Historia /

reformacja

reformacja

 Reformacja
Przyczyny reformacji
Przyczyny reformacji były złożone i wpływ na powstanie tego ruchu miało wiele czynników:
kryzys Kościoła, k

reformacja

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

385

 

1/2/3

Notatka

historia notatka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Reformacja Przyczyny reformacji Przyczyny reformacji były złożone i wpływ na powstanie tego ruchu miało wiele czynników: kryzys Kościoła, który objawiał się takimi zjawiskami jak: • symonia, • nepotyzm, tamanie celibatu przez duchownych, krytyka działalności papieży i ich prowadzenia się, • nieprzestrzeganie przez księży i zakonników zasad wiary oraz cnót pokory i ubóstwa, łączenie przez duchownych kilku stanowisk kościelnych i przez to niespełnianie swoich obowiązków - jednocześnie czerpali dochody ze wszystkich sprawowanych funkcji. renesans i humanizm - prąd umysłowy, który w centrum zainteresowania stawiał człowieka i życie ziemskie, zwiększająca się popularność druku, która wpłynęła na rozpowszechnianie się idei humanistycznych, niechęć wobec płacenia podatków na rzecz Kościoła i dążenie do ograniczenia roli sądów kościelnych (dotyczyło to m.in. bogacącego się mieszczaństwa na zachodzie Europy i szlachty na wschodzie kontynentu), ruchy reformatorskie z poprzednich stuleci, np. działalność Jana Wiklefa czy Jana Husa Początki reformacji Reformacja rozpoczęła się od ogłoszenia 95 tez przez zakonnika Marcina Lutra w 1517 r. w Wittenberdze. Marcin Luter skrytykował głównie odpusty (ofiary na rzecz Kościoła), za które można było rzekomo uzyskać odpuszczenie grzechów. Luter nie wyrzekł się swoich poglądów i został obłożony klątwą przez papieża. Marcin Luter przetłumaczył na język niemiecki Biblię, której upowszechnianie było szybkie dzięki drukowi. Zwolennicy reformacji zostali nazwani protestantami - na sejmie Rzeszy wystąpili z protestem przeciwko zakazowi szerzenia nowych idei. Wyznania powstałe w wyniku reformacji Reformacja przyczyniła się do powstania nowych wyznań chrześcijańskich: luteranizm...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

(Kościół ewangelicko-augsburski): • założyciel: Marcin Luter, zasady: odrzucenie tradycji katolickiej i oparcie się na Piśmie świętym, odstąpienie od kultu Maryi, świętych i relikwii, tylko dwa sakramenty (chrzest i komunia pod dwoma postaciami - chleba i wina), zniesienie celibatu duchownych; kalwinizm (Kościół ewangelicko-reformowany): • założyciel: Jan Kalwin, który propagował ideę predestynacji, • zasady: Pismo święte źródłem wiary, tylko dwa sakramenty (chrzest i komunia), zniesienie celibatu duchownych, odstąpienie od kultu Maryi, świętych i relikwii, gminami zarządzają rady złożone z pastorów i osób świeckich; Lanabaptyzm: • założyciel: Thomas Münzer, zasady: Pismo święte źródłem wiary, negacja chrztu małych dzieci, odrzucenie własności prywatnej; Langlikanizm: • założyciel: Henryk VIII - król Anglii, • okoliczności powstania: brak zgody papieża na unieważnienie ślubu z Katarzyną Aragońską, ogłoszenie w 1534 r. aktu supremacji i stworzenie kościoła narodowego, • zasady: zniesienie celibatu duchownych, komunia pod dwoma postaciami, język angielski językiem liturgii, zachowanie elementów katolickich i hierarchii biskupów, likwidacja zakonów i sprzedaż ich majątków, • w Kościele anglikańskim powstało wyznanie zwane purytańskim - jego członkowie (purytanie) wzorowali się na kalwinizmie i dążyli do odrzucenia zwierzchności królewskiej oraz pozostałości katolicyzmu. Skutki reformacji Najważniejsze skutki reformacji: powstanie nowych wyznań chrześcijańskich, zmiany wyznania w części państw, np. Szwecji, Danii, Anglii, Szwajcarii, niektórych księstwach niemieckich, a także likwidacja państwa krzyżackiego i utworzenie Prus Książęcych, reformy w Kościele katolickim, wojny i zamieszki religijne, zmiany w wystroju kościołów przejętych przez protestantów - np. usuwano obrazy i rzeźby, wprowadzenie przez protestantów języków narodowych do liturgii, nowy styl życia protestantów (szczególnie kalwinistów) - pracowitość, skromność, oszczędność, uczciwość.

