obliczenia stechiometryczne

345

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 obliczenia stachiometry esne
o obliczenia wynikające z ilościowe, interpretaci wównania rea-
keji chemi denei (jakie substancie iw jakich i
 obliczenia stachiometry esne
o obliczenia wynikające z ilościowe, interpretaci wównania rea-
keji chemi denei (jakie substancie iw jakich i
 obliczenia stachiometry esne
o obliczenia wynikające z ilościowe, interpretaci wównania rea-
keji chemi denei (jakie substancie iw jakich i
 obliczenia stachiometry esne
o obliczenia wynikające z ilościowe, interpretaci wównania rea-
keji chemi denei (jakie substancie iw jakich i
 obliczenia stachiometry esne
o obliczenia wynikające z ilościowe, interpretaci wównania rea-
keji chemi denei (jakie substancie iw jakich i

obliczenia stachiometry esne o obliczenia wynikające z ilościowe, interpretaci wównania rea- keji chemi denei (jakie substancie iw jakich ilościach); wykorystujące prawo zachowania masy. C 124 ▼ + 44u latom wegla reaguje x 1 cząsteczka tlenu dlając 1 cząsteczke, Henku wegla (IV). 2 mole ( C O₂ R 2.164 pobliczenia związane z reakci a chemiczna, ewzwia, zujemy: - DANE SZUKANE 20 0₂ 3 cxasteczki wodoru 2:00 1 grasteczka → mole CO - 2 2 mole CO MÓWI NAM REAKCJA CHEMICZNA? DINTERPRETACJA CZĄSTECZKOWA = -3 H₂ na 1 cz gsteczka azotu •INTERPRETACJA MOLOWA = 3 mole wodor + 1 mol azotu MASA MOLOWA R 2 NH 3 DINTERPRETACJA MASOWA - 3·2·MH + 1·2· Mn. 2. Минз 3 mole·2·1 mol + 1 mol ·2·14 / M1 = 2 mole (142 mol + 3.1 mol) mol 6 9 wodom 28 g azotu 34g azotu 2 cząsteczki amoniaku 2 mole MASA amoniaku ATOMOWA! ▷ INTERPRETACJA OBJETOŚCIOWA (w przypadku gazów w wa- 3. 22,4 dm³ + 1.22, 4dm³ = 2.22,4cm ³ 67,2cm 3 wodoru 22,4dm³ azotu LZADANIA NA PODSTAWIE REAKCJI Lad a W wyniku reakcji zrelaxa & chlorem powstaje chlorek zelaza (111) FeCl₂. Ile gramów nalexy uzyć, aby przereagowały 24g chloru? 1. napisz równanie reakcji. 2 Fe x g 2 Fe mole (2:569=129) + 3Cl₂ → 2 Fe Clz ² 249 302 mole (335,5g=1066) -> 2 Fell 3 2 106,59 Odp. Malezy uzyć 25,2 g zelaxa 1929-706, 5g 3. budu, emy proporcie. z х= 1129. 249 = 25,29 1 mol-22,4 dm³ 44,8 cm 3 amoniaku Lad W wyniku reakci syntexy wodom & wrotem powstaje amoniak NH3. Oblicz, ile azotu należy zużyc, aby otrzymać. 33, 6. dm³ amoniaku. n₂ 3H1₂ -> → 2NH3 x cm3 122 + 3H₂ → 2 H 3 33,6cm 3 2.224dm3 3 x dm ³ - 33...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

6 cm ³ 22,4dm ²³ - 44,8 cm ³ 2. podstawiamy x = 16₁8 dm3 Odp: Naloxy uzyć 16,8 cm ³. Lad 3 Oblicx, ile gramów, molii decy metrów sześciennych bromy i warunkach normalnych preereague x 37 g magnezu. Mg B v z Mg + + Br₂ 22 - 10/22 - Mg Br 80g 37g mg 24g + Br2 g 379 - Jog x = 123,3 g 1 mol By - 80g Br x molibr - 123, 3 g x = 1,54 mola liczba gramów lickba moli. 1 mol Br - 22,4 dm³ 1,54 mola Br - x cm 3 x = 34,5cm 3 Odp.: Przereaguie 123,3g, 1,54 mola, 34, 5dm³ bromu. Lad 1, str. 197 - Nowa Era G Ustal, czy 0,5 mola azotu wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku Dane: W₁ = 0,5 mola 0,2 mola Wntin liczba decymetrów 1mdi 2 mole 3 H2 + ne 2 nh x moli 0,2 mol 2 mole 1 X mol = 0,2 mol x = 0,1 Odp. 0,5 mola axotu wystaroxy. Lad 5-2, str. 197. Oblicz, ile deay metrów sześciennych tenu powstanie w wyniku rox- kradu 4 moli Henku rtęci (IM). 2 HgO → 2Hg + 0₂ 4 mole 2 HgO → 2 Hg + 0₂ 2 mole 1 mol 4 mole 2 mole. - x = 2 x moli 1 mol mole moli 1 mol 22, 4 cm 3 2 mole-44,8 d m 3 Lad (6) Oblicz, ile moli KOH powstanie w wyniku reakc, 282g Henku potasu z wodą. 3 mole x moli K₂O + H₂O →2KOH 1 mot 2 282 g - x moli gug x = 3 mole 1 mol 3 mole Amo! odp Powstanie 4, 48 dm³ CO₂ x moli - 2 mole. x = 6 moli Lad 7-4, str. 197 Oblicx, ile dm³ CO₂ (warunki normalne), powstanie w wyniku spalenia 4,6g etanolu. met 46 g/mol CH3CH₂OH+30₂ →→→→2CO₂2 + 3H₂O = 46 g/mol - 2.22,4 dm3 4,6 g/mol. x dm 3 x = 4₁48 cm³ >LWYDAJNOSC REAKCJI: ▷ to stosunek ilości produktu otrzymanego w reakcji chemicznej do ilości tego produktu obliczonej teoretycznie równania tel reakcii, / Manson = 160g/mol Maus = 96 g/mol W P+ 100% -24g 8,2%-xg xx2g 24-2=22593 Lad 8 Roztwór zawierający 20g siarczanu CuSO4 nasycono siarkowodorem. Masa wytrąconego siarczku Cu$ po odsączeniu i wysuszeniu wyniosła 1 1,75 g. Oblicz wydajność procentowa reakcji. dane mauso₂ = 20g mas = 11,759 masa czystego mocznika 100⁰⁰ 20g CuSO4 + H₂S Си50 н 160 g W= x 2 ИН 3 44,8cm3 → 20g-x9 1609-969 x=129 11,75g 129 Reczywista Pr-ilosc produktu, g, cm ³ lub mol. P+-losc teoretyczna 3 ● produktu. Zad -Lad 2, str. 200 Oblicz le dm³ amoniaku (warunki normalne) uzy to do reakci, e letove, otrey- mano 24g moznika zawierającego 8, 20%. zanieczyszczeń, jeśli 229 CO₂ → (WH₂)₂ CO + H₂O -> 60g xg Cu 5 + H₂SO4 969 xdm3-229 448dm³ - 60g x = 16,42 cm² tyle powinno powstać 100% = 0,98% 16, 42 cm ³ - 85 % xdm 3 - 1000/ x = 19,35 cm 3 > LWZOR ELEMENTARNY Cempinjoory) to wzór podający ilościowy stosunek atomów w cząsteczce związku, który jest wyfraxiony za pomoca, najmniejszych liczb całkowitych. > LWZOR RZECZYWISTY to eveór określający rzeczywista, liczbe atomów pierwiastków w zwią, zku. P₂.0₂ Pu Ono wzór elementarny Zad 10-6, str. 197 (10) Stosunek marood ego erkór elementarny. zelaza do siarki w pewnym zwią, zku chemicznym Ustal wynosi 7:8. stosunek telaxa do siarki - 7:8 1 wzór związku Fex Sy 4 x.56 32-y. = 7.32y = 56x8 2244 y. Dane: wxor - Cy Hy Neamy I 28 dvd 3 8,4 dm³ йог й, 5.9 Umo 8 Fex Sy = FeS₂ Lad ^^^-7, str. 197 liczymy stosunek: 0, = 448x1:224 2x W wyniku spalenia 2,8 dm² pewnego gazowego węglowodor otrzymano 8,4 dm. ³. CO₂, 4,5g pary wodne, (warunki normalne). Ustal wzór neczywisty... Cx Hy + 0₂ CO2 + H2O zeшкот на бра- lanie węglowodorów CxHy + 0₂ →n CO₂ + nH₂0 & możemy obliczyć liczbę moli Cit Cx Hy + 03/₂ O + wzór rzeczywisty 1 mol-22, hdm 3 x moli - 8. 4 dm 3 x = 0,375 mola 3,750,251.8. → ^ stad wiemy, ze stosunek moli w tym związku. wynosi 1:2, gdzie x to mole relaza, a y to mole siarki 7 1 mol-10g x 3002 + 211/₂0 = uxgadniamy -> 3W₂ + 2H₂O x=0,25 mola