Historia /

Dwie Okupacje

Dwie Okupacje

 Disie Okupacje
Ly 28 IX 1939 v.- uklad o
Ly IV-V 1940 v. - zbrodnia kutyniska
L₂ V-VI 1940 v. - akcje, AB "
Podziel ziem polskich
Ziemie we

Dwie Okupacje

user profile picture

Maja Siebuła

0 Followers

5

Udostępnij

Zapisz

temat z histori z 8 klasy szkoły podstawowej

 

8

Notatka

Disie Okupacje Ly 28 IX 1939 v.- uklad o Ly IV-V 1940 v. - zbrodnia kutyniska L₂ V-VI 1940 v. - akcje, AB " Podziel ziem polskich Ziemie weiclone bezpośrednio do 111 Rzeszy: Pomone Golanishic, Sumel seczyince, ziomia Todzka over część Wielkopolski, Mazowsze i Górnego Slypske generalne gubernatoratuo okupamane przez NiemcioN : większośi Maronese Warstang, Polesie Lubelskie i Małopolskie Okupacja Nicmiccke ziemic w granicach i przyjaźni między III Rzeszo, a Zicmic nu musowe mordy, skuzymanie 111 Rzeszy Niemcy plunamali poddać pełnej germanizacji ludnosi byłu skuzanu na: my obozy konectrucyjne i więzienie, mysicallonie, prebuLiGnie Polaków praw obynutchskich, likmiducjs polskiego szkolnicture, ustanowienie niemieckiego językicum generalnych gubernatorstwie pełnily zupleaze 111 Resszy Polucy byli niewolnikami. Władzę spracowet Hans Frank, Polacy byl starem me:& Gubernatorstnie: dopuszczano jezyk polski, były szkoły gdzie uczono tyko piscenie i aytenie oraz portstiew mutcmatyki i rawodu, ustunowiamo polsking polije i granutoma i publikomeno prus и gochimunku Ly Nicmischu politylu okupacyjne Phyczyny: Zipcisztwo Nicmice w nusistonska polityku !!1 Rzeszy plany podkonydhowania Poluków ludności polskiej Местся wojnic Wydancnic: Nicmicela terror wober ZSRS Skutki: eksterminucju Polaków wysicullenie Polski uzrast aktywnoś polskiego ruchu oporn Terrov hitlerowski -7 Tapanhi, obozy, pruce paymusowe, cyzchucje pokhich elit Akcja specjalna, Kruków" w listopadzic 1939. aresztowano polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskicyo oruz innych uczelni Krukowskich, następnie wystano ich do obcen Akcja pacyfikucyjnu ,, AB" wiosny 1940 r. wymordowano tysiyce prodstawicieli polskicj intylicystności i wich mystano do obozów Akcja AB" - Diosna 19h0r. -7 miała 11 Diana 19h0r. - miału nu celu wyniszczyć polskie elity....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Niemey subili około 2 tysięcy osób w tym marszałku sejmu Mucieje Rutuja i mistrzu olimpijskiego Junuszu Kusocińskicyo. W 1941r. zubili pisana Tadeusza Boya - Zeleniskiego Okupacja sowicka (ZSRS) F głownym celem ZSRS byłu sowictyzacja czyli namucenie idcologii komunistycznej, cechami były: paszportyzacja naoamenie obywatelstwo sowieckiego obsadzenie większości stanowisk w administracji, gospodarce i szkolnictwie represje wobec elit społecznych, zumienianic kościotów na muzyayny musome nacjonalizacja i kolektywizacje -dolbicrunic mujothiow itp./jszyk polski urzędowy istnienie polskich szkoł tym Uniwersytety i Politechniki Lwowskiej Nayjonalizacja - pucjęcie przez previsto prymutnego mujątku Kolektywizacja przejmowanie własności prywatnej i prachuzywanie jej do zurządzania zbiorowości Zbrodnia kutyriska IV-V 1940r. Sowieci zumoroomeli i Kutyniu 22 tys. polskich oficerowi preculstamicieli inteligencji -

