Nauka

Nauka

Spółka

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin

137

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Hamburg
Brema
Hanno
Nizina
Południowo-Wielkopolska
Magdeburg
Harz
Kassel
Pradoliny:
1 podkarpacka
2 wroclawsko-magdeburska
3 Pilicy-Wieprza-

Podobne notatki

Know Mapa Polski thumbnail

98

Mapa Polski

znajdziesz tutaj: - ukształtowanie powierzchni Polski i krainy geograficzne - podział adminustracyjny Polski - sąsiedzi Polski

Know ZWIĄZKI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - zakres rozszerzony thumbnail

139

ZWIĄZKI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - zakres rozszerzony

Na podstawie podręcznika: OBLICZA GEOGRAFII 3, ZAKRES ROZSZERZONY, NOWA ERA Tematy: zróżnicowanie środowiska Tatr, charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i gór Świętokrzyskich, wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn, wpływ zlodowaceń na ...

Know Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski thumbnail

36

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski

Położenie Polski, surowce mineralne naszego kraju,budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni, klimat Polski,

Know Nizina Mazowiecka (WSiP kl. 5) thumbnail

53

Nizina Mazowiecka (WSiP kl. 5)

kotliny Kotlina Warszawska Wysoczyzna śródlądowe wydmy puszcza Kampinoska i Kurpiowska Narew, Wkra, Pilica i Bzura Starorzecze Łowiczanie grupa etnograficzna Warszawa, Radom i Płock zagłębie sadownicze Przemysł spożywczy, petrochemiczny Konstancin-Jezior

Know Środowisko przyrodnicze Polski thumbnail

217

Środowisko przyrodnicze Polski

sąsiedzi Polski, skrajne punkty, ukształtowanie terenu, rzeźba terenu, czas, termiczne pory roku, surowce mineralne, budowa geologiczne, pasma górskie, geografia Polska

Know Krainy geograficzne Polski klasa7 thumbnail

10

Krainy geograficzne Polski klasa7

mapa z zaznaczonymi punktami

Hamburg Brema Hanno Nizina Południowo-Wielkopolska Magdeburg Harz Kassel Pradoliny: 1 podkarpacka 2 wroclawsko-magdeburska 3 Pilicy-Wieprza-Krzny 4 glogowsko-barucka 5 warszawsko-berlińska Biebrzy-Narwi kaszubska 7 toruńsko-eberswaldzka & Drwęcy Wpływ alodowaceń na Środowisko nizin Kopenhaga kierunek spływu wod Nizina Śląska DO Rostock Szczecin Eberswalde Burlin Lipsk Baro Drezn Rudawy Zlodowacenia: ---zasięgi zlodowaceń Nizina Mazowiecka Nizina Północno- Podlaska PRADOLINY Praga Polesie VO Koszalin Poznań Głogów Wrocław Gdańsk Lądolód przykrywał pas nizin podczas zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich, pierwotna rzeźba nizin została ukształtowana podczas tych zlodowaceń. Podczas zlodowaceń północnopolskich została ona mocno przekształcona wskutek denudacji, w warunkach klimatu peryglacjalnego. Dlatego krajobraz nizin jest nazywany staroglacjalnym. Toruń Opole K - wysoczyzny morenowe zbudowane z glin lodowcowych - piaszczysto gliniaste wały moren czołowych - piaszczysto żwirowe równiny akumulacyjne (sandry) - pradoliny ukształtowane przez wody z topniejącego lądolodu - szerokie doliny rzeczne o łagodnych zboczach - gleby płowe - z glin równin staroglacjalnych czarne ziemie - z najsilniej uwodnionych glin - czarnoziemy lokalnie z lessów gleby torfowe - na dnie pradolin i dolin rzecznych, gdzie płytko zalegają wody gruntowe Kaliningrad / Kraków a Łódź Niemen Warszawa Kielce Utwory powierzchniowe i rzeźba pasa nizin Kowno Bug .Gleby równin staroglacjalnych Krzna Bialystok Narew Lublin 16 000 lat temu 6 /Wilno 19 000 lat temu Grodno 150 000 lat temu Wieprz. 290 000 lat temu Lwów Dniestr Wody powierzchniowe. - przez obszar nizin przepływają prawie wszystkie większe polskie rzéki. Na wielu z nich wybudowano zapory oraz sztuczne zbiorniki, np. Jezioro Turawskie. -. większość naturalnych jezior zanikła,na skutek procesów denudacyjnych oraz wypełniania się niecek osadami jeziornymi i ich zarastania. roślinnością torfotwórczą. Jest to kolejna cecha krajobrazů staroglacjalnego. - znaczną część nizin zajmują tereny bagienne .Warunki klimatyczne - pas nizin charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem klimatycznym -roczne sumy opadów należą do najniższych w kraju - na Nizinie Śląskiej jest to 600-700 mm/rok, na Nizinie Mazowieckiej 500-600 mm/rok, a na Nizinie Południowopodlaskiej ok. 550 mm/rok Użytkowanie terenu i roślinność - najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

na Nizinie Śląskiej Budowa geologiczna a występowanie surowców mineralnych i wód głębinowych - budowa geologiczna nizin, powoduje, że występują tam bogate złoża surowców - węgiel brunatny (z osadów paleogenu i neogenu) - północna część Niziny Południowowielkopolskiej, w Zagłębiu Konińskim, w południowo- zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz na Nizinie Śląsko-Łużyckiej. Eksploatacja tego surowca metoda odkrywkową doprowadziła do powstania wielu form antropogenicznych, m.in. zwałowisk czy odkrywek: - węgiel kamienny (karbon) - Bogdanka, leżąca na zachodnich krańcach Polesia - łupki miedzionośne (perm) - Nizina Śląsko-Łużycka, obręb Wału Trzebnickiego - gaz ziemny - okolice Głogowa i Ostrowa Wielkopolskiego - sól kamienna i sól potasowo-wapienna (perm) - Kłodawa, na Nizinie Południowowielkopolskiej - wapienie. i margle.- Nizina Śląska - wody głębinowe - ze względu na korzystną budowę geologiczną i obecność utworów piaszczystych między dwoma poziomami skał o niższej przepuszczalności, doszło w tym miejscu do powstania niecki subartezyjskiej. Na skutek istniejącego ciśnienia hydrostatycznego, po dokonaniu odwiertu zwierciadło wód podziemnych zalega płytko i możliwa jest ich eksploatacja. Pozwala to na zaspokajanie potrzeb ludności Warszawy, a podobne zjawisko geologiczne występujące w okolicach Łodzi, umożliwia także uzupełnienie zapasów dla tamtejszej aglomeracji - pas nizin odznacza się znacznym zróżnicowaniem gęstości zaludnienia przeważają tu tereny rolnicze - w pobliżu dużych miast rozwija się sadownictwo i ogrodnictwo - ograniczeniem dla rozwoju rolnictwa są podmokłe tereny występujące na Polesiu i w dnach pradolin na obszarach mało atrakcyjnych rolniczo zachowały się większe kompleksy leśne, np. Puszcza Kampinoska, Puszcza Kurpiowska - aby chronić ekosystemy leśne utworzono Białowieski Park Narodowy