Biblia

 1.
A
Biblia
czas powstawania tyciąc lat (ool VI w.p.n.e)
spisywano w 3 językach, hebrajskim, aramejskim,
greckim
(3.
2.) PSALMY
błagalne -
 1.
A
Biblia
czas powstawania tyciąc lat (ool VI w.p.n.e)
spisywano w 3 językach, hebrajskim, aramejskim,
greckim
(3.
2.) PSALMY
błagalne -

Biblia

user profile picture

Liliana Szczesna

3 Followers

6

Udostępnij

Zapisz

notatka dla uczniów przygotowujących się do testu/ kartkówki z bibli na powtórkę

 

1

Notatka

1. A Biblia czas powstawania tyciąc lat (ool VI w.p.n.e) spisywano w 3 językach, hebrajskim, aramejskim, greckim (3. 2.) PSALMY błagalne - okoliczność, niebezpieczeństwa, choroby, wyraża vozucie osobiste pochwalne - hymn, słowrią Boga za dzieło stworzenia dziękczynne- wyraz wdziępności co dobrodziejstwa ufnosci mówią o zagrożeniach, motyw zacubania do Stwórcy mądrościowe (dydaktyczne) - pouczają o przymiotach Boga, przekazują rady i przestrogi 1.0 księga święta ofla 2 religij monoteistycznych judaizmu, Jurzbujaństwa ALEGORIA-dorocz, który ma obruke znaczenie (w pieśni nad piedniami dlomar miłości Boga do ludu uzbranego) ŚRODKI POETYCKIE I FUNKCJE • mp. porównanie - oczy twe głębokie" (charakteryzuje ddubienice) przenośnia-chora jestem z miłości (wapara acrucia) epitet- piękna..." (okresha zachwyt) wykrzyknienie - to on! Oto natchodei! (urparia radość) - apostrofa przyjaciółko moja "lokreślenie adresata) - F 2 (9. ● stary testament. 7 L. KSIĘGA RODZAJU księga historyorna, główne teksty narracyjne, motyw ofiary ufności, ledu, Abraham L KSIĘGA HIOBA księga dydaktyorny, paemat religijno-filiorofiorny, moty as LKSIĘGA PSALMÓW vbności, lęku, cierpienia poezja biblijng: psalmy błagatne, pochwalne, dzię kaune, Aności, dydaktyczne, motyw Aności, miłosierdzia, cierpienia LKSIĘGA KOHELETA księga dydaktyczna, wierszowany, vanitas, matywy marności, premijania Lo PIESN NAD PIEŚNIAMI poemat linerny, dialog, motyw miłości, charakter alegoryczny miłość Odlubieńca i Calubienicy jako domar związku Chrystusa z Kościdem lub duszy z Bogiem 5. PSALM - hebrajska pieśń religijna, XI-IV w.p.n.e, błagalne, pochwalne, dziękczynne KOSMOGONIA BIBLIJNA - biblijny opis stworzenia świata, ma kripty sens, mówro zopowiedzenio prar Baga ludu moralnego 6. CECHY STYLU BIBLIJNEGO zdania od spójników ★ zdania wielokrotnie złożone powtórzenia, parellion, składnikowy umyszukiwane słownidwo!

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

user profile picture

Liliana Szczesna

3 Followers

 1.
A
Biblia
czas powstawania tyciąc lat (ool VI w.p.n.e)
spisywano w 3 językach, hebrajskim, aramejskim,
greckim
(3.
2.) PSALMY
błagalne -

Otwórz

notatka dla uczniów przygotowujących się do testu/ kartkówki z bibli na powtórkę

Podobne notatki
Know Biblia  thumbnail

1

9

Biblia

Ksiega rodzaju ksiega koheleta ksiega hioba piesn nad piesniami apokalipsa sw jana

Know Księga Psalmów  thumbnail

26

1075

Księga Psalmów

ramy czasowe, forma gatunkowa, rodzaje psalmów, psalm 13, psalm 47, piosenka, psalm - wisława szymborska

Know Biblia notatki  thumbnail

31

425

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know   BIBLIA thumbnail

16

170

BIBLIA

BIBLIA opraciwanie + frazeologizmy

Know Biblia thumbnail

29

590

Biblia

notatka do sprawdzianu z biblii

Know Biblia  thumbnail

23

551

Biblia

.

1. A Biblia czas powstawania tyciąc lat (ool VI w.p.n.e) spisywano w 3 językach, hebrajskim, aramejskim, greckim (3. 2.) PSALMY błagalne - okoliczność, niebezpieczeństwa, choroby, wyraża vozucie osobiste pochwalne - hymn, słowrią Boga za dzieło stworzenia dziękczynne- wyraz wdziępności co dobrodziejstwa ufnosci mówią o zagrożeniach, motyw zacubania do Stwórcy mądrościowe (dydaktyczne) - pouczają o przymiotach Boga, przekazują rady i przestrogi 1.0 księga święta ofla 2 religij monoteistycznych judaizmu, Jurzbujaństwa ALEGORIA-dorocz, który ma obruke znaczenie (w pieśni nad piedniami dlomar miłości Boga do ludu uzbranego) ŚRODKI POETYCKIE I FUNKCJE • mp. porównanie - oczy twe głębokie" (charakteryzuje ddubienice) przenośnia-chora jestem z miłości (wapara acrucia) epitet- piękna..." (okresha zachwyt) wykrzyknienie - to on! Oto natchodei! (urparia radość) - apostrofa przyjaciółko moja "lokreślenie adresata) - F 2 (9. ● stary testament. 7 L. KSIĘGA RODZAJU księga historyorna, główne teksty narracyjne, motyw ofiary ufności, ledu, Abraham L KSIĘGA HIOBA księga dydaktyorny, paemat religijno-filiorofiorny, moty as LKSIĘGA PSALMÓW vbności, lęku, cierpienia poezja biblijng: psalmy błagatne, pochwalne, dzię kaune, Aności, dydaktyczne, motyw Aności, miłosierdzia, cierpienia LKSIĘGA KOHELETA księga dydaktyczna, wierszowany, vanitas, matywy marności, premijania Lo PIESN NAD PIEŚNIAMI poemat linerny, dialog, motyw miłości, charakter alegoryczny miłość Odlubieńca i Calubienicy jako domar związku Chrystusa z Kościdem lub duszy z Bogiem 5. PSALM - hebrajska pieśń religijna, XI-IV w.p.n.e, błagalne, pochwalne, dziękczynne KOSMOGONIA BIBLIJNA - biblijny opis stworzenia świata, ma kripty sens, mówro zopowiedzenio prar Baga ludu moralnego 6. CECHY STYLU BIBLIJNEGO zdania od spójników ★ zdania wielokrotnie złożone powtórzenia, parellion, składnikowy umyszukiwane słownidwo!

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację