Historia /

Państwo bez stosów

Państwo bez stosów

 Państwo bez stosow
1.Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielowyznaniowym.
Oprócz katolicyzmu jej mieszkańcy praktykowali prawosław

Państwo bez stosów

I

Iza🫠

15 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

Notatka

 

6

Notatka

Państwo bez stosow 1.Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielowyznaniowym. Oprócz katolicyzmu jej mieszkańcy praktykowali prawosławie, judaizm i islam. Wśród wyznań protestanckich występowały luteranizm, kalwinizm oraz arianizm. 2.Wiek XVI był w historii Europy czasem krwawych wojen religijnych między katolikami i protestantami. Wielu wiernych obu stron musiało uciekać przed prześladowaniami. Udawali się między innymi do Polski. 3.W celu uniknięcia wojen i prześladowań religijnych szlachta polska zawiązała w 1573 roku konfederację w Warszawie i uchwaliła akt gwarantujący innowiercom swobodę wyznania. 4.XVI-wieczna Rzeczpospolita - dzięki wprowadzeniu zasady tolerancji religijnej - jest dziś nazywana „państwem bez stosów"

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Historia /

Państwo bez stosów

I

Iza🫠

15 Followers

 Państwo bez stosow
1.Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielowyznaniowym.
Oprócz katolicyzmu jej mieszkańcy praktykowali prawosław

Otwórz

Notatka

Podobne notatki
Know państwo bez stosów  thumbnail

141

1609

państwo bez stosów

<33 historia<<<

Know Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki thumbnail

49

552

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Rzeczpospolita Obojga Narodów (Dział: Czasy królów elekcyjnych) Fiszki

Know Ostatnia wolna elekcja i  I rozbiór Rzeczypospolitej (WSiP kl 6) thumbnail

12

136

Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej (WSiP kl 6)

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwsze reformy Czartoryscy Familia sejm konwokacyjny cło generalne Szkoła Rycerska uchwała o nienaruszalności tzw. praw kardynalnych wolna elekcja, liberum veto Konfederacja barska Rejtan Puławski Prusy Rosja

Know kontrreformacja  thumbnail

594

5504

kontrreformacja

historia notatka

Know tolerancja religijna w Polsce  thumbnail

0

48

tolerancja religijna w Polsce

notatka z historii gwo

Know Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w thumbnail

18

338

Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI w

Notatki zrobione są na podstawie podręcznika „Zrozumieć przeszłość” Nowa Era Zakres rozszerzony.

Państwo bez stosow 1.Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielowyznaniowym. Oprócz katolicyzmu jej mieszkańcy praktykowali prawosławie, judaizm i islam. Wśród wyznań protestanckich występowały luteranizm, kalwinizm oraz arianizm. 2.Wiek XVI był w historii Europy czasem krwawych wojen religijnych między katolikami i protestantami. Wielu wiernych obu stron musiało uciekać przed prześladowaniami. Udawali się między innymi do Polski. 3.W celu uniknięcia wojen i prześladowań religijnych szlachta polska zawiązała w 1573 roku konfederację w Warszawie i uchwaliła akt gwarantujący innowiercom swobodę wyznania. 4.XVI-wieczna Rzeczpospolita - dzięki wprowadzeniu zasady tolerancji religijnej - jest dziś nazywana „państwem bez stosów"

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację