Biblia

 Biblia
geneza
LI Czas powstawania
Stary Testament
ok. XIII
ok. VIII
I
-
- ok. V
w. p.n.e. - Pięcioksiąg
W.
→ No
p.n.e.- księgi prorockie
w.

Biblia

user profile picture

ania

1 Followers

62

Udostępnij

Zapisz

-najważniejsze informacje -przypowieści -Księga Hioba -Księga Psalmów -Księga Koheleta -Księga Rodzaju -Pieśń nad Pieśniami -Apokalipsa św Jana -wpływy Biblii

 

4/5

Notatka

Biblia geneza LI Czas powstawania Stary Testament ok. XIII ok. VIII I - - ok. V w. p.n.e. - Pięcioksiąg W. → No p.n.e.- księgi prorockie w. p.n.e. - Księgi Hioba Nowy Testament I W. n.e. styl biblijny Patos- podniosly styl Symbole, alegorie Inwersje (szyk przestawny) Powtórzenia gatunki Przypowieść (parabola) - opowieść narracyjna z ukrytym przesłaniem List - monolog skierowany do konkretnego odbiorcy; elementy innych form języki oryginalne hebrajski grecki aramejski tlumaczenia Septuaginta Stary Testament grecki Wulgata Biblia Tacina →>> - Zaimki dzierżawcze Metafory 1 Psalm - biblijny utwór poetycki o charakterze modlitewno- hymnicznym Hymn - pieśń pochwalna ważnej tematyce Dialog - forma wypowiedzi mająca postać rozmo rozmowy przynajmniej dwoch osob PRZYPOWIESC 0 milosiernym samarytaninie Plan wydarzeń 1. Zbójcy napadli Zyda an towili до na śmierć 2. Rannego minęli najpierw kap- potem lewita, oboje Tan go zignorowali 71 B 205 - Samarytanie grupa etniczno - reli- gijna, Zydzi byli do nich nastawieni wrogo lewita jednej Tańskich przedstawiciel grup kap- 3. Zatrzymał się przy nim Sa- marytanin, obmyl rany zabral do gospody 4. Zaplacil gospodarzowi za opiekę, pokrył koszta. Kto jest naszym bliźnim ? → bližnim napadniętego jest Samarytanin → blizni to osoba która okazuje nam milosierdzie niezależnie od profesji czy pochodzenia symbolika napadnięty Žyd - alegoria wszystkich cierpiących - Samarytanin - alegoria pomagających bezinteresownie. - Związek frazeologiczny milosierny Samarytanin- osoba, która bezinteresownie, charytatywnie pomaga innym PRZYPOWIESC O synu marnotrawnym Plan wydarzeń 1. Młodszy syn z domu bierze swoją 2. Mlodszy syn roztrwania majątek 3. Zaczyna doskwierać mu 4. Zatrudnia się jako slużba, pasie świnie, próbuje udaje mu się 5. Wraca do domu ukraść strągi dla świn, nie mówi ojcu, że by mógł zostać jako zatrudniony najemnik 6. Ojciec wzruszony rzuca się w rzuca się w ramiona ramiona syna, odziać nakarmić i urzadzić ucztę, до 17. Starszy syn denerwuje się, ojciec mówi mu, że syn marnotrawny osoba, → która pogubilla się w życiu i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

