Fizyka /

Ruch jednostajnie prostoliniowy. Opis ruchu

Ruch jednostajnie prostoliniowy. Opis ruchu

 Buch względny.
Prędkość obliczamy jako stosunek drogi pnebytej.
pnez poruszający się obiekt do bardzo
krótkiego czasu, w którym ta droga zo

Ruch jednostajnie prostoliniowy. Opis ruchu

user profile picture

Kalina Kutowska

14 Obserwujących

158

Udostępnij

Zapisz

Na podstawie: Fizyka 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. WSiP Temat 2. Opis ruchu Zawiera: Wektor prędkości, prędkość średnia, prędkość chwilowa, ruch jednostajny.

 

1

Notatka

Buch względny. Prędkość obliczamy jako stosunek drogi pnebytej. pnez poruszający się obiekt do bardzo krótkiego czasu, w którym ta droga została pnebyta. start Start start говото → jedno ciato zmienia swoje położenie Jezeli czas (t) będzie dłuższy, to obliczoną wielkość nazwiemy prędkościa Srednia. Ruch Jednostajnie prostoliniony - Fizyka Opis ruchu Podstawową jednostką prędkości jest 1 m/s, ale uzywa się równiez km/h. kierunek ruchu ▼ Am² = 3,6 km AM S kierunek ruchw ← k droga + max. odległośc od starts wektor premieszarnia S prebytu prez obiekt a -> 1. 1000km W max. odległość od Startu 36.00 potozenie Start S Va 1. 12/13 caas. względem drugiego. v- prędkość s - droga t czas 1 1 km 3,6w 2aleaność potozemia od czasu max. odległość startu od •zaleznoši drogi od czasu WEKTORY Gdly jakaś melkość fizyana oprócz wartości ma kiennek i zwrot jest to wektorowa wielkose Lizyczna np. prędkość (v). Wielkości wektorowe oznaczamy symbolem ze stnatką, np. V, a Vana rysunkach predstawiamy je jako stnatkę. Wartość wektora to symbol bez stnatki, np. V = 500km/h. Gely piszemy: 1 Oblicz prędkość..." szukamy wartości wektora prędkości ✓ V 소 czas pourst do miejsca Startu EasyScanner Ruch jednostajny w którym prędkość ma statą wartość. W tym w jednakowych odstępach czasu ciato pokonuje równe collegtosa. mostajny - - ruch ruchu s = v*t s(m) 20 15 + 10 10 5 ↑ O W tym ruchu prebyła droga jest wprost proporcjonalna do czasu. 17 m/s Rzalezność drogi ad czasu # (5) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Gdy kierunek wektora prędkości się nie zmienio, ruch jest prostoliniorry. Gdy tew kierunek się dmienia, ruch jest knywoliniony. gdy wartość prędkości jest stata, ruch jest jednostajny, a gdy wartość prędkości się 2mienia, ruch jest zmienny. PODSUMOWANIE. • Tor ruchu to linia, którą zakreśla w prestneni poruszający się obiekt phebytą phez ciato. . drogą •Prędkość Długość toru jest obliczamy...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jako stosunek drogi pnebytej phez poruszający do bardzo krótkiego czasu, w którym tá droga się obiekt została hazmemy prędkością jest czas (+) będzie dłuższy, to obliczoną wielkość = Jeśli Srednią. • Prędkość chwilowa jest wektorem wskazującym kierunek ruchu w danym momencie. • Ruch jest jednostajny, gdy droga prebyta puez dato jest wprost. • Wykres zalezności potosenia od czasu jest tym bardziej stromy, im . większa jest prędkość ciata. EasyScanner