Historia /

cały rozdział 2

cały rozdział 2

 Temat: Dwie okupacje.
Lekija 8
mestomer
1 Podział ziem Polskich zajętych przez III Rreste:
do Niemiec włączono: Pomorze Gelańskie, Wielkopo

cały rozdział 2

Z

Zuzia Kuchta

4 Followers

146

Udostępnij

Zapisz

Polacy Podczas II Wojny Światowej

 

8

Notatka

Temat: Dwie okupacje. Lekija 8 mestomer 1 Podział ziem Polskich zajętych przez III Rreste: do Niemiec włączono: Pomorze Gelańskie, Wielkopolskę Górny Śląsker, 28 września 1939 r. zawarto ulitad niemiecko-radziecka w loto- W rym nastapiły traktacie zmiany dotyczące podziału Polski zawarte w Ribbentrop-MoTotow. Oznaczało to przesunique granicy 2 linii rzeki Wisła no nu Bug. Na terenach ourpowanych przez nie- mców utworzono Generalne Gubernatorstwo ze stolicy w Kra- kowie - Hans Frank. W 2. Terror Hitlerowski: • na obszarach wcielonych do Rzeszy miejsca męczeństwa Pola- ków obóz koncetracying Statthof. Fort VII w Poznaniu • GG: akeja specjalne Kraków", akcja AB, Tapunki, przymusowe ro- boty w niemczech, publiczne egzekucje. 3. Okupacja sowiecka: • sowietyzacja, narzucenie ideologi komunistycznej, paszportyzacja, przymusowe nadawanie obywatelstwa vadzieckiego, •nacjonalizacja: kolektywizacja, odbieranie majątków ziemskich oraz immorty innych dobr materialinych up. fabryke, • deportacje, przymusowe przesiedlanie Poluków do Kazachstanu i na • Wymordowanie oficerów Polskich (jénéów wojennych) w Katyniu 1940 of LALE 1. Rząd Polski na uchodźsture: • Prezydent Janary Marcinke wyznaczyl swojego następse segodale z konstytucja z 19.35v Wówczas prezydent zostal Madysław Raczkiewnes, a premierem i premiere m naczelnym wodzem sil zbrojnych gen. Władysław Sikorski 2.30 lipan 1941v. - traktat Sikorski-Majski: związkiem • Rząd Polski mawing zuł kontakty dyplomatyczne vadzieckim, ozvlaczało to, że Stalin" vunawal władce poblia na vchodztwie. • na terenie ZSRS miała być utworzona Armia Polska, czele stang na jej podlegajya rzydowi w Londynie gen. Wiadystow Anders. 3. Armia andersa w Związku Radzieckim. •w 1943 r. niemcy odkryli groby pomordowanych oficerów Polskich w narodowego Katynie zwrócik się z prośby do dzy- czerwonego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Krzyża o wyjasnieme sprawy. To samo zrobił rząd Polski. Stulian venuí aspolprace Polaków z Nieuscami i zerwat kavitality dyplomatgrane Rzydem Polshion w Londynie. 2 • w związku 2 tym Annia Andersa musiała opušui ZSRS, wakzyła pod Monte-Cassive w 1944r. julio II Korpus Palsui. W 4. Śmieri gen. Sikorskiego 1943 r. w Gibraltarze; Lekeya 10 Temat: Polskie państwo Podziemne. thestanes 1. Polskie Państwo Podziemne podlegals Regdy w Londynie. "pion wojskowy składa się z organizację zbrojennej. Początko Two byla, to sTużbu Zwycięstura Polski (1X 1939), związek wall zbrojne 1939.) Armin Krzyżowa [ 19426). Komenduna Ale ~gon Stefan Rawiedes, Grot" -gen. Tadeusz Komorska Bov Acospalot Obilichu , Niedtwindale " (główne otrau Tania to: desgevrory pie Тошке ledyw, odvctione, propaguntane, suboture), gen engwilyjing, czyli delegator a Rzydu Rzeczypospolitej na King. Lebija || Termat: Społeczeństwo Polskiej Okupacji. historis zagłada Polskich Żydów: -Holocan catopolungszubach; zagłada wszystkich żydów wojny światowej. -1973 к., wybuch powstania w getae warszawskim. W causic II polacy wobec Holocaustu: - Rada pomoay żydom, żygotu", Jam Morski, Irena Sendlerowa, Olma Temat: Powstanie Warszawskie-sprawa polska pod •'ll wojny światowej. mestareh koniec • Powstanie Warszumshion plan Burza" zakładał zajmowanie terenów przez Ak tove opuszczają Niemcy. Niedopuszorenie do sytulaci aby Armia • przejmowałd teveny na terenie polski. Początkowo Burza był realizowany na wschodnich terenach RP, Ostal Bu Gerwona plan. 18 # w Wilnie i wyzwolenie Lwowa, nie powjodiu się AK. : PRZYCZYNY ograniczenie planu Burza" do stolicy. ~1.08.1344r.-gen. Judeuse Komorowser, Bok, wybuch Wo stania, tzw. godzina o godzinie 17:00. pon. i ~2-10-1944r.- kapitulácia powstawim bęska polityczna - symilion AK, zgineło około 200ty's. ludzi, 80% milusta zniszozono! Spracer Poller pod konce wojny: ~Polska Lubelska miała być alternatywnym regolem alla Polskai Władza w Londynie, były w całosu Stalina. 1.01.1944 paustage Bajaus Ruda Narodowa 22.07.1944r. wc lublare ogłoszone powstanie Polskiego. Komitetu Wyrwolnain Make- dowego (PKWN). włnden. wykonaweza. W ~W styczniu 1945x gen. Leopod Oleulich wyout vorber o rozwiązanio Ak Trojler ~W Lolgun gust obrada Wielkiej Trojka w Jature. 1945. Ustalita ona granice Polsline na lini Curzona (rzelen Buey) ~Wazewa 1945r. powstanie tymczasowego Rządor Jeans Navo dany (TRXW), który przez większy część. Paristu świata będzie uznawany za jedyny legalny Polster Regd. Premierem zostaju czewen Edward Grablia Morawstri. Powstanic TRIN buto kownomawere

Historia /

cały rozdział 2

Z

Zuzia Kuchta

4 Followers

 Temat: Dwie okupacje.
Lekija 8
mestomer
1 Podział ziem Polskich zajętych przez III Rreste:
do Niemiec włączono: Pomorze Gelańskie, Wielkopo

Otwórz

Polacy Podczas II Wojny Światowej

Podobne notatki

Know rząd londyński i polskie państwo podziemne thumbnail

4

rząd londyński i polskie państwo podziemne

historia klasa 8 rząd londyński i polskie państwo podziemne

Know Polskie władze na uchodźstwie thumbnail

21

Polskie władze na uchodźstwie

Poznać przeszłość 4 dział 2 temat 2 układ Sikorski-Majski, Katastrofa Giblartarska, Polska Partia Robotnicza

Know Powstanie Warszawskie  thumbnail

44

Powstanie Warszawskie

Notatka o Powstaniu Warszawskim

Know Polskie Państwo Podziemne   thumbnail

6

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

Know polskie państwo podziemne thumbnail

74

polskie państwo podziemne

źrodła: poznać przeszłość 4, wikipedia.

Know Akcja „Burza” i powstanie warszawskie thumbnail

81

Akcja „Burza” i powstanie warszawskie

notatka z historii dla klasy 8, podręcznik Nowa Era „Wczoraj i Dziś” Mam nadzieję, że wam się przyda!

