Geografia /

Zmiany na mapie politycznej

Zmiany na mapie politycznej

 ZMIANY NA
MAPIE
POLITYCZNEJ
PODZIAŁ POLITYCZNY Świata
CO TO JEST PAŃSTWO?
JEST TO PODSTAWOWA JEDNOSTKA PODZIAŁU
POLITYCZnego świata. To suw

Zmiany na mapie politycznej

user profile picture

Natsese

229 Followers

Udostępnij

Zapisz

207

 

1/2/3

Notatka

Zawiera tematy z podręcznika nowej ery: - Podział polityczny świata - Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata - Integracja i dezintegracja na świecie - Konflikty zbrojne. Terroryzm - Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ PODZIAŁ POLITYCZNY Świata CO TO JEST PAŃSTWO? JEST TO PODSTAWOWA JEDNOSTKA PODZIAŁU POLITYCZnego świata. To suwerenna (Tzn. samodzielna i nieZALEŻNA OD INNYCH Krajów) organizacja Terytorialna na Państwo SKŁadają się 3 zasadnicze ELEMENTY: Terytorium wyznaczone przez granice ►LUDNOŚĆ zamieszkująca To Terytorium suwerenna WŁADZA, KTÓRA UTrzymuje relacje międzynarodowe (np. 90SPODarcze) WIELKIE PAŃSTWA I MINIPAŃSTWA Przyjmuje się, że aby Dane Państwo zostało uznane za wielkie, Jego Powierzchnia nie może Być mniejsza niż 2 mln km² Jest wiele minipaŃSTW, NAZYWANYCH Także Państwami mikrOSKOPIJnymi. Powierzchnia każdego z nich wynosi mniej niż 1000 km² 5 2 największe Państwa na świecie najmniejsze państwa na świecie CANADA USA VENEZUELA 5- GREENLAND BRAZIL BOLIVI ARGENTINA ALGERIA LIBYA MALI NIGER MGERIA DREAME CHAD SUDAN TURKEY CONGO BOMA SOUTH AFRICA SAUD ARABIA KENYA TANZANIA 1- Watykan 4 - Tuwalu 2-Monako 5- San Marino 3 - Nauru RUSSIA MONGOLIA CHINA IRAN INDIA -4 AUSTRALIA A LICZBA PAŃSTW NA ŚWIECIE Przyjmuje się, że na świecie JEST OBECnie 195 PAŃSTW (Stan na 2019 r.) Najczęściej uznaje się, że aby mogło istnieć PAŃSTWO, muszą BYĆ SPEŁNione Trzy Kryteria: FormaLnie ogłoszona LUB Historycznie uzyskana niePODLEGŁOŚĆ uznanie międzynarodowe, CZYLi na przykład przynależność DO Organizacji Narodów ZJEDNOCZONYCH (ONZ) sprawowanie realnejJ WŁADZY Przynajmniej części Terytorium WPŁYW KOLONializmu i DEKOLonizacji na WSPÓŁCzesny Obraz świata KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEGO ŚWIATA Pierwsze ważne zmiany na mapie POLITYCZNEJ ŚWIATA DOKONAŁY się w okresie WieLKICH ODKRYĆ geograficznych (na przełomie XV i XVI w.) Wraz z Dotarciem Europejczyków Do Ameryki oraz na nieznane wówczas Obszary Afryki i Azji rozpoczął się proces Kolonializmu. Kolonializm - Proces HistoryczNY, KTÓRY POLegał na PODBOJU i Utrzymywaniu przez kraje europejskie KONTROLI POLITYCZNEJ i 90SPODarczej nad SŁabiej rozwiniętymi obszarami Azji, Afryki i OBU Ameryk imperia KOLOniaLne (prawie DO POŁOWY XX W): ▶Hiszpania ▶Portugalia Wielka Brytania ▶Francja SKUTKI KOLoniaLizMU: rozwinął się...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

