Barok

 Barok
narwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego Stowa barocco
którym m.in. określano pertę. o nieregularnym kształcie..
Natomiast w j. f

Barok

user profile picture

Natalia Strzępek

26130 Followers

Udostępnij

Zapisz

2224

 

1/2/3

Notatka

Barok notatka z epoki

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Barok narwa Stowo barok pochodzi od portugalskiego Stowa barocco którym m.in. określano pertę. o nieregularnym kształcie.. Natomiast w j. francuskim baroque oznacza także bogactwo zdobnictwa. ramy czasowe w Europie od końca XVI w. do konca xvilw., a nawet. .do. POTOWY xvill stulecia. filozofia baroku H. filozofii baroku poddano w wątpliwość wielkie, twórcze i poznawcze możliwości CZTOWieka. Niespokojny wiek XVII. sprawił, że poszukiwano metafizycznej podstawy, na której można oprzeć rozważania na temat funkcjonowania. i miejsca. Człowieka we wszechświecie.. FILOZOFIA KARTEZJUSZA →Można podać w wątpliwość ludzkie poznanie. i. oparte na tej podstawie rozumowanie. → Niepodważalne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie mysiącego. ". ja"! →z umystu daje się wywieść wiedzę niepodlegającą krytyce FILOZOFIA PASCALA Rozum ludzki, nie jest w stanie pojąć nieskończoności →Tylko wiara może zapewnić człowiekowi, szczęście Tragizm człowieka polega na tym, że jako jedyne. stworzenie ma rozum, który jednak nie potrafi. udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące. zycia.. pojęcia epoki →VANITAS. - motyw marności., mający związek z myślą, przewodnia Księgi Koheleta -vanitas vanitatum et omnia vanitas marność naa. marnościami i wszystko. marność. - →KONTRREFORMACJA. -ruch w kościele katolickim, będący odpowiedzią na renesansowy ruch reformacji, mający na celu odnowę. Kościoła. SARNATYZM nurt ukształtowany w środowisku polskiej szlachty w XVII i XVIII w., a także odwоTująca się do niego obyczajowość oraz zespór tendencji w kulturze,. m.in literature tego okresu. Sarmatyzm wiąże się z. przekonaniem o wyjątkowości i wyższości swojej klasy. →KONCEPT - koncept w wierszu polegar na zaskoczeniu. odbiorcy. Swoim pomystem, używanie wymyślnych., czasem...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dziwnych. i. zaskakujących technik stylistycznych. Koncept w utworze , Do. trupa". Morsztyna polegar. na. zestawieniu nieszczęśliwie zakochanego z trupem. Autor w. nietypowy, zaskakujący sposób porownat miłość. do śmierci.. COGITO. ERGO. SUN - Myślę, więc jestem.. sentencja autorstwa francuskiego filozofa - Kartezjusza, mówiąca, zże tylko myślenie może być dowodem istnienia czTowieka.. → NARINIZM - styl poetycki stosowany często w literaturze barokowej. Charakteryzowała go efektowna forma. utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty, stylistyczne, takie jak: aliteracje, anafory,. paradoksy., inwersje, parentezy, hiperbole i tym, podobne, by osiągnąć pożądany efekt.. sztuka baroku W sztuce, baroku występowało wiele wątków z poprzedniej. epoki, ale jednocześnie pozostawaTa ona w wyraźnej opozycji do głównych idei artystycznych odrodzenia. STUżyTy temu takie środki jak: kontrast zawistość. formy i optyczne zrudzenie. Malarstwo barokowe wyrażało wiele postaw i emocji często kontrastowych: bujna. zmysTowość i głębokie. uduchowienie zachwyt naa pięknem. Świata, i mistyczne uniesienie. Architektura barokowa charakteryzowała się różnorodno- -ścia form.. nurty literatury dworski - Jan Andrzej Morsztyn → metafizyczny - Mikołaj Sęp Szarzyński sarmacki. Wacław Potocki. wzorce osobowe szlachcic-obywatel -dobry obywatel, dba o swój kraj →szlachcic - ziemianin - skupiony tylko na swojej ziemi, konserwatysta, nie zainteresowany sprawami kraju. →sarmata - ksenofobik, skłonność do pijaństwa, kłótliwość.. utwory do przypomnienia • Pamiętniki -Jan Chryzostom Pasek • Do trupa - Jan. Andrzej Morsztyn Poezja metafizyczna - MikoTaja Sępa Szarzyńskiego • Krótkość zywota - Daniel. Naborowski • Sone+ V-0 nietrwatej mitości rzeczy świała tego. Sonet IV - O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, Światem i ciałem.

user profile picture

Natalia Strzępek  

Obserwuj

26130 Followers

 Barok
narwa
Stowo barok pochodzi od portugalskiego Stowa barocco
którym m.in. określano pertę. o nieregularnym kształcie..
Natomiast w j. f