Temat: Dwie okupacje. Lekija 8 mestomer 1 Podział ziem Polskich zajętych przez III Rreste: do Niemiec włączono: Pomorze Gelańskie, Wielkopolskę Górny Śląsker, 28 września 1939 r. zawarto ulitad niemiecko-radziecka w loto- W rym nastapiły traktacie zmiany dotyczące podziału Polski zawarte w Ribbentrop-MoTotow. Oznaczało to przesunique granicy 2 linii rzeki Wisła no nu Bug. Na terenach ourpowanych przez nie- mców utworzono Generalne Gubernatorstwo ze stolicy w Kra- kowie - Hans Frank. W 2. Terror Hitlerowski: • na obszarach wcielonych do Rzeszy miejsca męczeństwa Pola- ków obóz koncetracying Statthof. Fort VII w Poznaniu • GG: akeja specjalne Kraków", akcja AB, Tapunki, przymusowe ro- boty w niemczech, publiczne egzekucje. 3. Okupacja sowiecka: • sowietyzacja, narzucenie ideologi komunistycznej, paszportyzacja, przymusowe nadawanie obywatelstwa vadzieckiego, •nacjonalizacja: kolektywizacja, odbieranie majątków ziemskich oraz immorty innych dobr materialinych up. fabryke, • deportacje, przymusowe przesiedlanie Poluków do Kazachstanu i na • Wymordowanie oficerów Polskich (jénéów wojennych) w Katyniu 1940 of LALE 1. Rząd Polski na uchodźsture: • Prezydent Janary Marcinke wyznaczyl swojego następse segodale z konstytucja z 19.35v Wówczas prezydent zostal Madysław Raczkiewnes, a premierem i premiere m naczelnym wodzem sil zbrojnych gen. Władysław Sikorski 2.30 lipan 1941v. - traktat Sikorski-Majski: związkiem • Rząd Polski mawing zuł kontakty dyplomatyczne vadzieckim, ozvlaczało to, że Stalin" vunawal władce poblia na vchodztwie. • na terenie ZSRS miała być utworzona Armia Polska, czele stang na jej podlegajya rzydowi w Londynie gen. Wiadystow Anders. 3. Armia andersa w Związku Radzieckim. •w 1943 r. niemcy odkryli groby pomordowanych oficerów Polskich w narodowego Katynie zwrócik się z prośby do dzy- czerwonego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Krzyża o wyjasnieme sprawy. To samo zrobił rząd Polski. Stulian venuí aspolprace Polaków z Nieuscami i zerwat kavitality dyplomatgrane Rzydem Polshion w Londynie. 2 • w związku 2 tym Annia Andersa musiała opušui ZSRS, wakzyła pod Monte-Cassive w 1944r. julio II Korpus Palsui. W 4. Śmieri gen. Sikorskiego 1943 r. w Gibraltarze; Lekeya 10 Temat: Polskie państwo Podziemne. thestanes 1. Polskie Państwo Podziemne podlegals Regdy w Londynie. "pion wojskowy składa się z organizację zbrojennej. Początko Two byla, to sTużbu Zwycięstura Polski (1X 1939), związek wall zbrojne 1939.) Armin Krzyżowa [ 19426). Komenduna Ale ~gon Stefan Rawiedes, Grot" -gen. Tadeusz Komorska Bov Acospalot Obilichu , Niedtwindale " (główne otrau Tania to: desgevrory pie Тошке ledyw, odvctione, propaguntane, suboture), gen engwilyjing, czyli delegator a Rzydu Rzeczypospolitej na King. Lebija || Termat: Społeczeństwo Polskiej Okupacji. historis zagłada Polskich Żydów: -Holocan catopolungszubach; zagłada wszystkich żydów wojny światowej. -1973 к., wybuch powstania w getae warszawskim. W causic II polacy wobec Holocaustu: - Rada pomoay żydom, żygotu", Jam Morski, Irena Sendlerowa, Olma Temat: Powstanie Warszawskie-sprawa polska pod •'ll wojny światowej. mestareh koniec • Powstanie Warszumshion plan Burza" zakładał zajmowanie terenów przez Ak tove opuszczają Niemcy. Niedopuszorenie do sytulaci aby Armia • przejmowałd teveny na terenie polski. Początkowo Burza był realizowany na wschodnich terenach RP, Ostal Bu Gerwona plan. 18 # w Wilnie i wyzwolenie Lwowa, nie powjodiu się AK. : PRZYCZYNY ograniczenie planu Burza" do stolicy. ~1.08.1344r.-gen. Judeuse Komorowser, Bok, wybuch Wo stania, tzw. godzina o godzinie 17:00. pon. i ~2-10-1944r.- kapitulácia powstawim bęska polityczna - symilion AK, zgineło około 200ty's. ludzi, 80% milusta zniszozono! Spracer Poller pod konce wojny: ~Polska Lubelska miała być alternatywnym regolem alla Polskai Władza w Londynie, były w całosu Stalina. 1.01.1944 paustage Bajaus Ruda Narodowa 22.07.1944r. wc lublare ogłoszone powstanie Polskiego. Komitetu Wyrwolnain Make- dowego (PKWN). włnden. wykonaweza. W ~W styczniu 1945x gen. Leopod Oleulich wyout vorber o rozwiązanio Ak Trojler ~W Lolgun gust obrada Wielkiej Trojka w Jature. 1945. Ustalita ona granice Polsline na lini Curzona (rzelen Buey) ~Wazewa 1945r. powstanie tymczasowego Rządor Jeans Navo dany (TRXW), który przez większy część. Paristu świata będzie uznawany za jedyny legalny Polster Regd. Premierem zostaju czewen Edward Grablia Morawstri. Powstanic TRIN buto kownomawere