Historia /

Dwie Okupacje

user profile picture

Maja Siebuła

0 Followers

 Disie Okupacje
Ly 28 IX 1939 v.- uklad o
Ly IV-V 1940 v. - zbrodnia kutyniska
L₂ V-VI 1940 v. - akcje, AB "
Podziel ziem polskich
Ziemie we

Otwórz

temat z histori z 8 klasy szkoły podstawowej

Disie Okupacje Ly 28 IX 1939 v.- uklad o Ly IV-V 1940 v. - zbrodnia kutyniska L₂ V-VI 1940 v. - akcje, AB " Podziel ziem polskich Ziemie weiclone bezpośrednio do 111 Rzeszy: Pomone Golanishic, Sumel seczyince, ziomia Todzka over część Wielkopolski, Mazowsze i Górnego Slypske generalne gubernatoratuo okupamane przez NiemcioN : większośi Maronese Warstang, Polesie Lubelskie i Małopolskie Okupacja Nicmiccke ziemic w granicach i przyjaźni między III Rzeszo, a Zicmic nu musowe mordy, skuzymanie 111 Rzeszy Niemcy plunamali poddać pełnej germanizacji ludnosi byłu skuzanu na: my obozy konectrucyjne i więzienie, mysicallonie, prebuLiGnie Polaków praw obynutchskich, likmiducjs polskiego szkolnicture, ustanowienie niemieckiego językicum generalnych gubernatorstwie pełnily zupleaze 111 Resszy Polucy byli niewolnikami. Władzę spracowet Hans Frank, Polacy byl starem me:& Gubernatorstnie: dopuszczano jezyk polski, były szkoły gdzie uczono tyko piscenie i aytenie oraz portstiew mutcmatyki i rawodu, ustunowiamo polsking polije i granutoma i publikomeno prus и gochimunku Ly Nicmischu politylu okupacyjne Phyczyny: Zipcisztwo Nicmice w nusistonska polityku !!1 Rzeszy plany podkonydhowania Poluków ludności polskiej Местся wojnic Wydancnic: Nicmicela terror wober ZSRS Skutki: eksterminucju Polaków wysicullenie Polski uzrast aktywnoś polskiego ruchu oporn Terrov hitlerowski -7 Tapanhi, obozy, pruce paymusowe, cyzchucje pokhich elit Akcja specjalna, Kruków" w listopadzic 1939. aresztowano polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskicyo oruz innych uczelni Krukowskich, następnie wystano ich do obcen Akcja pacyfikucyjnu ,, AB" wiosny 1940 r. wymordowano tysiyce prodstawicieli polskicj intylicystności i wich mystano do obozów Akcja AB" - Diosna 19h0r. -7 miała 11 Diana 19h0r. - miału nu celu wyniszczyć polskie elity....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Niemey subili około 2 tysięcy osób w tym marszałku sejmu Mucieje Rutuja i mistrzu olimpijskiego Junuszu Kusocińskicyo. W 1941r. zubili pisana Tadeusza Boya - Zeleniskiego Okupacja sowicka (ZSRS) F głownym celem ZSRS byłu sowictyzacja czyli namucenie idcologii komunistycznej, cechami były: paszportyzacja naoamenie obywatelstwo sowieckiego obsadzenie większości stanowisk w administracji, gospodarce i szkolnictwie represje wobec elit społecznych, zumienianic kościotów na muzyayny musome nacjonalizacja i kolektywizacje -dolbicrunic mujothiow itp./jszyk polski urzędowy istnienie polskich szkoł tym Uniwersytety i Politechniki Lwowskiej Nayjonalizacja - pucjęcie przez previsto prymutnego mujątku Kolektywizacja przejmowanie własności prywatnej i prachuzywanie jej do zurządzania zbiorowości Zbrodnia kutyriska IV-V 1940r. Sowieci zumoroomeli i Kutyniu 22 tys. polskich oficerowi preculstamicieli inteligencji -