Język francuski /

czasy i tryby francuskie

czasy i tryby francuskie

 le présent
Basically jest to ozas teraźniejszy. Używany go mówiąc o teraźniejszości, ale nie tylko w danym
momencie, de tes w niedalekiej p

czasy i tryby francuskie

user profile picture

Amelia Krawczyk

6 Obserwujących

127

Udostępnij

Zapisz

notatka zawiera szybkie podsumowanie czasów i trybów francuskich

 

4/2

Notatka

le présent Basically jest to ozas teraźniejszy. Używany go mówiąc o teraźniejszości, ale nie tylko w danym momencie, de tes w niedalekiej przyszłości, czy przeszłości, op Je vais au uneme ce samed: - Idę do kina w tą sobotę. En juillet, nous partons en Espagne.- W lipcu wyjeżamy do Hiszpanis. Il faut beau depuis une semaine. Od tyg. jest ładna pogoda. Elle sont à la maison depuis 3 jars.- One są w domu od trach dni. Mówienie o dalekiej preselosci równies wchodzi w grę En septembre 1839 l'armão allemande entre en Alopme. - We was śniu 1939 aria niemiecka wchodzi do Polski. En 1789 la révolution française commence - Rew. frenc. rozpoczęła się w 1789.. Czasownile mo 1. gr. - ER PARLER Je parle че Nous parlons Tu parles Vous parlez 11/Elle parle Ils/Elles perlent Je tu il / elle nous allons vous allez ils / elles Je tu aller (iść, pouvoir vouloir jechać) vais vas możemy va vont veut podzielić na 3 q devoir savoir connaître (móc) (chcieć) (musieć) (wiedzieć) (znać) peux dois veux sais peux veux dois sais peut doit sait. pouvons voulons devons savons pouvez voulez devez peuvent veulent doivent savent savez prends bois viens prends bois viens boit vient 11 f -IR FINIR il /. elle prend nous prenons buvons venons vous prenez ils / buvez venez. prennent boivent viennent elles Je finis Nous finissons tu finis vous finissez Il fin it ILS finissent gr. tiens pars tiens pars part tient tenons partons tenez partez tiennent partent 111 por (to talie juz nieregularne) -DIR, RE, IR ALLER prendre boire venir lire écrire peindre (brać) (pić) (przychodzić) (trzymać) (wyjeżdżać) (czytać) (pisać) (malować) tenir partir écris peins écris peins lis lis lit faire dire (robić) (mówić) connais fais dis connaît fait connais fais dis dit connaissons faisons disons connaissez faites dites connaissent font disent écrit...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

