Historia /

demokracja ateńska

demokracja ateńska

 Demokracia ateńska
Ateńska polis
↳ Ateńska polis odgrywała znaczącą rolę w starożytnej Grecji.
Była położona w Attyce. Port mieścił się w P

demokracja ateńska

user profile picture

Natalia Strzępek

29 845 Obserwujących

733

Udostępnij

Zapisz

historia notatka/ starożytność/ starożytna Grecja

 

1/2

Notatka

Demokracia ateńska Ateńska polis ↳ Ateńska polis odgrywała znaczącą rolę w starożytnej Grecji. Była położona w Attyce. Port mieścił się w Pireusie, a z Atenami łączyły go Długie Mury. W tej greckiej polis rozwijała się kultura, zwłaszcza sztuka i filozofia. Z tamtejszych warsztatów pochodzą też słynne wazy. ● Patronką miasta była bogini Atena. Ewolucja ustroju politycznego ateńskiej polis ➡ Ustrój polityczny starożytnych Aten zmieniał się na przestrzeni lat. Początkowo władzę w ateńskiej polis sprawowała arystokracja. Co roku dziewięciu jej przedstawicieli zostawało urzędnikami - archontami. Później wchodzili dożywotnio w skład Areopagu (rada ta stała na straży obowiązujących praw). ●W VII w. p.n.e. wielu drobnych dzierżawców popadło w długi i zostało sprzedanych w niewolę. Te problemy miał rozwiązać Drakon. Jednak wprowadzone przez niego surowe prawa (stąd określenie .drakońskie prawa”) nie przyniosły zamierzonych skutków. W 594 r. p.n.e. nowe prawa wprowadził Solon: • zniesienie długów drobnych dzierżawców, zlikwidowanie niewoli za długi, • wykupienie z niewoli osób, które w nią wcześniej popadły za długi, • nowy podział obywateli według klas majątkowych, • najbiedniejsi mieli prawo udziału w zgromadzeniu ludowym. ● Działalność Solona nie uspokoiła sytuacji w ateńskiej polis, a władzę jako tyran przejął Pizystrat. Po jego śmierci ponownie wybuchły walki polityczne. Demokracja ateńska Demokrację ateńską zapoczątkowały reformy Klejstenesa w 508 r. p.n.e. Zmiany wprowadzone przez Klejstenesa: nowy podział administracyjny ateńskiej polis, który ograniczył wpływ arystokracji na biedniejszą ludność oraz...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wymógł współpracę osób z różnych części kraju, utworzenie nowych urzędów (Rada Pięciuset, stratedzy). W ateńskiej polis istniała procedura ostracyzmu: każdego roku obywatele byli najpierw pyłani, czy należy ją zastosować, gdy większość odpowiedziała twierdząco, to za dwa miesiące na ostrakonach (skorupkach ceramicznych naczyń) wydrapywano imię polityka, który powinien na 10 lat opuścić Ateny bez utraty praw i majątku, ●głosowanie było ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 6000 osób, Ateny opuszczał polityk, który zebrał najwięcej głosów. Cechy demokracji ateńskiej to równość obywateli wobec prawa i ich powszechny udział w rządzeniu państwem - pochodzenie czy majątek nie miały znaczenia. Większość urzędników w demokratycznych Atenach była wybierana spośród obywateli poprzez losowanie. Wyjątek stanowili stratedzy (było ich 10 i dowodzili armią) oraz osoby zajmujące się finansami. Instytucje demokracji ateńskiej: zgromadzenie ludowe (eklezja) - podejmowało decyzje w bieżących sprawach, mógł w nim wziąć udział każdy obywatel (mający skończone 20 lat), zabrać głos i przedstawić projekt uchwały dotyczący omawianych kwestii, ● Rada Pięciuset - wyłaniana poprzez losowanie, tworzyło ją po 50 osób z każdej fyli, ustalała porządek obrad zgromadzenia, zajmowała się bieżącymi sprawami ateńskiej polis, nadzorowała urzędników, przyjmowała posłów z innych państw, ● sąd ludowy (heliaja) - tworzyło go 6000 osób wybieranych corocznie w drodze losowania, rozpatrywał w sprawach cywilnych i politycznych, Areopag- znaczenie tej rady uległo zmniejszeniu, zajmowała się m.in. sądami w sprawie zabójstw. Początkowo urzędy były sprawowane bez zapłaty, później wprowadzono drobne wynagrodzenia. Umożliwiało to najbiedniejszym udział w życiu politycznym. Jednym z najsłynniejszych ateńskich polityków był Perykles, który przez 15 lat z rzędu sprawował urząd stratega. Społeczeństwo demokratycznych Aten ↳ Społeczeństwo demokratycznych Aten było podzielone na kilka grup: obywatele - tylko mężczyźni, mieli szerokie prawa polityczne, ale musieli też pełnić służbę wojskową i ponosić koszły na rzecz wspólnoty, metojkowie - cudzoziemcy (także mieszkańcy innych greckich polis), płacili specjalny podatek, mieli takie same obowiązki co obywatele, lecz nie posiadali praw politycznych, ● niewolnicy - pozbawieni wolności, wykonujący różne zajęcia (od prac w kamieniołomach po służbę w domach Ateńczyków).