Historia /

Polskie władze na uchodźstwie

Polskie władze na uchodźstwie

 Armia Polska - gen Władysław Anders
? gdzie podziali się polscy oficerowie?
M
do lata 1942 udało się zorganizować formację liczącą
ok. 80ty
 Armia Polska - gen Władysław Anders
? gdzie podziali się polscy oficerowie?
M
do lata 1942 udało się zorganizować formację liczącą
ok. 80ty
 Armia Polska - gen Władysław Anders
? gdzie podziali się polscy oficerowie?
M
do lata 1942 udało się zorganizować formację liczącą
ok. 80ty
 Armia Polska - gen Władysław Anders
? gdzie podziali się polscy oficerowie?
M
do lata 1942 udało się zorganizować formację liczącą
ok. 80ty
 Armia Polska - gen Władysław Anders
? gdzie podziali się polscy oficerowie?
M
do lata 1942 udało się zorganizować formację liczącą
ok. 80ty

Polskie władze na uchodźstwie

user profile picture

Gabrysia Gontarz

14 Obserwujących

24

Udostępnij

Zapisz

Poznać przeszłość 4 dział 2 temat 2 układ Sikorski-Majski, Katastrofa Giblartarska, Polska Partia Robotnicza

 

4/2

Notatka

Armia Polska - gen Władysław Anders ? gdzie podziali się polscy oficerowie? M do lata 1942 udało się zorganizować formację liczącą ok. 80tys żołnierzy 1942-ewakuacja armii polskiej do Iranu Ivan - początek szlaku wojennego 2 Korpus Polski (Andersowcy) Od 18 lutego 1943v w Lesie Katyńskim. Niemcy prowadzili ekshumanizacje. Kiedy przebadali ponad 400 cial i stwierdzili, że zabitymi są polscy oficerowie zdecydowali się sprawę upublicznic Informację o tym podał w radiu minister propagandy III Rzeszy - Josef Goebbels 25 kwietnia 1943r-Stalin zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską ▶Katastrofa Giblartarska zte nastroje w armi gen. Andersa stacjonującej na bliskim wschodzie => Inspekcja Sikorskiego => tragedia w drodze powrotnej, po wystartowaniu z Giblartaru 4 lipca 1943 r samolot premiera spada do morza ⇒ Śmierć Sikorskiego • nowy naczelny wódź - gen. Kazimierz Sosnkowski nowy premier - Stanisław Mikołajczyk (ze Stronnictwa Ludowego) D Polskie Siły Zbrojne (PSZ) 85tys żołnierzy 750 tys gotowych do walki - brak sprzętu i uzbrojenia -> Upadek Francji →> polskie władze na uchodźstwie przenoszą się do Londynu 1 Korpus Polski - stacjonują w Szkocji ↳ I Korpus Pancemo - Motorowy UKŁAD SIKORSKI - MAJSKI Po napaści III Rzeszy na ZSRS dyplomacja brytyjska podjęła działania mające na celu unormowanie relagi Polski z Sowietami "Cel anglikow: włączenie Stalina do koalicji antyhitlerowskiej 30 lipca 1941 v. - porozumienie polsko - sowieckie, nazwane układem Sikorski-Majslu Dokument podpisali w Londynie polski premier WŁADYSŁAW SIKORSKI oraz ambasador sowiecki w Wielkiej Brytani IWAN MAJSKI Utworzenie grupy Inicjatywnej...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

przez Stalina zadanie: organizowanie nowych struktur pod niemiecką, okupacją ▶ członkowie: Marceli Nowotko, Pawet finder, Bolesław Motojec pod koniec grudnia 1941v zrzucono ich na spadochronach pod Warszawą 5 stycznia 1942v - powołali Polską Partię Robotnicza (PPR) propaganda: Unikanie skojarzeń z idealogią komunistyczną, akcentowanie potrzeby walki o niepodległość Polski w sojuszu z ZSRS, namawianie do działań dywersyjnych przecinko Niemcom rywalizacja o wpływy ->zamordowanie Nowotki następca Nowotki → Paweł Finder ← zgingł z rak Niemców listopad 1943v. →> Władysław Gomułka przejmuje władzę w partii 31 grudnia 1943 - powołanie w Warszawie Krajowej Rady Narodowej (KRN) z Bolesławem Bierutem jako przewodniczącym 70 D Na mocy układu Sikorski-Moyski: ▶ przywrócono stosunki dyplomatyczne pomiędzy obu państwami; ▶ stwierdzono, że pakt Ribbentrop-Mototow stracił swoją moc; ▶ Za zgodą władz Sowieckich planowano utworzenie na terytorium ZSRS polskiej armii; ▶ Zwalniano na podstawie amnestii Polaków więzionych w sowieckich Tagrach i więzieniach Stronie polskiej nie udało się uzyskać potwierdzenia nienaruszalności wschodniej granicy. Sikorski podpisuje traktat => kryzys gabinetowy, vezygnacja z funkcji kilku ministrów, prezydent Raczkiewicz usiłował zdymisjonować Sikorskiego ze stanowiska premiera skutki traktatu: tysiące Polaków odzyskuje życie wolność szansa na powrót rodaków do ojczyzny wymiana ambasadorów pomiędzy dwoma państwami wzajemna pomoc i wsparcie w walce z Niemcami - - - Ħ Polskie władze na uchodźstwie 30 września 1939r w Paryżu powstał polski rząd na uchodźstwie (przywódca - gen. Władysław Sikovski) • wybor nowego prezydenta Ignacy Mościński => Bolesław Wieniawa - Długoszowsk Francja + Prezydent → Władysław Raczkiewicz Władysław Sikorski = najważniejszy polski polityk ha uchodźstwie ▷ grudzień 1939,- powstanie Rady Narodowej Rzeczy - -pospolitej Polskiej = namiastka polskiego parlamentu przewodniczący - Ignacy Jan Paderewski Siedziba polskich władz na uchodźstwie - Angers podboj Europy Zachodniej => ewakuacja do Londynu ▶ Emigracyjny rząd polski we Francju 1939v-proces odtwarzania armii → listopad rezygnacja ze stanowiska naczelnego wodra Edwarda Rydza - Śmigłego, jego miejsce zajął gen Sikorski