Historia /

Demokratyczne Ateny

Demokratyczne Ateny

 Demokratyczne Ateny
VIII wiek p.n.e. - ukształtowanie się greckich miast-
państw
V wiek p.n.e. - okres świetności demokratycznych Aten
Star

Demokratyczne Ateny

user profile picture

Magdalena Zelmanska

1151 Followers

Udostępnij

Zapisz

333

 

8/1/5

Notatka

amfora, polis, Hellenowie, Hellada, Ateny, Sparta, agora, akropol, demokracja, obywatel, zgromadzenie ludowe. Perykles

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Demokratyczne Ateny VIII wiek p.n.e. - ukształtowanie się greckich miast- państw V wiek p.n.e. - okres świetności demokratycznych Aten Starożytna Grecja i jej mieszkańcy Warunki geograficzne – góry, liczne wyspy, brak wielkich rzek, nieurodzajna gleba. Morze i góry były naturalnymi granicami. Uprawy - oliwki, winorośl, zboża. Hodowla - owce, kozy. Amfory - naczynia służące do przechowywania m.in. wina i oliwi. Są ważnym źródłem historycznym ze względu na przedstawiane na nich sceny z życia bogów i ludzi. polis - samodzielne miasta-państwa starożytnej Grecji Grecy nazywali siebie Hellenami, a swój kraj - Helladą. Grecy mieli wspólną kulturę, język i religię. Każda polis miała swoje własne władze i wojsko. Największymi polis były Ateny i Sparta. Demokracja ateńska agora – centralny plac miasta, miejsce dyskusji politycznych oraz ważnych uroczystości. akropol - wzgórze otoczone murami, pełniące funkcję twierdzy i miejsca kultu. Najsłynniejszy znajduje się w Atenach. W V wieku p.n.e. Ateny były najpotężniejszą, najbogatszą polis z liczną flotą wojenną i handlową. demokracja - sprawowanie władzy przez wszystkich wolnych obywateli. Nazwa pochodzi od greckich słów oznaczających władzę ludu. obywatel - (w starożytnych Atenach) pełnoletni mężczyzna, którego rodzice byli Ateńczykami. Prawa obywatelskie w Atenach nie przysługiwały przyjezdnym z innych polis, kobietom i niewolnikom. Na zgromadzeniu ludowym większością głosów decydowano m.in. o: wypowiedzeniu wojny lub zawarciu pokoju, nałożeniu nowych podatków. — Perykles - najwybitniejszy obywatel czasu świetności Aten, polityk, mówca, reformator, dowódca armii. Notatka została stworzona na podstawie podręcznika „Wczoraj i dziś” 5, wydawnictwa Nowa Era, 2018 MZ Learning

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Historia /

Demokratyczne Ateny

user profile picture

Magdalena Zelmanska  

Obserwuj

1151 Followers

 Demokratyczne Ateny
VIII wiek p.n.e. - ukształtowanie się greckich miast-
państw
V wiek p.n.e. - okres świetności demokratycznych Aten
Star

Otwórz aplikację

amfora, polis, Hellenowie, Hellada, Ateny, Sparta, agora, akropol, demokracja, obywatel, zgromadzenie ludowe. Perykles

Demokratyczne Ateny VIII wiek p.n.e. - ukształtowanie się greckich miast- państw V wiek p.n.e. - okres świetności demokratycznych Aten Starożytna Grecja i jej mieszkańcy Warunki geograficzne – góry, liczne wyspy, brak wielkich rzek, nieurodzajna gleba. Morze i góry były naturalnymi granicami. Uprawy - oliwki, winorośl, zboża. Hodowla - owce, kozy. Amfory - naczynia służące do przechowywania m.in. wina i oliwi. Są ważnym źródłem historycznym ze względu na przedstawiane na nich sceny z życia bogów i ludzi. polis - samodzielne miasta-państwa starożytnej Grecji Grecy nazywali siebie Hellenami, a swój kraj - Helladą. Grecy mieli wspólną kulturę, język i religię. Każda polis miała swoje własne władze i wojsko. Największymi polis były Ateny i Sparta. Demokracja ateńska agora – centralny plac miasta, miejsce dyskusji politycznych oraz ważnych uroczystości. akropol - wzgórze otoczone murami, pełniące funkcję twierdzy i miejsca kultu. Najsłynniejszy znajduje się w Atenach. W V wieku p.n.e. Ateny były najpotężniejszą, najbogatszą polis z liczną flotą wojenną i handlową. demokracja - sprawowanie władzy przez wszystkich wolnych obywateli. Nazwa pochodzi od greckich słów oznaczających władzę ludu. obywatel - (w starożytnych Atenach) pełnoletni mężczyzna, którego rodzice byli Ateńczykami. Prawa obywatelskie w Atenach nie przysługiwały przyjezdnym z innych polis, kobietom i niewolnikom. Na zgromadzeniu ludowym większością głosów decydowano m.in. o: wypowiedzeniu wojny lub zawarciu pokoju, nałożeniu nowych podatków. — Perykles - najwybitniejszy obywatel czasu świetności Aten, polityk, mówca, reformator, dowódca armii. Notatka została stworzona na podstawie podręcznika „Wczoraj i dziś” 5, wydawnictwa Nowa Era, 2018 MZ Learning

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację