Historia /

Sejm Wielki

Sejm Wielki

 KARTKÓWKA - HISTORIA
Sejm Wielki
1772 rok - I rozbiór Polski - W XVIII wieku państwa takie jak Rosja, Prusy czy Austria
zaczęły zmieniać si

Sejm Wielki

user profile picture

Marysia :)

0 Obserwujący

62

Udostępnij

Zapisz

Sejm Wielki, sytuacja RP, Konstytucja 3-go maja

 

2

Notatka

KARTKÓWKA - HISTORIA Sejm Wielki 1772 rok - I rozbiór Polski - W XVIII wieku państwa takie jak Rosja, Prusy czy Austria zaczęły zmieniać się, przyjmując idee oświeceniowe. Polska natomiast, przekonana o świetności swojej tradycji pozostała niezmieniona. Wewnętrzny konflikt szlachty z Królem Stanisławem Augustem Poniatowskim również nie pomagał krajowi. Państwo nie wytrzymało przez to próby czasu. Sejm Wielki obradował w Warszawie 6 X 1788-29 V 1792. Nazywany wielkim ze względu na długość trwania, podwójny skład, a także uchwalone wielkie reformy. Sejm obradował pod laską marszałków: Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Sapiehy. Stronnictwa polityczne: - Stronnictwo dworskie - August Poniatowski - celem było wzmocnienie władzy wykonawczej przy zachowaniu związku z Rosją. Chcieli reform kraju, pragnęli zniesienia liberum veto, uważali jednak że wszystko ma odbywać się za zgodą Carycy Katarzyny. - Stronnictwo patriotyczne - Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki – pragnęli reform, usprawnienia działania sejmu i przyznania praw politycznych mieszczanom. Według nich najlepszym rozwiązaniem był sojusz z Prusami. - - Stronnictwo hetmańskie- Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki - celem było utrzymanie dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej. Blokowali wszystkie ustawy i reformy. Nie było to jednak działanie na rzecz państwa, a myślenie o sobie i swoich dobrach. Reformy Sejmu Wielkiego: - Reforma wojskowa (100tys. armia) - Reforma skarbowa (szlachta - 10% podatek, duchowieństwo 20% podatek) - Prawo o sejmikach szlacheckich (Porządkowało ono w znacznym stopniu zasady sejmikowania i rewolucjonizował zasady prawa wyborczego....

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Ustalono wówczas stały czas i miejsca obrad sejmików.) - Prawo o miastach królewskich – mieszczanie mieszkający w miastach królewskich otrzymają prawa wyborcze, mają prawo posiadać ziemię i zajmować wysokie stanowiska w wojsku. Mogli również być 24 plenipotentami w sejmie. Czarna procesja - manifestacja przedstawicieli 141 miast królewskich w Warszawie 2 grudnia 1789 r., zorganizowana w celu wsparcia obozu reform Sejmu Czteroletniego w jego walce o prawa dla miast. Konstytucja 3 maja W grudniu 1790 r. król Stanisław August Poniatowski spotkał się Ignacym Potockim, przywódcą opozycji na Sejmie Czteroletnim. Po długiej debacie doszło między nimi do porozumienia, którego owocem były prowadzone w tajemnicy prace nad projektem nowej ustawy, pozwalającej zreformować ogarnięty kryzysem kraj. Konstytucja została uchwalona podstępem, ze względu na sporą opozycję. Po przerwie wielkanocnej zostały zwołane obrady sejmu, na którą nie udało się dojechać opozycji. W taki sposób konstytucja została uchwalona 3 maja 1791r. Najważniejsze reformy: - Koncepcja trójpodziału władzy - Zniesienie liberum veto - Konstytucja ogłosiła katolicyzm jako religię przewodzącą, innym wyznaniom obiecywała tolerancję. - Obiecywała zwiększenie praw mieszczan KONSTYTUCJA NIGDY W PEŁNI NIE WESZŁA W ŻYCIE. SKUTIEM JEJ UCHWALENIA BYŁ DRUGI ROZBIÓR POLSKI Konfederacja targowicka - spisek magnacki zawiązany w nocy z 18 na 19 maja 1792 w Targowicy, na życzenie i pod patronatem cesarzowej Rosji Katarzyny II, skierowany przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, uznany za symbol zdrady narodowej. 1793r II rozbiór Polski Upadek Rzeczypospolitej Życie w kraju kadłubowym, o okrojonym terytorium i suwerenności, oznaczało dla myślącej kategoriami państwowymi części szlachty (z którą związała swe nadzieje na lepszy byt część mieszczaństwa i chłopów) katastrofę idei wywodzących się z ożywienia reformatorskiego Sejmu Wielkiego. Rezultatem tego myślenia był bunt skierowany przeciwko potędze Rosji, zwany powstaniem lub insurekcją kościuszkowską. Z przymusowej emigracji powrócił Tadeusz Kościuszko. 24 marca 1974 roku przysięgał on na Rynku Głównym w Krakowie swoje oddanie sprawie ojczyzny. Obiecał, że za żadne pieniądze nie przejdzie na stronę wroga. Przysięgał. Że władzę użyje jedynie do utrzymania granic. Jego osoba cieszyła się dużą popularnością wśród Polaków marzących o wolności (chłopi którym obiecana została większa wolność - uniwersał połaniecki - 07.05.1794). Wojska powstańcze, wyprowadzone z Krakowa w celu dotarcia i opanowania Warszawy, odniosły głośne zwycięstwo pod Racławicami (4 kwietnia 1794). W walkach brali udział kosynierzy, ochotnicza piesza brygada, składająca się głównie z chłopów. Zwycięstwo podbudowało ono wiarę w ostateczny sukces uczestników insurekcji. Powstanie rozszerzyło się jeszcze w kwietniu. Kościuszce nie udało się jednak, również ze względu na interwencję wojsk pruskich, zrealizować pierwotnego celu strategicznego. Sytuacja Rzeczypospolitej była coraz trudniejsza. Powstanie powoli umierało. Ostatnia bitwa I Rzeczpospolitej pod dowództwem Kościuszki odbyła się 10 października 1794 roku pod Maciejowicami. powstanie się załamało, a ranny naczelnik dostał się do rosyjskiej niewoli. 4 listopada 1794 roku miało miejsce jedno z najtragiczniejszych wydarzeń powstania kościuszkowskiego - rzeź Pragi. Oblężenie Warszawy zajęło Rosjanom zaledwie jeden dzień. 1795 - III rozbiór Polski Przyczyny utracenia niepodległości przez Polskę: - ZEWNĘTRZNE: ingerencja państw ościennych, brak trwałych sojuszy, niefortunna geopolityka WEWNĘTRZNE: brak funduszy, słabe wojsko, liberum veto, brak reform, słaba władza centralna