Otwórz aplikację

Barok notatka z epoki

Podobne notatki

M

3

Barok - powtórzenie przed sprawdzianem

Know Barok - powtórzenie przed sprawdzianem  thumbnail

19

 

1/2/3

A

3

Barok

Know Barok thumbnail

0

 

1/2

user profile picture

2

Notatki z baroku

Know Notatki z baroku thumbnail

10

 

2

O

2

Barok, powtórzenie

Know Barok, powtórzenie thumbnail

215

 

2

Barok narwa Stowo barok pochodzi od portugalskiego Stowa barocco którym m.in. określano pertę. o nieregularnym kształcie.. Natomiast w j. francuskim baroque oznacza także bogactwo zdobnictwa. ramy czasowe w Europie od końca XVI w. do konca xvilw., a nawet. .do. POTOWY xvill stulecia. filozofia baroku H. filozofii baroku poddano w wątpliwość wielkie, twórcze i poznawcze możliwości CZTOWieka. Niespokojny wiek XVII. sprawił, że poszukiwano metafizycznej podstawy, na której można oprzeć rozważania na temat funkcjonowania. i miejsca. Człowieka we wszechświecie.. FILOZOFIA KARTEZJUSZA →Można podać w wątpliwość ludzkie poznanie. i. oparte na tej podstawie rozumowanie. → Niepodważalne jest jedynie myślenie, które zakłada istnienie mysiącego. ". ja"! →z umystu daje się wywieść wiedzę niepodlegającą krytyce FILOZOFIA PASCALA Rozum ludzki, nie jest w stanie pojąć nieskończoności →Tylko wiara może zapewnić człowiekowi, szczęście Tragizm człowieka polega na tym, że jako jedyne. stworzenie ma rozum, który jednak nie potrafi. udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące. zycia.. pojęcia epoki →VANITAS. - motyw marności., mający związek z myślą, przewodnia Księgi Koheleta -vanitas vanitatum et omnia vanitas marność naa. marnościami i wszystko. marność. - →KONTRREFORMACJA. -ruch w kościele katolickim, będący odpowiedzią na renesansowy ruch reformacji, mający na celu odnowę. Kościoła. SARNATYZM nurt ukształtowany w środowisku polskiej szlachty w XVII i XVIII w., a także odwоTująca się do niego obyczajowość oraz zespór tendencji w kulturze,. m.in literature tego okresu. Sarmatyzm wiąże się z. przekonaniem o wyjątkowości i wyższości swojej klasy. →KONCEPT - koncept w wierszu polegar na zaskoczeniu. odbiorcy. Swoim pomystem, używanie wymyślnych., czasem...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

dziwnych. i. zaskakujących technik stylistycznych. Koncept w utworze , Do. trupa". Morsztyna polegar. na. zestawieniu nieszczęśliwie zakochanego z trupem. Autor w. nietypowy, zaskakujący sposób porownat miłość. do śmierci.. COGITO. ERGO. SUN - Myślę, więc jestem.. sentencja autorstwa francuskiego filozofa - Kartezjusza, mówiąca, zże tylko myślenie może być dowodem istnienia czTowieka.. → NARINIZM - styl poetycki stosowany często w literaturze barokowej. Charakteryzowała go efektowna forma. utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty, stylistyczne, takie jak: aliteracje, anafory,. paradoksy., inwersje, parentezy, hiperbole i tym, podobne, by osiągnąć pożądany efekt.. sztuka baroku W sztuce, baroku występowało wiele wątków z poprzedniej. epoki, ale jednocześnie pozostawaTa ona w wyraźnej opozycji do głównych idei artystycznych odrodzenia. STUżyTy temu takie środki jak: kontrast zawistość. formy i optyczne zrudzenie. Malarstwo barokowe wyrażało wiele postaw i emocji często kontrastowych: bujna. zmysTowość i głębokie. uduchowienie zachwyt naa pięknem. Świata, i mistyczne uniesienie. Architektura barokowa charakteryzowała się różnorodno- -ścia form.. nurty literatury dworski - Jan Andrzej Morsztyn → metafizyczny - Mikołaj Sęp Szarzyński sarmacki. Wacław Potocki. wzorce osobowe szlachcic-obywatel -dobry obywatel, dba o swój kraj →szlachcic - ziemianin - skupiony tylko na swojej ziemi, konserwatysta, nie zainteresowany sprawami kraju. →sarmata - ksenofobik, skłonność do pijaństwa, kłótliwość.. utwory do przypomnienia • Pamiętniki -Jan Chryzostom Pasek • Do trupa - Jan. Andrzej Morsztyn Poezja metafizyczna - MikoTaja Sępa Szarzyńskiego • Krótkość zywota - Daniel. Naborowski • Sone+ V-0 nietrwatej mitości rzeczy świała tego. Sonet IV - O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, Światem i ciałem.