęstośu. dlewanie różnica stanu skupienia. sita odbroсиона osąd space. na. Ano różnica miellości cząstek mniejsze opadają. różnica maściwośú fizycznych różnice gęstośc różnica melkości czystek 201 od za je rozdziel a nia eanin mie jednorodne KRYSTALIZACJA ODPAROWANIE STRĄCANIE EKSTRAKCJA DESATURACJA CHROMATOGRAFIA 2 DESTYLACJA ELEKTROFOREZA Z Z wydzielenie Ciało state nasyconego rozhroru ciało state. nasyconego rozhroru. wybranej substangi jednorodnego roztworu [przemienienie] 2 my bromej substany! jednej cieczy do drugiej (usuwanie]. дачи. ciecr ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz na podstame. różnica rozpuszczalnośu ogrzanie → ochłodzenie →→ różnica: [ognewanie] kryształy stanu skupienia lotnośc myporowanie rozpuszczalnika roinica rozpuszczalnośu tryingceme osądu, odczynnikiem. różnica rozpuszczalność różnych rozpuszczalnikach W ramica stamu skupienia rozpuszczalność zależna od ciśnienia lub temperatury ↑ różnica prędkośu poruszania się suradników na fazie nieruchomej shiadmilu o statym pominowactwie wypływają 1, a rime oddriatymujgue 2 faze stacjonaring drugie różnice temperatur wrzenia. różnica szybwoświ poruszama się pod wpływem prędu elektrycznego •↑masa, Tadumel - wolniej

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Chemia /

Mieszaniny

user profile picture

iskradonauki

33 Followers

 rodzaje
filtrayá
SĄCZENIE
2C.
SEDYMENTACJA
DEKANTACJA
ODWIROWANIE
niejednorodne
separaya
PRZESIEWANIE
o z dzielania
2
•MAGNES
ROZDZIELACZ
R

Otwórz

metody rozdzielania mieszanin

rodzaje filtrayá SĄCZENIE 2C. SEDYMENTACJA DEKANTACJA ODWIROWANIE niejednorodne separaya PRZESIEWANIE o z dzielania 2 •MAGNES ROZDZIELACZ RECZNE i ani n es г rozdzielenie Ciało state ciecz Ciało state ciecz ciało state. ciecz. ciało state. ciecz. ciało state cicito state. ciało state cicio state cięcz ciecz ciało state cicito state podstame. różnico: stanu skupienia na • melkośù cząsteczek. różnica: stemu skupienia gęstośu gruvitaja. [ugine opadają na dno]. różnica:• stanu skupienia. ・gęstośu. dlewanie różnica stanu skupienia. sita odbroсиона osąd space. na. Ano różnica miellości cząstek mniejsze opadają. różnica maściwośú fizycznych różnice gęstośc różnica melkości czystek 201 od za je rozdziel a nia eanin mie jednorodne KRYSTALIZACJA ODPAROWANIE STRĄCANIE EKSTRAKCJA DESATURACJA CHROMATOGRAFIA 2 DESTYLACJA ELEKTROFOREZA Z Z wydzielenie Ciało state nasyconego rozhroru ciało state. nasyconego rozhroru. wybranej substangi jednorodnego roztworu [przemienienie] 2 my bromej substany! jednej cieczy do drugiej (usuwanie]. дачи. ciecr ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz na podstame. różnica rozpuszczalnośu ogrzanie → ochłodzenie →→ różnica: [ognewanie] kryształy stanu skupienia lotnośc myporowanie rozpuszczalnika roinica rozpuszczalnośu tryingceme osądu, odczynnikiem. różnica rozpuszczalność różnych rozpuszczalnikach W ramica stamu skupienia rozpuszczalność zależna od ciśnienia lub temperatury ↑ różnica prędkośu poruszania się suradników na fazie nieruchomej shiadmilu o statym pominowactwie wypływają 1, a rime oddriatymujgue 2 faze stacjonaring drugie różnice temperatur wrzenia. różnica szybwoświ poruszama się pod wpływem prędu elektrycznego •↑masa, Tadumel - wolniej

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację