Demokracija Ateńska W Stavożytna Grecja leiata w połudnowej Europie, podziekna no selki miast-państw zwanych polis" Giowne instytucje demokracji ateńskiej; 1. Zgromadzenie ludowe - ustanawiało prawa i decydowało najwazniejszych sprawach państwa. 2. Rada pięciuset - była ateńskim vządem, mieściło się w niej 500 ateńczyków m 3. Sad ludowy vostrygał większość spraw sądowych M 0 w Ostvacyzm - praktyka polegająca na tym, że vas i voku dbywatele mogli skazać na wygnanie człowieka zagrażającego demokracji Społeczeństwo Aten Obywatelami byli wdni mężczyźni, którzy mieli vodziców Ateńczyków. Kobiety, niewolnicy i cudzoziemcy nie byli obywatelami. Jedną trzecią mieszkańzów ateńskiej polis stanowili niewolnicy. 10-10 km² oraz 1 Kn

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

demokracja ateńska

user profile picture

winx_

8 Followers

 Demokracija
Ateńska
W
Stavożytna Grecja leiata w połudnowej Europie, podziekna no selki
miast-państw zwanych polis"
Giowne instytucje demok

Otwórz

dotyczy demokracji ateńskiej ( starożytna Grecja )

Demokracija Ateńska W Stavożytna Grecja leiata w połudnowej Europie, podziekna no selki miast-państw zwanych polis" Giowne instytucje demokracji ateńskiej; 1. Zgromadzenie ludowe - ustanawiało prawa i decydowało najwazniejszych sprawach państwa. 2. Rada pięciuset - była ateńskim vządem, mieściło się w niej 500 ateńczyków m 3. Sad ludowy vostrygał większość spraw sądowych M 0 w Ostvacyzm - praktyka polegająca na tym, że vas i voku dbywatele mogli skazać na wygnanie człowieka zagrażającego demokracji Społeczeństwo Aten Obywatelami byli wdni mężczyźni, którzy mieli vodziców Ateńczyków. Kobiety, niewolnicy i cudzoziemcy nie byli obywatelami. Jedną trzecią mieszkańzów ateńskiej polis stanowili niewolnicy. 10-10 km² oraz 1 Kn

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację