Historia /

Kongres wiedeński

Kongres wiedeński

 KONGRES WIEDEŃSKI
W
m
www.
CELE KONGRESU
NW
1814v. - początek kongresu wiedeńskiego (udział wzięło 16 państw europejskich)
GŁÓWNYM CELEM by

Kongres wiedeński

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

27

Udostępnij

Zapisz

System wiedeński w Europie 1. Kongres wiedeński

 

3

Notatka

KONGRES WIEDEŃSKI W m www. CELE KONGRESU NW 1814v. - początek kongresu wiedeńskiego (udział wzięło 16 państw europejskich) GŁÓWNYM CELEM było ustanowienie nowego międzynarodowego ładu. CELE WŁADCÓW NAJWAZNIEJSZYCH PAŃSTW ROSJA jako główny zwycięzca, zamierzała poszenyć swoje posiadłości, BRYTYJCZYCY dozyli do zapewnienia równowagi sit i Europie, is PRUSY zabiegały o osłabienie swoich konkurentów państw niemieckich, AUSTRIA liczyła na nemocnienie swojej pozycji dzięki nabytkom terytorialnym, FRANCJA Starała się ograniczyć straty i odbudować się In Europie) Większość decyzji zapadała podczas KULUAROWYCH OBRAD, poza oficjalnymi spotkaniami. Ostateona klęska cesana Francuzów pod Waterloo i koniec konpresu - CZERWIEC 1815v. PRZEDSTAWICIELE PANSTW KONGRESU WIELKA BRYTANIA-minister spraw zagranicznych Robert Stewart Castlereagh, ROSJA Car Aleksander / Romanow - PRUSY - król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern AUSTRIA Cesan Franciszek / Habsburg, minister spraw zagranicznych Klemens Matternich, FRANCJA minister Charles Talleyrand 1 ZASADY USTANOWIONE NA KONGRESIE www SYSTEM WIEDEŃSKI (porząden europejski) opierał się na zasadach ustalonych przez mocarstwa. REAKCJA danny porządek") - powrót do dawnych zasad zycia społ. - politycznego. ZASADA RESTAURACJI porrot dynasti na europejskie trony, odtworzenie dawnych granic państw. Cofnięcie reform, prywrócenie dawnych zasad ustrojowych. ZASADA LEGITYMIZMU władza monarchów jest śnięta i nienaruszalna, poddlani nie mogę się precirstariać, EUROPEJSKIEJ ZASADA RÓWNOWAGI zapewnienie trwałoki systemu wiedeńskiego, zadne mocarstwo nie mogło mieć premagi (najbordkiej caterato Wlk. Brytanii) KONCERT MOCARSTW" - kompromis pomiędzy zwycięskimi władcami NOWE GRANICE MAAN ZMIANY W NIEMCZECH ↳ Związek Renski →→ Związek Niemiecki (na czele 2 Austria) ↳ Prusy umocniły swoją pozycję polityczną i zyskały nowe terytoria: Westfalia, Nadienia, część Saksonii, Pomoze Przednie, Rugia Austria otrzymała Tyrol i Salzburg. ZMIANY WE WŁOSZECH Zlikwidowano...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Królestwo Włoch. PRywrócono władzę papieza w Państrie Kościelnym. Na południu utworzono Królestwo Obojga Sycylii pod bertem Burbonów. Dynastia sabaudzka utzymała władzę w Królestwie Sardynii (na północnym zachockie Piemont i wyspę Sardynięd. Austria zajęła Lombardię! Wenecję i Panowała tez N DYNASTIA HABSBURGÓW księstwach Modeny, Parmy i Toskanin ZMIANY W EUROPIE Królestro Zjednoczonych Niderlandów (dzisiejsza Belgia i Holandia) z Holendrami na czele M Wenecję i Dalmayję. Granice Francji powróciły do stanu spred 1792r. Szwecja dostała Nomregie, a Rosja - Finlandię Sengcaria zachonata integralność, a mocarstwa zagwarantonały jej wieczysto neutralność. Ziemie Księstwa Warszanskiego znalazły się pod nędami Rosji (Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna, część Małopolski, Kujani Wielkopolski) Wielkopolski) i Prus (część Kujan, Wielkopolski ziemia chełmińska). Jedynie tratión costał wolnym miastem ŚWIĘTE PRZYMIERZE wwwwwwww WRZESIEŃ 1815. - Rosja, Prusy i Austria zawiązały w Paryzu Swięte Prymiene v. A ZADANIEM SOJUSZU było preciwdziałanie poristaniom narodowym i rewolucjom spolecznym w Europie, oraz utrymanie władky monarchów. Do Swiętego Przymiena dołączyły wszystkie znaczące państwa Europy Opida MUZUŁMAŃSKIEJ TURCJI, której nie zaproszono, i WIELKA BRYTANIA, która nie chcicia podejmować wobowigeań no kontynencie