na dużą skalę proceder HANDLU LUDźmi (niewOLNICTWO) zaszły zmiany W STRUKTUrze ODMian LUDZKICH, wyznaniowej CZY JĘZYKOWEJj BYŁY narzucane europejskie wzorce życia, co często powodowało wypieranie elementów Kultury i zwyczAJÓW RDZENNEJ LUDNOŚCI ▶intensywnie EKSPLOATOWano surowce naturalne KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEGO ŚWIATA Dekolonizacja BYŁa procesem, W WYNIKU KTÓrego DOCHODZIŁO DO ROZPADU KOLONii, a kraje SKOLOnizowane ODZYSKIWAŁY NIEPODLEGŁOŚĆ. NaJPóžnieJ DekoLonizacja oBJęŁa AFrykę. najwięcej nowych krajów (aż 17) POWSTAŁO W 1960 r. DLATEGO TEN ROK ZOSTAŁ nazwany rokiem Afryki PRZYCZYNY I SKUTKI DEKOLONIZACJI PRZYCZYNY SKUTKI | OSŁaBienie 90SPODarcze i! Do niemal 140) Zwiększenie się Liczby POLITYCZNE KOLoniaLnych suwerennyCH PAŃSTW (Z 55 mocarstw europeJSKICH W WYNIKU DWÓCH WOJEN ŚWIATOWYCH PODważanie iDei WYŻSZOŚCI CYWilizacyjnej Europejczyków NAD ODZYSkanie przez nowo POWSTAŁe Kraje DOSTĘPU DO WŁASNYCH ZASOBÓW PODBiJanymi LuDami Przyjęcie w 1960 r. przez Zgromadzenie | | naturalnych ▶załamywanie się goSPODarek niektórych Krajów PO ODZYSkaniu niepodległości ▶Liczne KONFLIKTY NA TLE Ogólne OnZ Deklaracji o etnicznym, religijnym przyznaniu niepodległości i Krwawe walki PLemienne Terytoriom Kolonialnym o władzę integracja i Dezintegracja na świecie WSPÓŁCZESNE OBLICZE ŚWIATA nowe granice ZOSTAŁY UKSZTAŁTOWANE PO 1945 r. WTEDY TEŻ DOKONANO POLITYCZnego PODZIAŁu Europy NA DWA BLOKI: WSCHODNi i zaCHODni. W 1989 r W POLSCE JAKO Pierwszym kraju z BLOKU WSCHODNiego ODBYŁY Się częściowo WOLNE WYBORY. W Tym samym roku zburzono mur Berliński, a ROK PÓŹNIEJ DOSZŁO DO integracji Niemiec. Te zmiany Doprowadziły również DO Dezintegracji Niektórych krajów BLOKU WSCHODNiego (NP. ZSri CZECHOSŁowacji) PROCESY INTEGRACYJNE NA SWIECIE Procesy integracyjNE DOKONYWAŁY SIĘ Na TrzecH PŁASZCZYZNACH: POLITYCZNEJ (Prowadzenie WSPÓLNEJ POLITYKI WOBEC innych krajów) MiLiTarnej (zapewnienie PaństwOM CZŁONKOWSKim Bezpieczeństwa) ▶GOSPODARCZEJ (UŁatwienie międzynarodowej Wymiany HANDLOWEJ)

Geografia /

Zmiany na mapie politycznej

Zmiany na mapie politycznej

user profile picture

Natsese

229 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 ZMIANY NA
MAPIE
POLITYCZNEJ
PODZIAŁ POLITYCZNY Świata
CO TO JEST PAŃSTWO?
JEST TO PODSTAWOWA JEDNOSTKA PODZIAŁU
POLITYCZnego świata. To suw

Otwórz aplikację

Zawiera tematy z podręcznika nowej ery: - Podział polityczny świata - Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata - Integracja i dezintegracja na świecie - Konflikty zbrojne. Terroryzm - Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

Podobne notatki

user profile picture

2

wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata

Know wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata  thumbnail

8

 

1/2/3

user profile picture

2

Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata

Know Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata thumbnail

14

 

2

user profile picture

7

Zmiany na mapie politycznej

Know Zmiany na mapie politycznej thumbnail

12

 

2

user profile picture

8

Zmiany na mapie politycznej

Know Zmiany na mapie politycznej thumbnail

209

 