czymś zawinila, lecz chce część majątku by wyjechać bieda i glód się poprawić i odkupić swoje wing do jego, należy się też jemu synom i trzeba się cieszyć, że brat powrocil Związek frazeologiczny - zgrzeszyl i prosi go, zgrzeszyl 13 symbolika syna, kaze że wszystko ojciec - alegoria Boga - dobrego, millosiernego mlodszy syn - alegoria grzeszników, którzy chcą się naurocic I PRZYPOWIESC O siewcy L Plan wydarzeń 1. Sienca wyszed! siać ziarna 2. Niektóre ziarna spadły na ziemię, gdzie wydziobaly je ptaki 3. Niektóre ziarna spadly na skały, gdzie nie było żyzney gleby, szybko uschly, bo nie miały silnych korzeni 4. Niektóre ziarna wpadły między ciernie, ciernie, które wstrzymały ich rozwoj 5. Ostatnie ziarna spadly na żyzna glebe, gdzie daly bogaty mocny plon symbolika ziarno - alegoria Slowa Bożego grunt alegoria udzkich serc - ziarna wydziobane przez płaki - ludzie, którzy słuchają ale nie rozu rozumieją, ziarna wysiane na skałach w wierze gdy tylko przychodzą trudności ziarna wysiane między cierniami ale troski światem całkiem je zagłuszają ziarna wysiane Słowa Bożego 1 na > ludzie, którzy zalamują się ludzie, którzy słuchają, żyznej glebie - ludzie, którzy sluchają i biora je do serca PRZYPOWIESC O robotnikach Plan wydarzeń 1. Gospodarz wczesnego ranka wyszedł szukać pracowników do pracy winnicy 2. Znalazi chętnych, obiecal zapłacić im jednego denara za dzień robotnicy poszli pracować 3. Historia powtorzyla się o godzinie trzeciej, szostej, dziewiątej i jedenastej 4. Gospodarz na koniec dnia zaczął wyplacać robotnikom pieniądze, zaczął od tych zatrudnionych najpóźniej > -> W H winnicy 5. Kiedy inni zobaczyli, że robotnicy pracujący najkrócej dostali jednego denara pomyśleli, że dostana, więcej 6. Gdy robotnicy pracujący najdlużej również dostali jednego denara zaczęli się buntować przeciwko gospodarzow mówić że jest niesprawiedliwy 7. Gospodarz odpart, że nie jest niesprawiedliwy, ponieważ no ile sie umówili zaplacil im dokladnie tyle ADI sens - Sprawiedliwość Boga może być ciężka do zrozumienia Możemy czasem czuć się źle i niesprawiedliwie potraktowani

user profile picture

ania

1 Followers

 Biblia
geneza
LI Czas powstawania
Stary Testament
ok. XIII
ok. VIII
I
-
- ok. V
w. p.n.e. - Pięcioksiąg
W.
→ No
p.n.e.- księgi prorockie
w.

Otwórz

-najważniejsze informacje -przypowieści -Księga Hioba -Księga Psalmów -Księga Koheleta -Księga Rodzaju -Pieśń nad Pieśniami -Apokalipsa św Jana -wpływy Biblii

Biblia geneza LI Czas powstawania Stary Testament ok. XIII ok. VIII I - - ok. V w. p.n.e. - Pięcioksiąg W. → No p.n.e.- księgi prorockie w. p.n.e. - Księgi Hioba Nowy Testament I W. n.e. styl biblijny Patos- podniosly styl Symbole, alegorie Inwersje (szyk przestawny) Powtórzenia gatunki Przypowieść (parabola) - opowieść narracyjna z ukrytym przesłaniem List - monolog skierowany do konkretnego odbiorcy; elementy innych form języki oryginalne hebrajski grecki aramejski tlumaczenia Septuaginta Stary Testament grecki Wulgata Biblia Tacina →>> - Zaimki dzierżawcze Metafory 1 Psalm - biblijny utwór poetycki o charakterze modlitewno- hymnicznym Hymn - pieśń pochwalna ważnej tematyce Dialog - forma wypowiedzi mająca postać rozmo rozmowy przynajmniej dwoch osob PRZYPOWIESC 0 milosiernym samarytaninie Plan wydarzeń 1. Zbójcy napadli Zyda an towili до na śmierć 2. Rannego minęli najpierw kap- potem lewita, oboje Tan go zignorowali 71 B 205 - Samarytanie grupa etniczno - reli- gijna, Zydzi byli do nich nastawieni wrogo lewita jednej Tańskich przedstawiciel grup kap- 3. Zatrzymał się przy nim Sa- marytanin, obmyl rany zabral do gospody 4. Zaplacil gospodarzowi za opiekę, pokrył koszta. Kto jest naszym bliźnim ? → bližnim napadniętego jest Samarytanin → blizni to osoba która okazuje nam milosierdzie niezależnie od profesji czy pochodzenia symbolika napadnięty Žyd - alegoria wszystkich cierpiących - Samarytanin - alegoria pomagających bezinteresownie. - Związek frazeologiczny milosierny Samarytanin- osoba, która bezinteresownie, charytatywnie pomaga innym PRZYPOWIESC O synu marnotrawnym Plan wydarzeń 1. Młodszy syn z domu bierze swoją 2. Mlodszy syn roztrwania majątek 3. Zaczyna doskwierać mu 4. Zatrudnia się jako slużba, pasie świnie, próbuje udaje mu się 5. Wraca do domu ukraść strągi dla świn, nie mówi ojcu, że by mógł zostać jako zatrudniony najemnik 6. Ojciec wzruszony rzuca się w rzuca się w ramiona ramiona syna, odziać nakarmić i urzadzić ucztę, до 17. Starszy syn denerwuje się, ojciec mówi mu, że syn marnotrawny osoba, → która pogubilla się w życiu i...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