peint lisons écrivons peignons lisez écrivez peignez lisent écrivent peignent vais The vais Il va Nous allons Vous allez Ils vont lista najwazniej- szych nieregularnych Présent progress of Kolejny was teraźniejszy, tylko, że ciągły. Czyli taki present continuous 2 ang. Uzywamy go kiedy chcemy powledzieć, ze jestesmy podoras robienia valga's. être en train de + infinitif Je suis en train de prendre un pelite dejeuner.- Jestem w trelicie jesteomie śniadanie. Nous sommes en train de lire un livre - Jesteriny w tralucie czytanie lesłązkei W W przeczeniu ne.... pas tylko czasownik être jest otaczany, en trein de + Infinitif jest na rewnatrz. Il n'est pas en trein d'écouter la musique. (bezokolicznik) pytania w czasie teneśniejszym ciągłym: Nous sommes en train d'admirer la Tour Eiffel? Es-tu en train de répondre à me question? CZAS. ZWROTNE są jak inne czasownitei w bezokoliczniczniku. Zmienia się tylko zaimek zwrotny: ne, te, se, nous, vous, se. ye suis en train de me coucher. - liłeśnie się kładę. Nous sommes en train de nous promener.- Właśnie spaconjemy. le futur proche Czas przyszły bliski wskazujący, że coś zaraz zostanie zrobione. (I'm going to do snith). Many sporo pewności, se dane czynności/zdanenia dojdą do skutku. tworzenie: ALLER + INFINITIF czas. aller w czasie tené. + besololicanite danego cass.) Prylt zdeń: Odmiana ALLER: czas zwrotne: Je vais Ju vas Il/Elle va Nous allons Vous allez Ils/Elles vont Je vais eller au cinema à demain Il va venir chez moi. Nous allons regarder ce match. Allez-vous pertir plus tôt ? Ils me vont pas manger. le diner. Nous allons nous promener dans le parc.. Ce soir je vais me reposer. le futur soghla Czas coś robić. przyszły prosty. Po polsku zazwyczaj tworzymy go zazwyczaj poprzez dodanie słowa, boste, będzies Futur simple to ords służący do mówienia o dalszej przyszłości. Tworzenie: do besokoliczników dodajemy state końcówki. Tylko w bezokolicamília z końcówką -RE (1116) odrucamy końcówkę -E i dodajemy state końcówki. czas I gr: regarder Je regarderai Nous regarderons. Tu regarder as vous regarderez Il referder a Ils regarderont czas 11 gr: finir Je finirai Tu finiras Il finira izos 111 Nous finirons Vous finirez Ils finivont gr: prendre Je prendrai Tu prendras ils prendra کبار Nous prendrons Vous prendrez prendront عال may częswej uzywere weregulame: être il sene, nous serons, vous serez, ils sepont il Je senei, tu senes, avoir Meirei, tu auras, aline, nous aurons vous aurez, ils aurront tu aller- finai, tu iras, il ire, nous irons, vous irez, ils iront faire. Je ferai tu feres, il fene nous ferons, vous ferez, ils feront pouvoir- je pourrai, pourves, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront vouloir-je voudrai, tu voudras, il voudes, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront Savoir - Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. devoir - Je devrai, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, ils dervont veniv-Je viendrai; tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront voir - Je verroi, tu verras, il verra, nous verrons, vous verres, ils verrout. il feut-Il faudre il pleut-Il pleuvra O futur antener czas prysity upredm czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości przed inną czynnością wyrazoną, znaczenie czasu: uzywany jest do wyrazania w czasie przysztyn. Quand nous aurons acheté les billets, nous irons au cinemce. Gdy kupiny bilety, pójdziemy do kina. Tu commenceras les exercises, quand tu auras fini de lire de texte. Zaczniesz ćwiczenie, kiedy skończysz czytać telest. On t'achetera une voiture, quand tu ounes passé le Kupimy a samochód, kiedy zdasz prawo jazdy. czynności - zakończonej przyszłości: W Nous aurons terminé ce travail avant le 4 novembre. Skończymy to pracę przed 4 listopada. J'aurai terminé cet exercise dans 10 minutes. Skończę te cwiczenie za 10 min. czasownile posilkowy avoir lub être futur simple zasady tworenia futur anterieur + W odmieniany travailler comieniony avoir Je aurai treneillé Nous aurons theveillé Tu cures travaillé Vous aurez treveillé travaillé. Ils aimont treveillé Il aura permi de conduire. aller odmieniony 2 être Je serai alle(e) Nous serons alle (e)s Tu seres allé (e) vous serez allé (e)s Il sera allé (e) Ils seront allé (e)s pertcipe pessé czasownika se reveiller odm. 2 être czes. zwrotny me serais reveillé(e). Nous nous serons rovelle les Tu te seras reveillé(e). Vous vous serez reveillé des 16 se sera reveille (e) Ils se seront reveillé(e)s Spojnili quand - Medy aussitôt que- gdy tylko / netychniest gdy lorsque - w chwili gdy, kiedy des que - jeks tylko à peine que - zaledwie gdy après que - jek tylko, skoro tylko le passé mont Czas przeszły, dzięki którems wynezamy czynność, które dopiero co wykonelising. To właśnie konstruky s venir de (copier to) wskazuje na tę bliską presełość: venir- рпусебать, раукулай + Twonenie. venir de (ou present) venir: viens de je viens. Tu viens Il vient infinitif Nous venons Vous venez Ils viennent ye Vous ne venez pas ouvrir une bouteille de vin. - Nie obwonylisue własne butelka wing Vient-il acheter une nouvelle voiture. Czy dopiero to lempit nomy Elles viennent de se coucher - Wieshie się połozyły. samochód? I've just done it- je nens de le faire menger une orange. - Właśnie zjadłem pomerering. ~Imparfait cras preszły niedokonany waywamy kiedy 。 kiedy zdanenie odbyło się w przeszłości, ale nie enamy jego momentu rozpoczęcia i końca. (zdanenie było niedokończone) a) O Maintnant il y a une parking, mais avant il y avait une place. Teraz jest tu parking, kiedy's był tu plac. Quand j'étais petite, je voulais devenir une actrice. lliedy byłam mała chciałam zostać alitorliq. o dana czynność była zwyczajowa, pojawiała się w. przeszłości, wykonywana była regularnie. a Quand mes parents partaient à Paris, Je restais toujours chez mo grand-mère. Kiedy rodzice wyjezdzali do Paryza, zostawałam u babci. 6 Avant nous allion's au restaurant chaque samedi. czynność jest równoczesna w stosunku do tej wyrazonej w passé composé, imparfait. Quand Je prenais une douche, le telephone a sonné. - kiedy brałem prysznic, zadzwonił telefon. 1 Il a pris son parapluie, parce qu'il pleuvait depuis le matin.- Wziął panosol, poniewaz padało od rana. opisujemy ∙tto wydaneń (tak jak w opowiadaniach) ok. Il était environ 6 heures du matin, il faisait beau.... był ais.. 6 rano, była piękna pogoda... 5) 11 negeait et il faisait froid mais ils marchaient sans arrêt - Padat śnieg i było zimno, a oni ciągle szli. O opisujemy cechy zewnętrzne i wewnętrzne ludzi, zwiękąt, Reczy, miejsc, etc. le film était ennuyeux mais amusant. mes grand-parents étaient toujors trés optimistes. Ords. odmieniony W 1 os. livzby mnogiej cess. Hénesinejszego np. ALLER Je allais Tu allais Il all it TWORY MY Odricic końcówkę -ONS → Nous allons Nous allions Vous alliez. ILS allaient dodéć końcórdię imparfait Je - AIS NS-IONS V₂-IEZ Tu - AIS IL-AIT 115-ATENT passé composé Jest to ceas preszty dokonany. Uszywamy, gdy modewiary O czynności przeszłej dokonanej 0. czynności przeszłej, której isas trwania jest niederes tony 。。 killer czynnościach dokonanych, następujących po sobie TWORZYMY: + avoir ou être au présent Hier, J'ai visité(e) Paris. - Waonaj odwiedziłem Paryz. hundi dernier, Virgine est partie en Espagne. - Virgine wyjechałe do Hiszpani w zeszły pon. être.) Ras zwrotne będą się odmieniely a être.. Je suis allé(e). Passé composé najczesciej występuje po tych okolicznikach rasu: de 1999 à 2004, en 2004 hier participe passe avent-hier la semaine dernière l'année dernière. le mois dernier pendant 10 ans O J'ai pris le petit dejemer. Tu est né(e) en 1998. y n'ai pas pu aller. plus-que-parfait Jest to cz0is zapreszły, którego uzywamy do mówienia o czynności, Utóva wydaryła się were cześniej w stosunku do innej czyności przeszłej (wyrdzonej w passé composé 1. Quand les parents sont rentrées, les enfants avaient fini leurs devoirs. - Kiedy rodzice wrócili do domu, dzieci skończyły odrabiać pr. dom. 2. Il a mis la robe, que nous lui avions acheté à Rome. - Woneta sukienkę, którą jej kupiliśmy w Rzymie envoyé. -Moje svostne zgubite lost, utóry jej wysłałam. 3. Ma soeur a perdu le lettre que je lui avais 5. 6. TWORZENIE Cavoir ou être 3 + au imparfait 4. Quand Elle s'est reveillée, son mari lui avait prepare du café. Hier, On mangait be dinner avec des amies avec qui nous avions visité Seville l'année dernière. Elles sont allées ou cinema voir le film qu'elles avoient vu pour la première fois au lycée. 7. Quand 8. + ( participe passé Quand Me suis parti en Russ, Je n'avait pas encore terminé mes études. Quand Pierre est arrivé, Mone s'était déjà maquillée. Quand tu as mangé, j'ourai fait les cours. TRYBY. le conditionnel présente □ tryb przypuszczający, wyraza prognienie, J'irais bien boire un café. - Poszedtbym na kawę. □w mediach jest używany do mówienia o faltach, które jeszcze nie zostały potwierdzone les prix sencient en augmentation - Ceny rosing. Wynaza wątpliwość. Anne viendrait avec nous, peut-être. - Być Jest wzywany w zwrotach grecznościowych. Je voudrais lower une chambre. - Chciałbym wynająć pokój. ☐ rada. Tu demais le faire le plus tôt possible. Powinieneś to zrobić jak najwcześniej. TWORZENIE Conditionnel présente składa się 2 tematu caasu pryszłego futur simple oraz końcówek czasu pre- szłego imparfait. JE TU IL Nous Vous Ils JE TU Parler w futur simple parlerai parleras parlera parlerons JE TU IL Nous Vous finirez Ils finiront IL Nous Vous Its par levez parleront finir w futw. Simple finirai finivas finira finirons écrire w fut. sim. écrirai écrivas écriras écrirons écrivez écriront Parler w Conditionnel présente parlerais parlerais parlerait moze Anna pojadzie z nami. parlerions. parleriez parleraient finir cond presente W finirais finirais finirait finirions finiriez finiracent écrive w con. présente eurirals écrirais écrirait écririons écriviez écrivaient je viendrais à l'école à demain, mais je ne sais pas encore.….. TRYBY le Conditionnel passé ро conditionnel présente kolejny tryb przypuszczający. Jest to conditionnel passé uzywamy: pry wyrazaniu zalu! 1) J'aurais aimé face des études linguistiques. - Powinienem być na studiach lingwistycznych. 2. Nous aurions accepté leur proposition. - Powinniśmy byli zaakceptovać ich propozycję. - le conditionne! pessé Conditionnel presente pessé composé imparfait possé composé would have lived at the seaside. Si nous avions eu assez d'argent, nous aurions habité au bord de la mer. If we had had enough money, we 2 Si elle m'avait dit, je serais allée au théâtre avec elle. If she had spoken to me, I would have gone to theatre with her. изкушету conditionnel passé do wynazania zdarzeń, faktów zasłyszenych, L'accident de trein aurait fait trente victimes mortes. Wypadek pociągu spowodował rekomo trzydzieści ofier Śmiertelnych. Ö O w zdaniach warunkowych plus que - O czasami hipotetycznych. 2. Un greve accident aurait eu lieu dans le hypermarche. Powazny wypadek miał Rekomo miejsce w.hipermarkecie. TWORZENIE 2 Conditionel passé tworzymy & wasownika posiłkowego avoir lub être w conditionnel présente i dodajemy do niego participe passé. avoir au conditionnel présente: Nous aurions J'aurais Ти aunais Il aurait Vous auriez ILS auroient être au conditionnel présente: NS serions US seriez Ils serpient parler ou conditionnel présente: J' Quineis perté Ns aurions parte Tu ouneis parlé Vs ourier parlé Il aurait parlé Ils auraient parlé serais tu serais Il serait aller au conditionnel présente: Tu senei's alléte) je serais allé (e) NS serions ellés US seriez ellés ils seneient allé (e)s IL sereit allé(e) J'aurais dû changer l'école, quand j'ai en le temps. les phrases de condition (zdania warunkowe) I okres warunkowy - warunek jest mozliwy do spełnienia, grecane prośby. SI (Jeśli).. PRESENT DE L'INDICATIF + FUTUR SIMPLE (mas przyszły prosty) (czas teraźniejszy) Si tu viens à Varsovie, nous ivons te chercher à la gave. Jezeli przyjedziesz do WWA, przyjedziemy po ciebie ne dwonec. SI... PRESENT DE L'INDICATIF + PRESENT DE ... Si tu viens à Varsovie, tu peux venir chez nous. Jeżeli przyjedziesz do WWA, możesz przyjechać do nas. St PRESENT DE L'INDICATIF + IMPERATIF (rozkazujący) Si tu viens à Varsovie, appele-moi quelques jours à l'avance. Jeżeli przyjedziesz do WWA, zadzwoń do mnie kilka dni wcześniej. Si tu bois ce café, tu derais vérifier si c'est | pas mien до планете II okres warunkowy - wyraza hipotezę, wydanenie przyszłe, którego realizacja uzależniona jest od speľnie- nia jakiegoś warunku. SI ... IMPARFAIT + CONDITIONNEL