1/2/3

ZMIANY NA MAPIE POLITYCZNEJ PODZIAŁ POLITYCZNY Świata CO TO JEST PAŃSTWO? JEST TO PODSTAWOWA JEDNOSTKA PODZIAŁU POLITYCZnego świata. To suwerenna (Tzn. samodzielna i nieZALEŻNA OD INNYCH Krajów) organizacja Terytorialna na Państwo SKŁadają się 3 zasadnicze ELEMENTY: Terytorium wyznaczone przez granice ►LUDNOŚĆ zamieszkująca To Terytorium suwerenna WŁADZA, KTÓRA UTrzymuje relacje międzynarodowe (np. 90SPODarcze) WIELKIE PAŃSTWA I MINIPAŃSTWA Przyjmuje się, że aby Dane Państwo zostało uznane za wielkie, Jego Powierzchnia nie może Być mniejsza niż 2 mln km² Jest wiele minipaŃSTW, NAZYWANYCH Także Państwami mikrOSKOPIJnymi. Powierzchnia każdego z nich wynosi mniej niż 1000 km² 5 2 największe Państwa na świecie najmniejsze państwa na świecie CANADA USA VENEZUELA 5- GREENLAND BRAZIL BOLIVI ARGENTINA ALGERIA LIBYA MALI NIGER MGERIA DREAME CHAD SUDAN TURKEY CONGO BOMA SOUTH AFRICA SAUD ARABIA KENYA TANZANIA 1- Watykan 4 - Tuwalu 2-Monako 5- San Marino 3 - Nauru RUSSIA MONGOLIA CHINA IRAN INDIA -4 AUSTRALIA A LICZBA PAŃSTW NA ŚWIECIE Przyjmuje się, że na świecie JEST OBECnie 195 PAŃSTW (Stan na 2019 r.) Najczęściej uznaje się, że aby mogło istnieć PAŃSTWO, muszą BYĆ SPEŁNione Trzy Kryteria: FormaLnie ogłoszona LUB Historycznie uzyskana niePODLEGŁOŚĆ uznanie międzynarodowe, CZYLi na przykład przynależność DO Organizacji Narodów ZJEDNOCZONYCH (ONZ) sprawowanie realnejJ WŁADZY Przynajmniej części Terytorium WPŁYW KOLONializmu i DEKOLonizacji na WSPÓŁCzesny Obraz świata KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEGO ŚWIATA Pierwsze ważne zmiany na mapie POLITYCZNEJ ŚWIATA DOKONAŁY się w okresie WieLKICH ODKRYĆ geograficznych (na przełomie XV i XVI w.) Wraz z Dotarciem Europejczyków Do Ameryki oraz na nieznane wówczas Obszary Afryki i Azji rozpoczął się proces Kolonializmu. Kolonializm - Proces HistoryczNY, KTÓRY POLegał na PODBOJU i Utrzymywaniu przez kraje europejskie KONTROLI POLITYCZNEJ i 90SPODarczej nad SŁabiej rozwiniętymi obszarami Azji, Afryki i OBU Ameryk imperia KOLOniaLne (prawie DO POŁOWY XX W): ▶Hiszpania ▶Portugalia Wielka Brytania ▶Francja SKUTKI KOLoniaLizMU: rozwinął się...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

na dużą skalę proceder HANDLU LUDźmi (niewOLNICTWO) zaszły zmiany W STRUKTUrze ODMian LUDZKICH, wyznaniowej CZY JĘZYKOWEJj BYŁY narzucane europejskie wzorce życia, co często powodowało wypieranie elementów Kultury i zwyczAJÓW RDZENNEJ LUDNOŚCI ▶intensywnie EKSPLOATOWano surowce naturalne KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEGO ŚWIATA Dekolonizacja BYŁa procesem, W WYNIKU KTÓrego DOCHODZIŁO DO ROZPADU KOLONii, a kraje SKOLOnizowane ODZYSKIWAŁY NIEPODLEGŁOŚĆ. NaJPóžnieJ DekoLonizacja oBJęŁa AFrykę. najwięcej nowych krajów (aż 17) POWSTAŁO W 1960 r. DLATEGO TEN ROK ZOSTAŁ nazwany rokiem Afryki PRZYCZYNY I SKUTKI DEKOLONIZACJI PRZYCZYNY SKUTKI | OSŁaBienie 90SPODarcze i! Do niemal 140) Zwiększenie się Liczby POLITYCZNE KOLoniaLnych suwerennyCH PAŃSTW (Z 55 mocarstw europeJSKICH W WYNIKU DWÓCH WOJEN ŚWIATOWYCH PODważanie iDei WYŻSZOŚCI CYWilizacyjnej Europejczyków NAD ODZYSkanie przez nowo POWSTAŁe Kraje DOSTĘPU DO WŁASNYCH ZASOBÓW PODBiJanymi LuDami Przyjęcie w 1960 r. przez Zgromadzenie | | naturalnych ▶załamywanie się goSPODarek niektórych Krajów PO ODZYSkaniu niepodległości ▶Liczne KONFLIKTY NA TLE Ogólne OnZ Deklaracji o etnicznym, religijnym przyznaniu niepodległości i Krwawe walki PLemienne Terytoriom Kolonialnym o władzę integracja i Dezintegracja na świecie WSPÓŁCZESNE OBLICZE ŚWIATA nowe granice ZOSTAŁY UKSZTAŁTOWANE PO 1945 r. WTEDY TEŻ DOKONANO POLITYCZnego PODZIAŁu Europy NA DWA BLOKI: WSCHODNi i zaCHODni. W 1989 r W POLSCE JAKO Pierwszym kraju z BLOKU WSCHODNiego ODBYŁY Się częściowo WOLNE WYBORY. W Tym samym roku zburzono mur Berliński, a ROK PÓŹNIEJ DOSZŁO DO integracji Niemiec. Te zmiany Doprowadziły również DO Dezintegracji Niektórych krajów BLOKU WSCHODNiego (NP. ZSri CZECHOSŁowacji) PROCESY INTEGRACYJNE NA SWIECIE Procesy integracyjNE DOKONYWAŁY SIĘ Na TrzecH PŁASZCZYZNACH: POLITYCZNEJ (Prowadzenie WSPÓLNEJ POLITYKI WOBEC innych krajów) MiLiTarnej (zapewnienie PaństwOM CZŁONKOWSKim Bezpieczeństwa) ▶GOSPODARCZEJ (UŁatwienie międzynarodowej Wymiany HANDLOWEJ)