Historia /

reformacja

reformacja

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Reformacja
Przyczyny reformacji
Przyczyny reformacji były złożone i wpływ na powstanie tego ruchu miało wiele czynników:
kryzys Kościoła, k

Otwórz aplikację

historia notatka

Podobne notatki

user profile picture

3

kontrreformacja

Know kontrreformacja  thumbnail

585

 

1/2/3

user profile picture

2

Reformacja i kontrreformacja

Know Reformacja i kontrreformacja  thumbnail

18

 

2

user profile picture

5

Rozłam zachodniego chrześcijaństwa - reformacja

Know Rozłam zachodniego chrześcijaństwa - reformacja thumbnail

41

 

1/2/3

user profile picture

5

reformacja i kontrreformacja ZR

Know reformacja i kontrreformacja ZR thumbnail

4

 

4/2/3

Reformacja Przyczyny reformacji Przyczyny reformacji były złożone i wpływ na powstanie tego ruchu miało wiele czynników: kryzys Kościoła, który objawiał się takimi zjawiskami jak: • symonia, • nepotyzm, tamanie celibatu przez duchownych, krytyka działalności papieży i ich prowadzenia się, • nieprzestrzeganie przez księży i zakonników zasad wiary oraz cnót pokory i ubóstwa, łączenie przez duchownych kilku stanowisk kościelnych i przez to niespełnianie swoich obowiązków - jednocześnie czerpali dochody ze wszystkich sprawowanych funkcji. renesans i humanizm - prąd umysłowy, który w centrum zainteresowania stawiał człowieka i życie ziemskie, zwiększająca się popularność druku, która wpłynęła na rozpowszechnianie się idei humanistycznych, niechęć wobec płacenia podatków na rzecz Kościoła i dążenie do ograniczenia roli sądów kościelnych (dotyczyło to m.in. bogacącego się mieszczaństwa na zachodzie Europy i szlachty na wschodzie kontynentu), ruchy reformatorskie z poprzednich stuleci, np. działalność Jana Wiklefa czy Jana Husa Początki reformacji Reformacja rozpoczęła się od ogłoszenia 95 tez przez zakonnika Marcina Lutra w 1517 r. w Wittenberdze. Marcin Luter skrytykował głównie odpusty (ofiary na rzecz Kościoła), za które można było rzekomo uzyskać odpuszczenie grzechów. Luter nie wyrzekł się swoich poglądów i został obłożony klątwą przez papieża. Marcin Luter przetłumaczył na język niemiecki Biblię, której upowszechnianie było szybkie dzięki drukowi. Zwolennicy reformacji zostali nazwani protestantami - na sejmie Rzeszy wystąpili z protestem przeciwko zakazowi szerzenia nowych idei. Wyznania powstałe w wyniku reformacji Reformacja przyczyniła się do powstania nowych wyznań chrześcijańskich: luteranizm...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

(Kościół ewangelicko-augsburski): • założyciel: Marcin Luter, zasady: odrzucenie tradycji katolickiej i oparcie się na Piśmie świętym, odstąpienie od kultu Maryi, świętych i relikwii, tylko dwa sakramenty (chrzest i komunia pod dwoma postaciami - chleba i wina), zniesienie celibatu duchownych; kalwinizm (Kościół ewangelicko-reformowany): • założyciel: Jan Kalwin, który propagował ideę predestynacji, • zasady: Pismo święte źródłem wiary, tylko dwa sakramenty (chrzest i komunia), zniesienie celibatu duchownych, odstąpienie od kultu Maryi, świętych i relikwii, gminami zarządzają rady złożone z pastorów i osób świeckich; Lanabaptyzm: • założyciel: Thomas Münzer, zasady: Pismo święte źródłem wiary, negacja chrztu małych dzieci, odrzucenie własności prywatnej; Langlikanizm: • założyciel: Henryk VIII - król Anglii, • okoliczności powstania: brak zgody papieża na unieważnienie ślubu z Katarzyną Aragońską, ogłoszenie w 1534 r. aktu supremacji i stworzenie kościoła narodowego, • zasady: zniesienie celibatu duchownych, komunia pod dwoma postaciami, język angielski językiem liturgii, zachowanie elementów katolickich i hierarchii biskupów, likwidacja zakonów i sprzedaż ich majątków, • w Kościele anglikańskim powstało wyznanie zwane purytańskim - jego członkowie (purytanie) wzorowali się na kalwinizmie i dążyli do odrzucenia zwierzchności królewskiej oraz pozostałości katolicyzmu. Skutki reformacji Najważniejsze skutki reformacji: powstanie nowych wyznań chrześcijańskich, zmiany wyznania w części państw, np. Szwecji, Danii, Anglii, Szwajcarii, niektórych księstwach niemieckich, a także likwidacja państwa krzyżackiego i utworzenie Prus Książęcych, reformy w Kościele katolickim, wojny i zamieszki religijne, zmiany w wystroju kościołów przejętych przez protestantów - np. usuwano obrazy i rzeźby, wprowadzenie przez protestantów języków narodowych do liturgii, nowy styl życia protestantów (szczególnie kalwinistów) - pracowitość, skromność, oszczędność, uczciwość.