Język polski /

Bogurodzica

Bogurodzica

 SREDNIOWIECZE
bogurodzica
Bogurodzica to najstarsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, pochodzi z XIII w. była traktowana jako hym

Bogurodzica

user profile picture

kuba_study

5941 Obserwujących

566

Udostępnij

Zapisz

Bogurodzica - średniowiecze

 

1/2

Notatka

SREDNIOWIECZE bogurodzica Bogurodzica to najstarsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, pochodzi z XIII w. była traktowana jako hymn narodowy polski. Można ją wykorzystać w wypowiedzi o modlitwie, relacji Boga i człowieka oraz obrazu matki. TRESC Utwór pokazuje średniowieczną ideę teocentryzmu, czyli w centrum ludzkich zainteresowań znajduje się Bóg. Na początku wierni zwracają się do Matki Bożej (Bogurodzicy), aby wstawiła się ona za nimi u Jezusa i pomogła im wybtagać jego łaskę i przychylność. Dalej zwracają się do Chrystusa, proszą o pobożne życie na ziemi i zbawienie po śmierci oraz żeby wziął pod uwagę wzgląd na Jana Chrzciciela. Zakończenie to podkreśla, że nieuchronnym końcem człowieka jest śmierć. ARCHAIZMY Leksykalne - wyrazy które wyszły z użycia np. Bogurodzica Fonetyczne formy bez przegłosu polskiego np. sławiena Fleksyjne - inna niż współcześnie odmiana rzeczowników np. Bogurodzica, dziewica Składniowe składnia bezprzyimkowa np. Bogiem stawiena Semantyczne - wyrazy o innym znaczeniu niż współczesne DEESIS Kompozycja Bogurodzicy nawiązuje do motywu Deesis, który przedstawia trzy postacie, Matkę Boską, Jana Chrzciciela oraz Jezusa na środku. Matka i Jan pełnią rolę pośredników między ludźmi a Stwórcą. Widać że idea pośrednictwa wskazuje na Hierarchiczność wyobrażenia o świecie, człowiek ma w nim swoje określone miejsce, nie ma śmiałości aby zwrócić się bezpośrednio do Boga. OBRAZ MARYI Bogurodzica to nurt pieśni maryjnych, przedstawia Matkę Boską jako istotę niezwykłą, wyjątkową, jedyną, świętą. Chwała, która ją otacza, wynika z zostania wybraną przez Boga...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

i z Nim obcowania, jest więc dlatego uprawniona do przekazywania próśb i błagań ludzi. Jej portret budowany jest przez jej podniosłość. Matka Boska mimo swoich boskich cech jest istotą rozumiejącą ludzi, ich problemy i troski, co czyni ją godną zaufania pośredniczką @Kuba_study