antygona

 ANTYGONA
nepoty2m - famorpomanie noaxiny
1) Charakterystyka:
a) Antygona- adwaxina, bohatera, wiema sinym przekonaniom i prawom
boskim, idc

antygona

D

Dominika Stachowska

0 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

:)

 

1/2

Notatka

ANTYGONA nepoty2m - famorpomanie noaxiny 1) Charakterystyka: a) Antygona- adwaxina, bohatera, wiema sinym przekonaniom i prawom boskim, idcterminomana i enengicxna, zbuntonama, aynasa pogance wotec staboici i strachu siosty, nie stanu się, być wobec niej wynoxumisia, sumna, peina Godności, przyznaje się do winy i uspramcallina, otmanue występuje precirke Kirconoms deklanje brak strachu przed śmiercią, posiada tex delikalnigme uczucia np. mics." do bmata, comaxlinoic', tuż przed imienig ial za tym, czego nie liceato jej nę w żyen. prxeuji 6) kreon- stanowexy, pewny niebie, pragnie być wiadcą dobrym, sprawallinym, ktory jednakono traktuje poddanych (navet noding konsekventny, uparty, quattowny, reagujący bandio emogonome, 20 whelly cenę me chice byc porącony o nepotipm uraia, 20 bexirgię ang nage i nie dopincra do siebie angementów innych orob, upanty 2) Spor międy Antygong a Ismeng ma • Kivestia spoma: trzeba wystąpić przecinko 20k020m Kreona i pachonac Polinika •Antygona: zamię zakaz Kreona, ponieirai: 0 Recham brata w ten sposób będę mu wierna, prana usaniye boskie i nie suggne na niebe ich griech 1 umrę, ale chięki temu będę bużej brata Ⓒsiamamo tego zakazu a w konsekwenci być może s'miere przynienie chlubę, zaszczys •Ismena: nie zamię zakazu Kreona, panierrai Okonsekwengą tego będie imien Ⓒ jestesmy tylko stabymi kobietami, które nie są zdane do halki 2 mężcypromi noxum podpowiada, że giupoto byloby się namazac 2 wiary woli Okreon to niadca, represennije prano, a prano panthmone treba...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

pretnegać Ⓒ jesteimy ostatmo 2 nodung, dlatego nie możemy mę mandice 3) Spór międy Kreonem i Hajmonem • kwestia sporna: naley wycofoc hę 2 noskaru, wynchu smierce wydanego na Antygong O Hajmon: navery utashanic Antygone, ponienai: Ⓒ Rocham Antygonę i jej czyn umaxiam sa bohaterski • lud Teb wraza, se ten prynon Antygone chlubę i powinna być' utaskaniona wiadca powinien licyć się ze zdaniem udu 011 Harne to panistero, co Ci sonu they" (Nadca fest dia parisha i obynater) Ⓒ Tebanciyly boją się kreona, a mymane ne decyry: worew woli ludu úcyni 2 niego snienawidionego tyname. 6 sabicie jej jest zie jest wystąpieniem przeciw pranu boskiemu, obnaie bogów wiadca nie powinien podmarac' autorycen bugow, bo to zachęca do buntu 1 pryniche to Kreonau same konyici a Hajmonou jako synowi zależy na jego dobrym imenic I havet madry i desuiadasny utadca moze uczyć się czasami od młodnych Ⓒ jej smien może stać się początkiem nieszczęśc', ktore spading na kreans; hujenge ofiu, że more priel niego popernic samobojstra • Kreon: nie utaskanię Antygony, ponievai: 0 fest O munę bronic autoryteti zachęta dia innych buntów 6 gdybym me uhanat exconka nedring zanucars by mi, że poziralam na iamare prone i ze 2 pobiazlimes we tmaktyk noding Ⓒ lud tego chce a to ja mam rychic a me und Damieniająć decjuję, pokazałbym staboi'c' a hanba to byc' pokonanym pivec kobietę COU

D

Dominika Stachowska

0 Followers

 ANTYGONA
nepoty2m - famorpomanie noaxiny
1) Charakterystyka:
a) Antygona- adwaxina, bohatera, wiema sinym przekonaniom i prawom
boskim, idc

Otwórz

:)

Podobne notatki

Know Antygona thumbnail

2

Antygona

Notatka

Know Antygona thumbnail

0

Antygona

Notatka

Know Antygona  thumbnail

3237

Antygona

Antygona notatka

Know Powtórzenie z Antyku (mitologia,teatr grecki,filozofia,tragizm,epos homerycki) thumbnail

