stechiometria

26

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cz
 Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cz
 Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cz
 Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cz

Stechiometria 1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI mol- jednostka liczności materii; zawiera 6,02 10 23 obiektów elementarnych, czyli atomów, cząsteczek, protonók, elektroniów lub neutronow LICZBA AVOGADRA; STAŁA AVOGADRA NA= 6,02·10 ²3 atomów, cząsteczek lub jonów ✔ похопу і obliorenia ↳m=n· M ↳ N=R. NA N ↳n= NA me MASA MOLOWA masa molowa substancji (M) to liczba gramów substancji zawierają ca 6,02·10 23 atomów, czarteczek lub jonów; jej wartość jest liczbowo [j] = równa masie atomowej lub cząsteczkowej; jednostką masy molowej jest 20. 요 mol ↳ R = M ↳₂ N = M². NA at mal/mol / jon mol gdzie: m - masa [g] n - liczba moli [mo, M-masa molowa [1] N- liczba atomów, cagyste cack jonów 23 aut. cz, jon Na- stała Avogadra (6,02·10²3 mol ) mol ) Jou moll 2. OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZÓN; PRAWO AVOGADRA objętość molowa gazów zależy od ich masy i gęstości i waninków, w jakich się znajdują, czyli ciśnieniem i temperaturą ze względu na fakt, że temperatura i ciśnienie mają tak duży wpływ na gęstość gazów, najczęściej gęstość określamy olla tzw. warunków normalnych, tj. ciśnieniu równemu 1013 hPc i temperatine пупостасеј 0%C- 273 К. gazy mają zacznie mniejszą gęstość niż ciecze i substancje state. GĘSTOŚĆ WYBRANYCH GAZÓW W WARUNKACH NORMALNYCH ↳ N- 1,25 g/dm³ ↳ C-3,22 g/dm³ 1,43 g/dm³ GO. 3 ↳s H- 0,09 glamo ↳ powietre- 1,29 g/dm³ ↳ CO- 1,25 ğ /dm³ ↳ CO₂- 210 д /dm³ La Nha g/dm³ 0,77 gęstość bezwzględna d masa [g] d m- ve objętość [cm³] gęstość [1] PRAWO objętość moló wa gazów V V = M [g [음] d- gęstość [cm³] masa molowa AVOGADRA - / objętokić [dm³] gazy, które zajmują jednakową objętość w określonych warunkach temperatung i ciśnienia, 201 ierają taką samą...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

RONNANIE CLAPEYRONA p⋅V=n·R·T 3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE Obliczenia stechiometryczne to obliczenia wynikające 2 ilościowej interpretacji zapisce równania reakiji chemicznej i wykonystujące prawo zachowania masy. Stechiometria to dział chemic zajmujący się dotyczącymi ilościowego przebiegu reakcji chemicznych p- ciśnienie v- objętość n- liczba moli R-stała gazowa (83,1 m 2 : 102 ) mol C + O₂ → CO₂ 2C+0₂ → 200 H₂ + Cl₂ → 2HCl WYDAJNOŚĆ REAKCJI równanie reakcji chemicznych zawierają informacje o tym, jakie substancje jakich stosunkach ilościowych reagują ze sobą ovar jakie substancje i w jakich ilościach z nich powstają › np.: i w W CHEMICZNEJ W = Pc Pr obliczeniami 100% WZORY ELEMENTARNY RZECZYWISTY wzór elementamy (empiryorny) podaje ilościony stosunek atomów w cząsteczce zwiąelu chemijazneo, który jest wyrażony najmniejszych liczb całkowitych 20 wzór rzeczywistą liczbę atomow ustalić до można na podstawie znajomości składu procentowego i masy cząsteczkowej; może być taki sam lub stanowić jak nuzor empinyony jego wielokrotność masy Rzeczywisty - określa pienviastlow chemicznych w cząsteczce; molowe można ustalić na do - gęstość gazu w warunkach normalnych M dla n=1 mol do = №o Vo M=d₁ V₂ d- gęstość gazu w temperaturze Ti i pod ciśnieniem Р podstawie pomani gęstości swostancji w fazie gazowej dla n-1 mol v = RT P pV=nRT V = nRT dla n=1 mol v= Mx = Ox/H₂* DX/H2 . Dx/H₂- gęstość względna gam X względem wodonie dx. Mx Dx/H₂= d He vo MH₂ Vs= Mx MH₂ MH₂ ↓ obji мож Mx = DX10₂. Moz MX = DX/N₂ MN₂ 1 mola ротосд Mx=20x1²₂ M = d² & T