Język polski /

Chłopcy z placu broni

Chłopcy z placu broni

 Chłopcy & Placu
Broni
AUTOR: Ferenc Molnar
czas i miejsce
→ wydarzenia rozgrywają się w Budapeszcie - stolicy Węgier
→ rozpoczyna się w mar

Chłopcy z placu broni

user profile picture

Natalia Strzępek

29 844 Obserwujących

1049

Udostępnij

Zapisz

Chłopcy z placu broni notatka

 

8/6

Notatka

Chłopcy & Placu Broni AUTOR: Ferenc Molnar czas i miejsce → wydarzenia rozgrywają się w Budapeszcie - stolicy Węgier → rozpoczyna się w marcu.. PLAC BRONI - plac przeznaczony pod budowę, oddzielony od ulicy płotem. Z boków plac był otoczony domami, a za nimi znajdował się drugi plac i tartak. Przed fartakiem štara budka, w której mieszkał dozorča, STOwak Jano. OGRÓD BOTANICZNY - siedziba, czerwonoskórych", otaczał go wysoki kamienny mur. W ogrodzie znajdowała się wyspa - miejsce zabaw grupy Feri Acza. Aby się na nią dostać, trzeba było pokonać most, na którym czerwonoskórzy" wystawiali wartę. 11 bohaterowie ERNEST NEMECZEK - należał do grupy chłopców z Placu Broni. MiaT 11 lat. Pochodził z ubogiej rodziny i był jedynakiem. Jego ojciec byr krawcem. Nemeczek to drobny, jasnowłosy chłopak, najmniejszy W całej gromadzie chłopców z Placu Broni. Jako jedyny spośród nich byr szeregowcem. Ernest byr wesołym i serdecznym chłopcem. Chętnie wykonywat wszystkie rozkazy kolegów, ponieważ wiedział, że to jego obowiązek. Miar swój honor i ambicję. Plac Broni traktował jak swoją ojczyznę, prawdziwy dom. Byt zdecydowany bronic go, ryzykując nawet życiem. Odważnie przeciwstawił się chłopcom należącym do grupy", czerwono- skórych", odebrat chorągiewkę chłopców z Placu Broni. Wyrazem bohaterstwa Nemeczka jest także to, że do końca pozostał wierny Placowi Broni, nawet w gorączce bez przerwy myślał o nim, płakał na myśl, że już nigdy nie zobaczy swojej małej ojczyzny. CHŁOPCY Z PLACU BRONI...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- przywódca Janosz. Boka: miaT 14 lat i jak na swój wiek był bardzo poważny. Imponował kolegom mądrością i opanowaniem, zawsze starał się być uczciwy i sprawiedliwy. Godził spory i cieszył się u chłopców dużym autorytetem. W skrad grupy wchodzili także oficerowie: Czele →Czona kosz →Kolnay Barabasz Heiss →Gereb → Rychter szeregowiec Ernest Nemeczek : BOKA, A ŚMIERĆ NEMECZKA Janosz Boka zawsze był wobec Nemeczka serdeczny, opiekuńczy i troskliwy. Rozumiar bohaterstwo Swego marego przyjaciela. Ciężka choroba Ernesta pogrążyła Janosza w rozpaczy. WspominaT wspólnie spędzone z nim chwile. Nawet zwycięstwo nad 1 czerwonoskórymi" nie rozproszyto jego smutku. Po śmierci Nemeczka, Boka optakiwat chłopca. Bardzo przeżył jego śmierć. ZASADY PANUJĄCE W GRUPIE: Chłopcy sami wybierają swego. przywódcę i są mu posłuszni, dokładnie wykonują wszystkie jego rozkazy. Są solidarni, wzajemnie sobie pomagają i czują się za siebie odpowiedzialni. Ich jest obrona Placu Broni. Tutaj czują się Tworzą zwartą, zgraną grupę. Mają swój i barwy (najpierw czerwono-zielone, potem najważniejszym celem wolní i niezalezni. regulamin, chorągiew czerwono-biate). Mają także określone hasto. Jeśli któryś z nich popełni wykroczenie, jego nazwisko zostaje wpisane do czarnej księgi. Chłopcy nie znoszą donosicielstwa, nieuczciwości, a największym złem jest zarada. CZERWONOSKÓRZY"- przywódca Feri Acz: uważany za niebezpiecznego chłopca. Byt silny i bardzo odważny.. Krążyły plotki, że został wydalony z poprzedniej szkoły. Rzeczywiście byt to chropiec uczciwy i sprawiedliwy. Umiar docenič odwagę i prawdziwą miłość ich marej ojczyzny, jakiej dowloat Nemeczek. Jednak przede wszystkim cenit sitę. Uważał, że Plac Broni powinien silniejszej, dlatego postanowił go zdobyć. należeć do grupy Inni czerwonoskóry" to: 11 → bracia Pastorowie → Wendauer Sebenicz FERI ACZ, A ŚMIERĆ NEMECZKA: Feri Acz czur się winny śmierci marego Ernesta, Odczuwał grębokie wyrzuty sumienia. Przychodził pytać o jego zdrowie. ZASADY PANUJĄCE W GRUPIE: Chłopcy uważali się za najsilniejszych, sądzili, że mogą wszystko. Wykorzystywali słabość innych. Zwłaszcza bracia Pastorowie byli agresywni i niebezpieczni. Napadali na młodszych, psuli zabawę i odbierali przedmioty cenne dla chłopców np. kulki do gry. "Czerwonoskorzy" także wybierali sami swego przywódcę i podporządkowywali się jego woli. Za wykroczenia chłopcy stosowali dotkliwe kary, np. zanurzenie przestępcy" w wodzie. Podobnie czynili z "jeńcami" (z Nemeczkiem). Nie zachowywali się honorowo - wyśmiali piękny i szlachetny postępek Nemeczka, którym chłopiec udowodnił swoją odwagę i obronit honor swych kolegów z Placu Broni. Tylko Feri Acz zrozumiał, że Ernest to prawdziwy bohater. " plan wydarzeń 1 Zebranie chłopców na Placu Broni.. Wiadomość o haniebnym postępku braci Pastorów. 2 Kradzież chorągiewki chłopców z Placu Broni. 3 Raport Nemeczka 4 Wybór przewodniczącego Związku Chłopców z Placu Broni 5 Hyprawa. Boki, Czonakosza i Nemeczka do Ogrodu Botanicznego (6) Nemeczek w wodzie 3 Związek zbieraczy Kitu w niebezpieczeństwie. 8 Nemeczek śledzi Gebera 9 Do Boki! 10 Bohaterstwo Nemeczka i powtórna kąpiel. Przed bitwa 12 Nemeczek uznany zdrajcą Gereb wykluczony z grupy 14 Choroba Nemeczka (15) Bitwa i zwycięstwo chłopców z Placu Broni 16 Śmierć Nemeczka. najważniejsze informacje Akcja toczy się w Budapeszcie. ●Przywódcą chłopców z Placu Broni byr Boka ●Przywódcą Czerwonoskórych byt Feri Acz. Bracia Pastorowie zabrali Nemeczkowi kulki. Feri Acz ukraar z Placu Broni chorągiew STOWO einstad oznacza przemoc i prawo do pięści STOWak to stróż ●Pies Słowaka nazywał się Hektor ●Feri Acz nosit koszulkę w kolorze czerwonym Czerwonoskórzy witali dowódcę zapalając latarnię 2.0 tchórostwo chłopców z Placu Broni oskarżył ich Feri Acz. Feri Acz kazat Pastorom wykąpać Nemeczka Chłopiec, który zdradził przyjaciół to Gereb Gereb przyszedł z przeprosinamí i chciat oddać chorągiew. Nemeczek rozmawiał z tatą Gereba o jego zaradzie. Podczas bitwy Nemeczek pokonat Feri Acza List do Boki napisar Gereb ●Bohater, który umiera na końcu to Nemeczek (zapalenie płuc. i wysoka gorączka) ●Związek zbieraczy Kitu to grupa chłopców z Placu Broni zbierających i żujących kit.