4

Powtórzenie z Antyku (mitologia,teatr grecki,filozofia,tragizm,epos homerycki)

Omówienie mitu o powstaniu świata,reinterpretacje mitów„Stary prometeusz” i „H.E.O”,najważniejsze pojęcia z teatru greckiego,schemat teatru,filozofia i szkoły,tragizm,mit o labdakidach,konflikt tragiczny między Kreonem a Antygoną,epos homerycki cechy

Know antygona  thumbnail

68

antygona

lektura

Know Antygona  thumbnail

241

Antygona

opracowanie Antygona - Sofokles

ANTYGONA nepoty2m - famorpomanie noaxiny 1) Charakterystyka: a) Antygona- adwaxina, bohatera, wiema sinym przekonaniom i prawom boskim, idcterminomana i enengicxna, zbuntonama, aynasa pogance wotec staboici i strachu siosty, nie stanu się, być wobec niej wynoxumisia, sumna, peina Godności, przyznaje się do winy i uspramcallina, otmanue występuje precirke Kirconoms deklanje brak strachu przed śmiercią, posiada tex delikalnigme uczucia np. mics." do bmata, comaxlinoic', tuż przed imienig ial za tym, czego nie liceato jej nę w żyen. prxeuji 6) kreon- stanowexy, pewny niebie, pragnie być wiadcą dobrym, sprawallinym, ktory jednakono traktuje poddanych (navet noding konsekventny, uparty, quattowny, reagujący bandio emogonome, 20 whelly cenę me chice byc porącony o nepotipm uraia, 20 bexirgię ang nage i nie dopincra do siebie angementów innych orob, upanty 2) Spor międy Antygong a Ismeng ma • Kivestia spoma: trzeba wystąpić przecinko 20k020m Kreona i pachonac Polinika •Antygona: zamię zakaz Kreona, ponieirai: 0 Recham brata w ten sposób będę mu wierna, prana usaniye boskie i nie suggne na niebe ich griech 1 umrę, ale chięki temu będę bużej brata Ⓒsiamamo tego zakazu a w konsekwenci być może s'miere przynienie chlubę, zaszczys •Ismena: nie zamię zakazu Kreona, panierrai Okonsekwengą tego będie imien Ⓒ jestesmy tylko stabymi kobietami, które nie są zdane do halki 2 mężcypromi noxum podpowiada, że giupoto byloby się namazac 2 wiary woli Okreon to niadca, represennije prano, a prano panthmone treba...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

pretnegać Ⓒ jesteimy ostatmo 2 nodung, dlatego nie możemy mę mandice 3) Spór międy Kreonem i Hajmonem • kwestia sporna: naley wycofoc hę 2 noskaru, wynchu smierce wydanego na Antygong O Hajmon: navery utashanic Antygone, ponienai: Ⓒ Rocham Antygonę i jej czyn umaxiam sa bohaterski • lud Teb wraza, se ten prynon Antygone chlubę i powinna być' utaskaniona wiadca powinien licyć się ze zdaniem udu 011 Harne to panistero, co Ci sonu they" (Nadca fest dia parisha i obynater) Ⓒ Tebanciyly boją się kreona, a mymane ne decyry: worew woli ludu úcyni 2 niego snienawidionego tyname. 6 sabicie jej jest zie jest wystąpieniem przeciw pranu boskiemu, obnaie bogów wiadca nie powinien podmarac' autorycen bugow, bo to zachęca do buntu 1 pryniche to Kreonau same konyici a Hajmonou jako synowi zależy na jego dobrym imenic I havet madry i desuiadasny utadca moze uczyć się czasami od młodnych Ⓒ jej smien może stać się początkiem nieszczęśc', ktore spading na kreans; hujenge ofiu, że more priel niego popernic samobojstra • Kreon: nie utaskanię Antygony, ponievai: 0 fest O munę bronic autoryteti zachęta dia innych buntów 6 gdybym me uhanat exconka nedring zanucars by mi, że poziralam na iamare prone i ze 2 pobiazlimes we tmaktyk noding Ⓒ lud tego chce a to ja mam rychic a me und Damieniająć decjuję, pokazałbym staboi'c' a hanba to byc' pokonanym pivec kobietę COU