czymś zawinila, lecz chce część majątku by wyjechać bieda i glód się poprawić i odkupić swoje wing do jego, należy się też jemu synom i trzeba się cieszyć, że brat powrocil Związek frazeologiczny - zgrzeszyl i prosi go, zgrzeszyl 13 symbolika syna, kaze że wszystko ojciec - alegoria Boga - dobrego, millosiernego mlodszy syn - alegoria grzeszników, którzy chcą się naurocic I PRZYPOWIESC O siewcy L Plan wydarzeń 1. Sienca wyszed! siać ziarna 2. Niektóre ziarna spadły na ziemię, gdzie wydziobaly je ptaki 3. Niektóre ziarna spadly na skały, gdzie nie było żyzney gleby, szybko uschly, bo nie miały silnych korzeni 4. Niektóre ziarna wpadły między ciernie, ciernie, które wstrzymały ich rozwoj 5. Ostatnie ziarna spadly na żyzna glebe, gdzie daly bogaty mocny plon symbolika ziarno - alegoria Slowa Bożego grunt alegoria udzkich serc - ziarna wydziobane przez płaki - ludzie, którzy słuchają ale nie rozu rozumieją, ziarna wysiane na skałach w wierze gdy tylko przychodzą trudności ziarna wysiane między cierniami ale troski światem całkiem je zagłuszają ziarna wysiane Słowa Bożego 1 na > ludzie, którzy zalamują się ludzie, którzy słuchają, żyznej glebie - ludzie, którzy sluchają i biora je do serca PRZYPOWIESC O robotnikach Plan wydarzeń 1. Gospodarz wczesnego ranka wyszedł szukać pracowników do pracy winnicy 2. Znalazi chętnych, obiecal zapłacić im jednego denara za dzień robotnicy poszli pracować 3. Historia powtorzyla się o godzinie trzeciej, szostej, dziewiątej i jedenastej 4. Gospodarz na koniec dnia zaczął wyplacać robotnikom pieniądze, zaczął od tych zatrudnionych najpóźniej > -> W H winnicy 5. Kiedy inni zobaczyli, że robotnicy pracujący najkrócej dostali jednego denara pomyśleli, że dostana, więcej 6. Gdy robotnicy pracujący najdlużej również dostali jednego denara zaczęli się buntować przeciwko gospodarzow mówić że jest niesprawiedliwy 7. Gospodarz odpart, że nie jest niesprawiedliwy, ponieważ no ile sie umówili zaplacil im dokladnie tyle ADI sens - Sprawiedliwość Boga może być ciężka do zrozumienia Możemy czasem czuć się źle i niesprawiedliwie potraktowani