Język angielski /

Past Perfect

Past Perfect

 L
past perfect
JEST TO CZAS ZAPRZESZŁY UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY O CZYNNOŚCIACH
PRZESZŁYCH, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ PRZED INNĄ SYTUACJĄ PRZESZŁĄ.
P

Past Perfect

user profile picture

Odeta Kozikowska

6 Followers

174

Udostępnij

Zapisz

opis czasu Past Perfect Angielski czasy Egzamin Ósmoklasisty

 

8/1

Notatka

L past perfect JEST TO CZAS ZAPRZESZŁY UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY O CZYNNOŚCIACH PRZESZŁYCH, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ PRZED INNĄ SYTUACJĄ PRZESZŁĄ. PAST PERFECT 1 ZDANIE TWIERDZĄCE PRZYKŁAD : When we arrived at the party, everybody had already left. EVERYBODY HAD LEFT WE ARRIVED Budowa czasu Past Perfect PAST SIMPLE OSOBA + OPERATOR HAD + HAD NOW Np. We had arrived at the party. ZDANIE PYTAJĄCE + OSOBA + FORMA CZASOWNIKA Np. Had she been to the market ? NOW FORMA CZASOWNIKA + RESZTA ZPANIA + + RESZTA ZDANIA + ? ZDANIE PRZECZĄCE OSOBA + HADN'T + FORMA CZASOWNIKA + RESZTA ZDANIA → Np. They hadn't gone to New York. 11 = " 7

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Past Perfect

user profile picture

Odeta Kozikowska

6 Followers

 L
past perfect
JEST TO CZAS ZAPRZESZŁY UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY O CZYNNOŚCIACH
PRZESZŁYCH, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ PRZED INNĄ SYTUACJĄ PRZESZŁĄ.
P

Otwórz

opis czasu Past Perfect Angielski czasy Egzamin Ósmoklasisty

Podobne notatki
Know past perfect thumbnail

344

4042

past perfect

notatka z czasu past perfect

Know Past Perfect thumbnail

44

282

Past Perfect

Notatka dotyczy czasu zaprzeszłego Past Perfect

Know Past perfect  thumbnail

32

399

Past perfect

notatka z angielskiego

Know Present perfect simple i continuous thumbnail

11

187

Present perfect simple i continuous

Korzystano z Life Vision Student Book Poziom B1

Know PAST PERFECT I PAST SIMPLE thumbnail

2

129

PAST PERFECT I PAST SIMPLE

notatka

Know Reported speech thumbnail

12

449

Reported speech

Notatka z angielskiego

L past perfect JEST TO CZAS ZAPRZESZŁY UŻYWAMY GO GDY MÓWIMY O CZYNNOŚCIACH PRZESZŁYCH, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ PRZED INNĄ SYTUACJĄ PRZESZŁĄ. PAST PERFECT 1 ZDANIE TWIERDZĄCE PRZYKŁAD : When we arrived at the party, everybody had already left. EVERYBODY HAD LEFT WE ARRIVED Budowa czasu Past Perfect PAST SIMPLE OSOBA + OPERATOR HAD + HAD NOW Np. We had arrived at the party. ZDANIE PYTAJĄCE + OSOBA + FORMA CZASOWNIKA Np. Had she been to the market ? NOW FORMA CZASOWNIKA + RESZTA ZPANIA + + RESZTA ZDANIA + ? ZDANIE PRZECZĄCE OSOBA + HADN'T + FORMA CZASOWNIKA + RESZTA ZDANIA → Np. They hadn't gone to New York. 11 = " 7

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację