Copa D UDA Moda Rovelya cechy i idee dekadentyzm - "dekadent" persona ktorej towarzyszy 1. i poczucie niespeimenia, odczuwa niepolcoi egzystencialny, 1. nie odnaidwie ucolenia 1 katastrofizm - postawa, ictóra wyraża przedem adczenie I 10 nieuniknionel. zagładzie obecnej formy Swiata... cariconite zatrace me wartości stalącyen. u. podstawy. 1 ال 1.C²TONIECZerbstwa 1.fin. de siecle - francuskie okresienie "Iconica HISTORIA colonializm • pierwszy polcaz? filmony hystępulacy I pewnel ery i powiązany z deicanciam, tendendami 1.kult jednostki - Kult pojedynczej osoby 1.w. m.in. totalitarnym systemie władzy, prowadzi do. | wyidealizowania, a nawet defilcagi władzy lub. 1 przywódcy • braci Lumiere 1895r. • lot samolotem brach Wright 1903 1) 1.Sztuka dia, sztuki- propagowane przez Aworcow hasto. Ibanema artystyczna - nazwa Broowwisica artystycznego CZTONICOwie spędzają czas na zabawach i tworzeniu. •; hirwana - wygaśnięcie cierpienia (czasami, caticowita 1.Oni nilocie. ŚNIACLOMOŚC ·1 entopomania. -zainteresowanie życiem wsi, kulturaino- artystyczny. nurt. walica z filistrem ) artysta, kylęty L • rewoluga 1905 • demonstracie, sufrazystek. Europa - przełom XIX/XX w. Polska 1890- - 1918 • Iwona Swiatowa 1914 • odzysicanie mepocuegrosa przez Poisice 1918. B 1 1 GATUNKI. LITERACKIE Sonet (Icowai) hymn (dies irae) • erotyk (lubię, kiedy Icobieta...) powieśc. (chłopi). • dramat, symboliczny (wesele) • dramat naturalistyczny. (Morange pani. Duiskiel O artysta 1. Sztuica (statek. (pilany) • Śmierć i przemijanie (pactlina) • Iconiec Świata (dlies irae) • Nies. (chTopi). MOTYWY xwr ♥ . podziaty Społeczne (wesele). aviszczyzna (Morainos c Pani Duisiciel). SZTUKA architelzewia. - secesja - styl zalcopiański. sztulza uzyterowania • Bog umart. -F. Nietzsche artysta (wesele) •delcadient (nie wierzę, whic) • nacicaTONIek (Icowal) J rzeglsa. - organiczne ksztaity. erotyzm. Umierad musi., coma. ayd!! -S. Wyspiański. BOHATEROWIE femme fatale (enTopi) filister (Moraino$d. pani Dulskiej) malarstwo. --Impresyonizm. - symbolizm. secesi2 - wawe, [email protected] -złote mysli - 119ztuka, nie ma żadnego celu jest. .celem. sama w sobie. -S....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Przybyszewski E Wolnym, bowiem. jest człowiek tylko. Ntedy, gay. Test Samoting" -A. Schopenhauer. Nie, ma. ksiązek, moralny ch lub memorainycy.. Sa książki napisane dobrze lub due.. - Oscar Wilde 19 AU TU THE CUL

Historia /

Mloda Polska

user profile picture

Ida

4 Followers

 Copa D UDA
Moda Rovelya
cechy i idee
dekadentyzm - "dekadent" persona ktorej towarzyszy
1.
i poczucie niespeimenia, odczuwa niepolcoi egzys

Otwórz

Notatka z epoki "mloda polska"

Copa D UDA Moda Rovelya cechy i idee dekadentyzm - "dekadent" persona ktorej towarzyszy 1. i poczucie niespeimenia, odczuwa niepolcoi egzystencialny, 1. nie odnaidwie ucolenia 1 katastrofizm - postawa, ictóra wyraża przedem adczenie I 10 nieuniknionel. zagładzie obecnej formy Swiata... cariconite zatrace me wartości stalącyen. u. podstawy. 1 ال 1.C²TONIECZerbstwa 1.fin. de siecle - francuskie okresienie "Iconica HISTORIA colonializm • pierwszy polcaz? filmony hystępulacy I pewnel ery i powiązany z deicanciam, tendendami 1.kult jednostki - Kult pojedynczej osoby 1.w. m.in. totalitarnym systemie władzy, prowadzi do. | wyidealizowania, a nawet defilcagi władzy lub. 1 przywódcy • braci Lumiere 1895r. • lot samolotem brach Wright 1903 1) 1.Sztuka dia, sztuki- propagowane przez Aworcow hasto. Ibanema artystyczna - nazwa Broowwisica artystycznego CZTONICOwie spędzają czas na zabawach i tworzeniu. •; hirwana - wygaśnięcie cierpienia (czasami, caticowita 1.Oni nilocie. ŚNIACLOMOŚC ·1 entopomania. -zainteresowanie życiem wsi, kulturaino- artystyczny. nurt. walica z filistrem ) artysta, kylęty L • rewoluga 1905 • demonstracie, sufrazystek. Europa - przełom XIX/XX w. Polska 1890- - 1918 • Iwona Swiatowa 1914 • odzysicanie mepocuegrosa przez Poisice 1918. B 1 1 GATUNKI. LITERACKIE Sonet (Icowai) hymn (dies irae) • erotyk (lubię, kiedy Icobieta...) powieśc. (chłopi). • dramat, symboliczny (wesele) • dramat naturalistyczny. (Morange pani. Duiskiel O artysta 1. Sztuica (statek. (pilany) • Śmierć i przemijanie (pactlina) • Iconiec Świata (dlies irae) • Nies. (chTopi). MOTYWY xwr ♥ . podziaty Społeczne (wesele). aviszczyzna (Morainos c Pani Duisiciel). SZTUKA architelzewia. - secesja - styl zalcopiański. sztulza uzyterowania • Bog umart. -F. Nietzsche artysta (wesele) •delcadient (nie wierzę, whic) • nacicaTONIek (Icowal) J rzeglsa. - organiczne ksztaity. erotyzm. Umierad musi., coma. ayd!! -S. Wyspiański. BOHATEROWIE femme fatale (enTopi) filister (Moraino$d. pani Dulskiej) malarstwo. --Impresyonizm. - symbolizm. secesi2 - wawe, [email protected] -złote mysli - 119ztuka, nie ma żadnego celu jest. .celem. sama w sobie. -S....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Przybyszewski E Wolnym, bowiem. jest człowiek tylko. Ntedy, gay. Test Samoting" -A. Schopenhauer. Nie, ma. ksiązek, moralny ch lub memorainycy.. Sa książki napisane dobrze lub due.. - Oscar Wilde 19 AU TU THE CUL