Historia /

Kongres wiedeński

user profile picture

Olencja❤️

12 Followers

 KONGRES WIEDEŃSKI
W
m
www.
CELE KONGRESU
NW
1814v. - początek kongresu wiedeńskiego (udział wzięło 16 państw europejskich)
GŁÓWNYM CELEM by

Otwórz

System wiedeński w Europie 1. Kongres wiedeński

KONGRES WIEDEŃSKI W m www. CELE KONGRESU NW 1814v. - początek kongresu wiedeńskiego (udział wzięło 16 państw europejskich) GŁÓWNYM CELEM było ustanowienie nowego międzynarodowego ładu. CELE WŁADCÓW NAJWAZNIEJSZYCH PAŃSTW ROSJA jako główny zwycięzca, zamierzała poszenyć swoje posiadłości, BRYTYJCZYCY dozyli do zapewnienia równowagi sit i Europie, is PRUSY zabiegały o osłabienie swoich konkurentów państw niemieckich, AUSTRIA liczyła na nemocnienie swojej pozycji dzięki nabytkom terytorialnym, FRANCJA Starała się ograniczyć straty i odbudować się In Europie) Większość decyzji zapadała podczas KULUAROWYCH OBRAD, poza oficjalnymi spotkaniami. Ostateona klęska cesana Francuzów pod Waterloo i koniec konpresu - CZERWIEC 1815v. PRZEDSTAWICIELE PANSTW KONGRESU WIELKA BRYTANIA-minister spraw zagranicznych Robert Stewart Castlereagh, ROSJA Car Aleksander / Romanow - PRUSY - król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern AUSTRIA Cesan Franciszek / Habsburg, minister spraw zagranicznych Klemens Matternich, FRANCJA minister Charles Talleyrand 1 ZASADY USTANOWIONE NA KONGRESIE www SYSTEM WIEDEŃSKI (porząden europejski) opierał się na zasadach ustalonych przez mocarstwa. REAKCJA danny porządek") - powrót do dawnych zasad zycia społ. - politycznego. ZASADA RESTAURACJI porrot dynasti na europejskie trony, odtworzenie dawnych granic państw. Cofnięcie reform, prywrócenie dawnych zasad ustrojowych. ZASADA LEGITYMIZMU władza monarchów jest śnięta i nienaruszalna, poddlani nie mogę się precirstariać, EUROPEJSKIEJ ZASADA RÓWNOWAGI zapewnienie trwałoki systemu wiedeńskiego, zadne mocarstwo nie mogło mieć premagi (najbordkiej caterato Wlk. Brytanii) KONCERT MOCARSTW" - kompromis pomiędzy zwycięskimi władcami NOWE GRANICE MAAN ZMIANY W NIEMCZECH ↳ Związek Renski →→ Związek Niemiecki (na czele 2 Austria) ↳ Prusy umocniły swoją pozycję polityczną i zyskały nowe terytoria: Westfalia, Nadienia, część Saksonii, Pomoze Przednie, Rugia Austria otrzymała Tyrol i Salzburg. ZMIANY WE WŁOSZECH Zlikwidowano...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Królestwo Włoch. PRywrócono władzę papieza w Państrie Kościelnym. Na południu utworzono Królestwo Obojga Sycylii pod bertem Burbonów. Dynastia sabaudzka utzymała władzę w Królestwie Sardynii (na północnym zachockie Piemont i wyspę Sardynięd. Austria zajęła Lombardię! Wenecję i Panowała tez N DYNASTIA HABSBURGÓW księstwach Modeny, Parmy i Toskanin ZMIANY W EUROPIE Królestro Zjednoczonych Niderlandów (dzisiejsza Belgia i Holandia) z Holendrami na czele M Wenecję i Dalmayję. Granice Francji powróciły do stanu spred 1792r. Szwecja dostała Nomregie, a Rosja - Finlandię Sengcaria zachonata integralność, a mocarstwa zagwarantonały jej wieczysto neutralność. Ziemie Księstwa Warszanskiego znalazły się pod nędami Rosji (Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna, część Małopolski, Kujani Wielkopolski) Wielkopolski) i Prus (część Kujan, Wielkopolski ziemia chełmińska). Jedynie tratión costał wolnym miastem ŚWIĘTE PRZYMIERZE wwwwwwww WRZESIEŃ 1815. - Rosja, Prusy i Austria zawiązały w Paryzu Swięte Prymiene v. A ZADANIEM SOJUSZU było preciwdziałanie poristaniom narodowym i rewolucjom spolecznym w Europie, oraz utrymanie władky monarchów. Do Swiętego Przymiena dołączyły wszystkie znaczące państwa Europy Opida MUZUŁMAŃSKIEJ TURCJI, której nie zaproszono, i WIELKA BRYTANIA, która nie chcicia podejmować wobowigeań no kontynencie