Historia /

dwie okupacje

dwie okupacje

 dwie okupAge
• Podział ziem polskich
-28 1939.
Niemcy Rosjanie podpisali kontrakt o pracyjons
i granicach, w którym przesunięty granice
mię

dwie okupacje

K

Kartonik

0 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

dwie okupacje historia

 

8

Notatka

dwie okupAge • Podział ziem polskich -28 1939. Niemcy Rosjanie podpisali kontrakt o pracyjons i granicach, w którym przesunięty granice między tymi państwani na reely. - Ziemie falskie, które znalazły się pod panowaniem III RZESZY podzielane na t ZIEMIE Polskie Zionie wcielone • pomorze Gdańskie •walne miasto Gdańsk Ziemia Ludzka Czępć wielkopolski Częśé mazawsza górny sílapk akreg Białostocki (po 1941.) Generalne gubernatonton • Mazowsze z wartz- away. •Luddo czym • małopoloka z krakowem V

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

dwie okupacje

K

Kartonik

0 Followers

 dwie okupAge
• Podział ziem polskich
-28 1939.
Niemcy Rosjanie podpisali kontrakt o pracyjons
i granicach, w którym przesunięty granice
mię

Otwórz

dwie okupacje historia

dwie okupAge • Podział ziem polskich -28 1939. Niemcy Rosjanie podpisali kontrakt o pracyjons i granicach, w którym przesunięty granice między tymi państwani na reely. - Ziemie falskie, które znalazły się pod panowaniem III RZESZY podzielane na t ZIEMIE Polskie Zionie wcielone • pomorze Gdańskie •walne miasto Gdańsk Ziemia Ludzka Czępć wielkopolski Częśé mazawsza górny sílapk akreg Białostocki (po 1941.) Generalne gubernatonton • Mazowsze z wartz- away. •Luddo czym • małopoloka z krakowem V

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację