Przedmioty

Przedmioty

Więcej

stechiometria

24.10.2022

1403

48

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 1023 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cząs
Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 1023 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cząs
Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 1023 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cząs
Stechiometria
1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI
mol- jednostka liczności materii; zawiera
6,02 1023 obiektów elementarnych, czyli atomów,
cząs

Stechiometria 1. MOL I MASA MOLOWA SUBSTANCJI mol- jednostka liczności materii; zawiera 6,02 1023 obiektów elementarnych, czyli atomów, cząsteczek, protonók, elektronów wo neutronów LICZBA AUOGADRA; STAŁA AVOGADRA NA= 6,02·10 ²3 atomów, cząsteczek шь jonows . похопу ↳m=n· M ↳N=R. NA N ↳ n = NA i obliczenia ↳ R = M m₂ ↳ N = M². NA = MASA MOLOWA masa molowa substancji (M) to liczba gramów substancji zawierają, co 6,02·10 23 atomów, czasteczek lubj bjorów; jej wartość jest ticzbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej; jednostiką, masy molowej jest. at mol jon mol C2 mol gdzie: m-masa [g] n - liczba moli [mo, M- masa molowa [1] N- liczba atomow, Caaste cack 요 mol N₁ - stava Avogadra (6,02·10²3 mot i mol ij at moll 2. OBJĘTOŚĆ MOLOWA GAZÓW; PRAWO AVOGADRA objętość molowa gazów zależy od ich masy i gęstości i waninków, w jakich się znajdują, czyli ciśnieniem i temperaturą ze względu na fakt, że temperatura i ciśnienie mają tak duży wpływ na gęstość gazów, najceęściej gęstość określony olla tu. warunków normalnych, tj. ciśnienine równemu 1013 hPc i temperature nynoszącej 0°C² 273 K gazy mają znacznie mniejszą gęstość niz ciecze i substancje дачу niż state. GĘSTOŚĆ WYBRANYCH GAZÓN W WARUNKACH NORMALNYCH 3 ↳ N- 1,25 g/dm² ↳ C-3,22 g/dm³ 40 ↳s H. ↳ powietre- 1,29 g/dm³ ↳ CO- 1,25 g/dm³ ·/dm³ ↳ CO₂- 210 g 0,77 g/dm³ д. La Nha gęstość bezwzględna do masa [g] d 1,43 g/dm³ 0,0g glams : - m v objętość [cm³] gęstość [2] PRAWO objetość molio wa gazów V M [2] d- gęstość [m³] masa molowa AVOGADRA - V= / objętość [olm³] taką gazy, ktore zajmiją jednakową objętość w określonych waminkach temperatury i cisnienia, 201 201. ierają Sama liczbę cząsteczek RÓWNANIE CLAPEYRONA p.V=nRT 3. OBLICZENIA STECHIOMETRYCZNE obliczenia stechiometryczne to obliczenia wynikające 2 ilościowy interpretacji...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

sapisu sównania reabiji chemicznej і i mykonystujące prawo zachowania masy ciśnienie P- V-objętość n- liczba moli R-staña garawa (83,1 theo tith) долоша mol Stechiometria to dział chemi obliczeniami zajmujący się dotyczącymi ilościowego przebiegu reakcji chemicznych C + O₂ → CO₂ сог 2C+0₂ 200 H₂ + C₂ → 2H C WYDAJNOŚĆ REAKCJI równanie reakcji chemicznych zawierają informacje o tym, jakie substancje i w jakich stosumkach ilośaionych reagują ze sobą oraz jakie substancje i w jakich ilościach 2 nich рошжаја, пр.. CHEMICZNEY W = P₁ Pr 100% WZORY ELEMENTARNY I RZECZYWISTY wzór elementamy (empinyony) podaje ilościony stosuneki atomów w cząsteczce swiąclu chemjorneo, który jest myrażony to pomocą najmniejszych liczb całkowitych the crymisty- pienviastlow chemicznych określa rzeczywistą liczbę atomów w cząsteczce; ustalić до można na podstawie znajomości składu procentowegoi masy craste culowej; lub stanowić może być taki sam jak empiryomy jego wieloknotność masy molowe można ustalić na podstawie pomiani gęstości swbstancji w fazie garowej wzór wzór d. - gęstość gazu w warunkach normalnych M dla n=1 mol do = vo M=d₂ v d- gęstość gazu w temperature T i pod ciśnieniem p PV = nRT dla nilmal v = RT P obj. Mx = Ox/H₂* MHz Mx = Dx 10₂. Moz MX = DX/N₂ MN₂ A mola Dx/H₂ - gęstość względna gaun X względem wodomie dx. Mx V Mx Dx / H₂= d He vo MH₂ MM₂ M₂=2.Dx/H₂ M = d⋅ RT