PRESENT CONDITIONNEL PRESENT + SI... IMPARFAIT Si tu achetais le pain, nous n'aurions pas faim. Gdyby's leupił chleb, nie bylibyśmy gładni. albo Si j'avais le temps, je visiterais la France. Gdybym mieł czas, zwiedziłbym. Francije. If S'ils avaient une voiture, ils incient chez toi. Gdyby mřeli samochód, pojechaliby do welve. Si tu étais venu you à l'entretien d'embauche, tu aurais le boulot. have came to the job internew, You would have a job ! III okres warunkowy - uzywamy go, gdy chcemy powiedzieć o tym szłości, ale nigdy nie miało miejsca, ze skutkiem w przeszłości. PLUS QUE PARFAIT + CONDITIONNEL PASSE Si tu étais resté dans le travail, tu n'aurais pas eu cet accident. Goyby's został w pracy, nie miałbyś tego wypadleu. 20. wannkowego 111 ||| uzywamy text, gdy mówimy o tym co mogło się zdarzyć, nigdy nie miało miejsca, ze skudtkiem w tereśniejszości. infinitif FUTUR SIMPLE Ons ez ont + boirai Si J'avais fait le droit, je seneis avocat. Gdybym skończył prawo, byłbym adwokatem (dzisiej) 999. ai FUTUR SIMPLE + Je boirais Si j'avais changé l'école, Je n'euners per ici. POWTOREKA LE CONDITIONNEL PRESENTE FUTUR ANTERIEUR AVOIR / ÊTRE + participe Futur Simple passé j'aura bu leońcówki IMPARFAIT mogło się zdanyć w prze- LE CONDITIONNEL PASSE AVOIR /ÊTRE LE CONDITIONNEL PRÉSENTE + J'aurais bu PLUS-QUE-PARFAIT AVOIR / ÊTRE IMPARFAIT PARTICIPE PASSE + PARTICIPE possé J'auris bu WĄTPLIWOŚĆ SUBJONCTIF wolę, chęć, preferencje douter que nier que avoir peine à croire que il est douteux que il est possible que il est peu probable que il est incroyable que il est improbable que il n'est pas probable que il est impossible que il n'est pas sûr que il n'est pas certain que il n'est pas vrai que il est impensable que il est invraisemblable que jest nieprawdopodobne, żeby nie jest możliwe, żeby jest niemożliwe, żeby nie jest pewne, żeby nie jest pewne, żeby nieprawdą jest, żeby empêcher que proposer que attendre que exiger que souhaiter que s'attendre à ce que insister pour que suggérer que tenir à ce que commander que interdire que demander que s'opposer à ce que vouloir que désirer que wątpić, żeby zaprzeczać, żeby nie wierzyć, żeby jest wątpliwe, żeby jest możliwe, żeby jest mało prawdopodobne, żeby jest niewiarygodne, żeby jest nieprawdopodobne, żeby aimer mieux que jest nie do pomyślenia, żeby stać na przeszkodzie, żeby proponować, żeby czekać, żeby wymagać, żeby życzyć sobie, żeby oczekiwać, żeby nalegać, żeby sugerować, żeby zależeć na tym, żeby nakazywać, żeby zabraniać, żeby prosić, żeby sprzeciwiać się temu, żeby chcieć, żeby pragnąć, żeby woleć, żeby rozkaz lub polecenie strach, obawę zachwyt, zdziwienie, oburzenie ordonner que commander que ordonner que défendre que exiger que dire que prier que c'est urgent que c'est scandaleux que il est obligatoire que il faut que il est nécessaire que il vaut mieux que il est important que il est indispensable que il est inadmissible que il est désirable que craindre que avoir peur que s'inquiéter que il est dangereux que de crainte que de peur que craindre que s'étonner que être étonné(e) que il est étonnant que être surpris(e) que il est surprenant que il est curieux que il est étrange que il est fantastique que il est inimaginable que il est (a)normal que il est incompréhensible que nakazywać, żeby rozkazywać, żeby nakazywać, żeby zabraniać, żeby wymagać, żeby powiedzieć, żeby prosić, żeby to pilne, żeby to skandaliczne, żeby jest obowiązkowe, żeby trzeba, żeby to konieczne, żeby lepiej, żeby ważne, żeby niezbędne, żeby niedopuszczalne, żeby pożądanym jest, żeby obawiać się, że bać się, że niepokoić się, że jest niebezpieczne, że z obawy, że z obawy, że obawiać się, że dziwić się, że być zdziwionym, że jest zadziwiające, że być zdziwionym, że to zaskakujące, że to ciekawe, że to dziwne, że to fantastyczne, że to niewyobrażalne, że jest (nie)normalnym, że to niezrozumiałe, że czas cel opozycję warunek jusqu'à ce que avant que en attendant que sans attendre que pour que afin que de peur que de façon que de manière que bien que quoique à moins que à condition que pourvu que en supposant que żal, smutek, cierpienie zadowolenie, radość, zachwyt aż do zanim czekając aż nie czekając aż aby, żeby w celu, żeby ze strachu, że mimo, że mimo, że chyba, że w sposób, by w sposób, by pod warunkiem, że jeśli tylko zakładając, że regretter que souffrir que se soucier que déplorer que il est douloureux que il est pénible que c'est dommage que il m'est dur que être deçu(e) que être mécontent que être fâché(e) que être triste que être irrité(e) que se réjouir que il est extraordinaire que être content que être heureux/heureuse que être ravi(e) que être enchanté(e) que c'est bien que żałować, że cierpieć, że niepokoić się, że opłakiwać, że to bolesne, że to ciężkie, że szkoda, że ciężko mi, że być rozczarowanym, że być niezadowolonym, że być zmartwionym, że być smutnym, że być rozdrażnionym, że cieszyć się, że to nadzwyczajne, że być zadowolonym, że być szczęśliwym, że być zachwyconym, że być zachwyconym, że to dobrze, że Temat 3 os liceby mnogiej , пр PARLER Je parle Tu parles IL perle je dout dout je FAIRE subonitif leońcówlei: Je ти je fasse Tu fasses Il fasse tryb subjonctif me ma bezpośredniego odpowiednika w jęz. polskim można powiedzieć, że wyraza to co jest subiektywne (rozkra, chęć, zyczenie, wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie) dout Ns parlions Vs. perlies ils parlent + temat powstaje po odrzuceniu końcówki -ent z czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym w 3 os. liczby mnogiej, np. parler→ils parlent→temat parl finir-ils finissent-temat finiss que je sois. que que ル d'être à l'heure. tu sois. Je suis suprise qu'elle ait cette robe. Il regrettable qu'elle n'eit pres d'enfants. . Nous avons peur que nous ne soyons pas ia Je viens à condition tu sois là-bas. que Ns fassient. Vs fassiez ILS fassent Avair de die Tu aies Il ait SAVOIR e sache NS sachions. Tu saches VS sachiez Il sache. ILS sachent être Ns ions Vs iez Ils ent Je sois Tu sois IL Soit Tu puisses Vs puissiez. ル Il puisse 115 puissent Ns ayons Vs ayez Ils ave agent ·Ns soyons. Vs soyez Ils soient 70. aille. POUVOIR Tu villes Je puisse Ns puissions il aille ALLER NS allions VS alliez Ils pillent. VOULOIR Je veuille NS voulions Tu veuilles Vs vouliez. Il veuille Ils veuillent discours direct/indirect Mowa zalezna i niezalezna. Il announce: „Je vais partir demain" ⇒ Il announce qu'il va partir demain Nous disons Nous vous apportons du vin => Nous vous disons que nous apportons du vin. IMPERATIF Il me dit Viens chez moi": Il me dit de venir chez lui. DE + INFİNİTİF ↑ 11 2 Il me dit Viens chez moi": Il me dit qu'il vienne chez lui. QUE + SUBJONCTIF → les modifications de temps dans le style indirect, les autres ne changent pas. Il m'a dit : ,, Je vais bien" PRÉSENT J IMPARFAIT FUTUR SIMPLE ↓↓ CONDITIONNEL SIMPLE (PRESENTE) Il m'a dit : Je telephoneroll": ⇒ Il m'a dit qu'il telephoneroit. FUTUR ANTÉRIEUR ⇓ CONDITIONNEL PASSÉ PASSÉ COMPOSÉ ⇓ PLUS-QUE-PARFAIT Il m'a dit qu'il allait bien. Il m'a dit : Nous aurons terminé la chambre avant de venir". || Il m'a dit : J'ai tout vendu" Il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir Il m'a dit qu'il avait tout qu vendu. Aujourd'hui Hier Avant-hier Demain Après demain Dans deux jours lui Dans quelques jours. Le jour prochain Dans 10 ans Ce livre. est-ce que si/sil Je lui ai demandé: estre que 11 tu viendras?" qu'est-ce qui ⇒ ce qui Qui est-ce qui / qui → qui autres modifications: Les question inversées => Si Je lui on demandé S'il viendrait. qu'est-ce que ce que Il m'a demandé: qu'est-ce Il m'a demandé ce que je faisais. que tu fais?" (1 Il m'a demande: qu'est-ce qui te fait plaisir?" Il m'a demande:,, qui est-ce qui est volontaire? Les questions directes ne commençant pas par 'est-ce que => gardent le pronom interrogatif L'imperatif → DE + infinitif Ce jour-là la veille L'avant veille Il me demande:,, Depuis quand dors-tu?" 11 le lendemain le surlendemain Où vas tu?" Il lui a dit: Pars!" deux jours plus tard là quelque jours après le jour suivant 10 ans plus tard ce livre-là || Il lui dit: Croyez-vous qu'elle Il lui dit s'il croyait qu'elle viendrait. viendra?". Il m'a demandé ce qui. me faisait plaisir. Il m'a demandé qui est volontaire. Il me demande depuis quand je dors. Il me demand où je vais. Il lui a dit de partir.