Antygona

 ANTYGONA
CZAS AKCJI: Jedna doba
MIEJSCE AKCJI: Patac królewski w Tebach
MOTYWY bunt, wiadza, miłość, vodzina, cierpienie, Samobójstwo
GATUN

Antygona

user profile picture

Zuzanna

56 Followers

1000

Udostępnij

Zapisz

Krótką notatka o lekturze pt. "Antygona"

 

4/5

Notatka

ANTYGONA CZAS AKCJI: Jedna doba MIEJSCE AKCJI: Patac królewski w Tebach MOTYWY bunt, wiadza, miłość, vodzina, cierpienie, Samobójstwo GATUNEK: tragedia antyczna EPOKA: Starożytność GENEZA -> Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu sofistów w czasach Sofoklesa. Dotyczyła ona prawa boskiego i wiadzy. Próbowano vozstrzygnąć uniwersalny i ponadczasowy problem, które prawo jest ważniejsze: zwyczajowe boskie czy ustawowe. BOHATEROWIE →>Antygona - córka Edypa i Jokasty -> Ismena - siostra Antygony - Kreon-wuj Antygony, Krol Teb - Hajman - syn Kreona, narzeczony Antygony -Tuvezjasz - wróżbita -> Eurydyka - zona Kreona -> Chor - komentuje wydarzenia -> Strażnik -Pilnuje zwłox Polnika -> Etokies Poline, kes - polegli w walce, bracia Antygony ich śmierć jest przyczyną konfliktu RACJE KREONA -> uznaje wyższość praw ustawowych nad religijnymi -> musi dbać o autorytet wiadcy, a tym samym o tvon -> zapobiega bezprawiu ~Sofokles~ -> Kieruje się zdrowym rozsądkiem -> wojna spowodowana przez Polinika spowodowała śmierć wielu ludzi -> musi ukarać Antygone by nie posądzono go o stvonni czość i forowanie krewnych RACJE ANTYGONY- →> uznaje wyższość prawa boskiego nad ustawowym →spełnia obowiązek wobec zmartego -7 Kievuje się miłością do brata. Emocjami, anie rozumem →ocene postępowania człowieka pozostawia bogom -> chce żyć ze spokojnym sumieniem ~PLAN WYDARZEN I Antygona dowiaduje się o rozkazie zabraniającym pochowanie jej brata mimo wszystko pochować Polinei kosa. Postanawia jednak I Kvól dowiaduje się o złamaniu zakazu. Nakazuje znalez'ć' winnego. III Antygona zostaje zchwytana i postawiona przed oblicze kvóla. Kveon...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

skazuje ją na śmierć. II Hajmon nie zgadza się z postanowieniem ojca. Grozi, ze śmierć Antygony pociągnie za sobą dalsze ofiary: Antygona zostaje odprowadzona do grobowca M kvóla pojawia się Tevezjusz, nakazuje kveonowi odiolanie vozkazów VII Kvól przestraszony słowami wieszcza postanawia pogizebać Polnika i wypuścić Antygone, jest jednak za późno. VIII Antygona popełnia samobójstwo, a zavaz poniej Hajmon przebija się nożem. IX Na wieść o śmierci Hajmona, Eurydyka odbieva sobie życie. X Kveon pogrąża się w cierpieniu Hybris -pycha Fatum BUDOWA UTWORU Prolog pavodos - pieśn chóvu epeisodion-część dialogowa/monologowa - twozy akcje stasimon - pieśń chóvu, rozdzielo epeisodiony komentare do akci? exodos - zamyka akcje, ukazuje tragizm

user profile picture

Zuzanna

56 Followers

 ANTYGONA
CZAS AKCJI: Jedna doba
MIEJSCE AKCJI: Patac królewski w Tebach
MOTYWY bunt, wiadza, miłość, vodzina, cierpienie, Samobójstwo
GATUN

Otwórz

Krótką notatka o lekturze pt. "Antygona"

ANTYGONA CZAS AKCJI: Jedna doba MIEJSCE AKCJI: Patac królewski w Tebach MOTYWY bunt, wiadza, miłość, vodzina, cierpienie, Samobójstwo GATUNEK: tragedia antyczna EPOKA: Starożytność GENEZA -> Tragedia jest głosem w dyskusji, jaka toczyła się w Atenach w kręgu sofistów w czasach Sofoklesa. Dotyczyła ona prawa boskiego i wiadzy. Próbowano vozstrzygnąć uniwersalny i ponadczasowy problem, które prawo jest ważniejsze: zwyczajowe boskie czy ustawowe. BOHATEROWIE →>Antygona - córka Edypa i Jokasty -> Ismena - siostra Antygony - Kreon-wuj Antygony, Krol Teb - Hajman - syn Kreona, narzeczony Antygony -Tuvezjasz - wróżbita -> Eurydyka - zona Kreona -> Chor - komentuje wydarzenia -> Strażnik -Pilnuje zwłox Polnika -> Etokies Poline, kes - polegli w walce, bracia Antygony ich śmierć jest przyczyną konfliktu RACJE KREONA -> uznaje wyższość praw ustawowych nad religijnymi -> musi dbać o autorytet wiadcy, a tym samym o tvon -> zapobiega bezprawiu ~Sofokles~ -> Kieruje się zdrowym rozsądkiem -> wojna spowodowana przez Polinika spowodowała śmierć wielu ludzi -> musi ukarać Antygone by nie posądzono go o stvonni czość i forowanie krewnych RACJE ANTYGONY- →> uznaje wyższość prawa boskiego nad ustawowym →spełnia obowiązek wobec zmartego -7 Kievuje się miłością do brata. Emocjami, anie rozumem →ocene postępowania człowieka pozostawia bogom -> chce żyć ze spokojnym sumieniem ~PLAN WYDARZEN I Antygona dowiaduje się o rozkazie zabraniającym pochowanie jej brata mimo wszystko pochować Polinei kosa. Postanawia jednak I Kvól dowiaduje się o złamaniu zakazu. Nakazuje znalez'ć' winnego. III Antygona zostaje zchwytana i postawiona przed oblicze kvóla. Kveon...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

skazuje ją na śmierć. II Hajmon nie zgadza się z postanowieniem ojca. Grozi, ze śmierć Antygony pociągnie za sobą dalsze ofiary: Antygona zostaje odprowadzona do grobowca M kvóla pojawia się Tevezjusz, nakazuje kveonowi odiolanie vozkazów VII Kvól przestraszony słowami wieszcza postanawia pogizebać Polnika i wypuścić Antygone, jest jednak za późno. VIII Antygona popełnia samobójstwo, a zavaz poniej Hajmon przebija się nożem. IX Na wieść o śmierci Hajmona, Eurydyka odbieva sobie życie. X Kveon pogrąża się w cierpieniu Hybris -pycha Fatum BUDOWA UTWORU Prolog pavodos - pieśn chóvu epeisodion-część dialogowa/monologowa - twozy akcje stasimon - pieśń chóvu, rozdzielo epeisodiony komentare do akci? exodos - zamyka akcje, ukazuje tragizm