Język angielski /

present simple

present simple

 Użycie
regularne czynności, rutyna
fakty ogólne, prawa natury
harmonogramy
Zdanie twierdzace
osoba + czasownik ( -s/-es dla he/she/it) + re

present simple

I

Iza Kruczek

12 Followers

62

Udostępnij

Zapisz

budowa, przykłady

 

5/6

Notatka

Użycie regularne czynności, rutyna fakty ogólne, prawa natury harmonogramy Zdanie twierdzace osoba + czasownik ( -s/-es dla he/she/it) + reszta zdania She goes to the movies. Zdanie pytające do/does + osoba + czasownik + reszta zdania ? Does he play football? Zdanie przeczące osoba + don't/doesn't + czasownik + reszta zdania I do not have a job. Krótkie odpowiedzi Yes, do/does No, don't/doesn't Słownictwo always - zawsze usually - zazwyczaj often często - sometimes czasami never - nigdy every day - każdego dnia on Monday - w poniedziałki seldom - rzadko hardly ever - prawie nigdy occasionally - okazjonalnie Przykłady She works in an office Present Simple Do you like chocolate? He doesn't work in a factory. I go to the movies. He studies. Kiedy do, a kiedy does? I do you do he does she does it does Do you like chocolate? Ważne końcówki: o, x, sh, ch, ss dodajemy ,es' przysłówki częstotliwości wstawiamy przed czasownikiem, ale po TO BE Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę i -y, w 3. osobie liczby pojedynczej musimy zamienić -y na -ie i dopiero dodać końcówkę -s. Takie czasowniki to np. to study, to cry, to try. we do you do they do I cry. / She cries. Ja płaczę. / Ona płacze.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

present simple

I

Iza Kruczek

12 Followers

 Użycie
regularne czynności, rutyna
fakty ogólne, prawa natury
harmonogramy
Zdanie twierdzace
osoba + czasownik ( -s/-es dla he/she/it) + re

Otwórz

budowa, przykłady

Podobne notatki
Know past continuous  thumbnail

1833

17631

past continuous

notatka z czasu past continuous robiona pod egzamin ósmoklasisty

Know Czas Present Continous  thumbnail

3

58

Czas Present Continous

Notatka, z której możesz dowiedzieć się więcej o czasie Present Continous

Know prezent simple thumbnail

7

280

prezent simple

prezent simple- użycie, budowa, charakterystyczne słownictwo

Know Have to thumbnail

2

51

Have to

Notatka z lekcji j.angielskiego.

Know Present continuous will i going to thumbnail

3

84

Present continuous will i going to

Budowa going to i will

Know Present Simple thumbnail

2

17

Present Simple

Present Simple-czas teraźniejszy

Użycie regularne czynności, rutyna fakty ogólne, prawa natury harmonogramy Zdanie twierdzace osoba + czasownik ( -s/-es dla he/she/it) + reszta zdania She goes to the movies. Zdanie pytające do/does + osoba + czasownik + reszta zdania ? Does he play football? Zdanie przeczące osoba + don't/doesn't + czasownik + reszta zdania I do not have a job. Krótkie odpowiedzi Yes, do/does No, don't/doesn't Słownictwo always - zawsze usually - zazwyczaj often często - sometimes czasami never - nigdy every day - każdego dnia on Monday - w poniedziałki seldom - rzadko hardly ever - prawie nigdy occasionally - okazjonalnie Przykłady She works in an office Present Simple Do you like chocolate? He doesn't work in a factory. I go to the movies. He studies. Kiedy do, a kiedy does? I do you do he does she does it does Do you like chocolate? Ważne końcówki: o, x, sh, ch, ss dodajemy ,es' przysłówki częstotliwości wstawiamy przed czasownikiem, ale po TO BE Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę i -y, w 3. osobie liczby pojedynczej musimy zamienić -y na -ie i dopiero dodać końcówkę -s. Takie czasowniki to np. to study, to cry, to try. we do you do they do I cry. / She cries. Ja płaczę. / Ona płacze.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację