Język angielski /

Present Simple

Present Simple

 Present Simple
•sytuacje stare
•prawa natury
tabele czasowe
KONSTRUKCJA
✓1
YOU
P + czasownik
WE
THEY J
Up: He finishes
I cook
They like Eng

Present Simple

user profile picture

Emilia Tullin

6 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

~

 

4/1

Notatka

Present Simple •sytuacje stare •prawa natury tabele czasowe KONSTRUKCJA ✓1 YOU P + czasownik WE THEY J Up: He finishes I cook They like Englisch lessons She plays with me X I VOU WE THEY {} + don't + czasownik (do not) Up: I don't speak Spanish She doesn't like run ? DQ-1 не SHE IT ύγου p+ czasownik? "WE THEY } My brother doesn't play with me + czasownik + -s/-es /-ies HE 2 SHE + doesn't IT J (does not) Does-> HE SHE Up: Do you speak Spanish? Does she like run? Does your brother play with you? IT ↓ 55, ch, sh, 0₁x₁2 • In the evening •In the afternoon •In the morning at the weekend + czasownik + czasownik? OKREŚLENIA CZASU • every day /morning/week/month/summer itd. ● • at night always • Usually • often ● sometimes never

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Present Simple

user profile picture

Emilia Tullin

6 Followers

 Present Simple
•sytuacje stare
•prawa natury
tabele czasowe
KONSTRUKCJA
✓1
YOU
P + czasownik
WE
THEY J
Up: He finishes
I cook
They like Eng

Otwórz

~

Podobne notatki
Know Present Simple thumbnail

2

25

Present Simple

Present Simple zdania tw. i przecz. pytania

Know Present perfect simple i continuous thumbnail

11

242

Present perfect simple i continuous

Korzystano z Life Vision Student Book Poziom B1

Know czas present  thumbnail

1

52

czas present

czas present simple i continuous ( jak tworzyć, określenia czasowe)

Know Have to thumbnail

2

58

Have to

Notatka z lekcji j.angielskiego.

Know Czasowniki modalne  thumbnail

6

105

Czasowniki modalne

modal verbs

Know Present continuous will i going to thumbnail

5

123

Present continuous will i going to

Budowa going to i will

Present Simple •sytuacje stare •prawa natury tabele czasowe KONSTRUKCJA ✓1 YOU P + czasownik WE THEY J Up: He finishes I cook They like Englisch lessons She plays with me X I VOU WE THEY {} + don't + czasownik (do not) Up: I don't speak Spanish She doesn't like run ? DQ-1 не SHE IT ύγου p+ czasownik? "WE THEY } My brother doesn't play with me + czasownik + -s/-es /-ies HE 2 SHE + doesn't IT J (does not) Does-> HE SHE Up: Do you speak Spanish? Does she like run? Does your brother play with you? IT ↓ 55, ch, sh, 0₁x₁2 • In the evening •In the afternoon •In the morning at the weekend + czasownik + czasownik? OKREŚLENIA CZASU • every day /morning/week/month/summer itd. ● • at night always • Usually • often ● sometimes never

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację