Język polski /

„Iliada” Homera

„Iliada” Homera

 Iliada-Homer
Geneza Iliady Czas powstania Iliady nie jest pewny, podobnie jak niepewne jest autorstwo eposu. Przyjmuje się, że powstał
w pi

„Iliada” Homera

user profile picture

Emilia

148 Followers

Udostępnij

Zapisz

574

 

1/2/3

Notatka

Noataka opisująca fragment lektury „Iliada” Homera

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Iliada-Homer Geneza Iliady Czas powstania Iliady nie jest pewny, podobnie jak niepewne jest autorstwo eposu. Przyjmuje się, że powstał w pierwszej połowie VIII w. p.n.e. Za autora Iliady uznaje się Homera. Budowa Iliady. Tematyka Czas i miejsce akcji Iliada Homera składa się z. 24. pieśni, które zostały napisane heksametrem, Utwór rozpoczyna się inwokacją, a styl dzieła utrzymany jest w uroczystym charakterze. Tematem utworu jest szczególny wątek. 10-letniego konfliktu między Grecją, a Troja- gniew Achillesa. Akcja obejmuje kilka wydarzeń z ostatniego roku wojny trojańskiej, ale dzięki retrospekcjom poznajemy cały jej przebieg. heksametr - w starożytnej poezji greckiej wiersz zbudowa- ny z 6 stóp, czyli najmniej- szych powtarzających się cząstek wierszu. Akcja utworu obejmuje wydarzenia kilku dni ostatniego roku 10-letniej wojny trojańskiej. Wydarzenia rozgrywają się pod murami Troi, w obozie Greków, trojańskim pałacu i na Olimpie. Cechy eposu homeryckiego w Iliadzie Iliada Homera jest przykładem eposu, czyli dzieła epickiego przedstawiającego dzieje bohaterów na tle wydarzeń ważnych dla danej społeczności. W Iliadzie można dostrzec charakterystyczne cechy eposu: zaczyna się inwokacją (zwrot do muzy z prośbą, o natchnienie), ►światy bogów i ludzi przenikają się, narrator obiektywny i wszechwiedzący,. dłuższy utwór wierszowany (Iliada została napisana heksametrem), przedstawione losy legendarnych bohaterów (np. Achillesa) na tle przełomowych wydarzeń (wojny trojańskiej), bohaterowie są heroizowani, uroczysty, podniosły styl, epitety stale np. Achilles prędkonogi, Zeus gromowladny, porównania homeryckie - np. porównanie ataku Achillesa na Hektora do ataku orla na spłoszoną gołębicę, realizm...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

szczegółu - drobiazgowe opisy, np. tarczy. Achillesa,. retrospekcje, dygresje, retardacje wstrzymywanie akcji za pomocą retrospekcji i dygresji. epitety stale - epitety odnoszące się do zawsze tego samego zjawiska. porównania homeryckie porównania, które co drugi człon zostały rozbudowane do obrazu poetyckiego. dygresja - wypowiedź odbiegająca od głównego tematu. Greccy Achilles -heros, największy. wojownik grecki, syn Peleusa i boginki Tetydy, która chcąc zapewnić synowi nieśmiertelność, zanurzyła noworodka w wodach Styksu Patroklos - najlepszy przyjaciel Achillesa ►Menelaos - król Sparty, mąż porwanej Heleny Agamemnon brat Menelaosa, naczelny wódz Greków Bogowie sprzyjający Grekom: Zeus, Posejdon, Hera, Atena, Hermes, Hefajstos BOHATEROWIE Trojanie Hektor -starszy brat Parysa, syn Priama; najdzielniejszy z Trojan Parys - młodszy syn Prima Priam-król Troi Bogowie sprzyjający Trojanom: Apollo, Ares, Afrodyta, Artemida

Język polski /

„Iliada” Homera

user profile picture

Emilia  

Obserwuj

148 Followers

 Iliada-Homer
Geneza Iliady Czas powstania Iliady nie jest pewny, podobnie jak niepewne jest autorstwo eposu. Przyjmuje się, że powstał
w pi

Otwórz aplikację

Noataka opisująca fragment lektury „Iliada” Homera

Iliada-Homer Geneza Iliady Czas powstania Iliady nie jest pewny, podobnie jak niepewne jest autorstwo eposu. Przyjmuje się, że powstał w pierwszej połowie VIII w. p.n.e. Za autora Iliady uznaje się Homera. Budowa Iliady. Tematyka Czas i miejsce akcji Iliada Homera składa się z. 24. pieśni, które zostały napisane heksametrem, Utwór rozpoczyna się inwokacją, a styl dzieła utrzymany jest w uroczystym charakterze. Tematem utworu jest szczególny wątek. 10-letniego konfliktu między Grecją, a Troja- gniew Achillesa. Akcja obejmuje kilka wydarzeń z ostatniego roku wojny trojańskiej, ale dzięki retrospekcjom poznajemy cały jej przebieg. heksametr - w starożytnej poezji greckiej wiersz zbudowa- ny z 6 stóp, czyli najmniej- szych powtarzających się cząstek wierszu. Akcja utworu obejmuje wydarzenia kilku dni ostatniego roku 10-letniej wojny trojańskiej. Wydarzenia rozgrywają się pod murami Troi, w obozie Greków, trojańskim pałacu i na Olimpie. Cechy eposu homeryckiego w Iliadzie Iliada Homera jest przykładem eposu, czyli dzieła epickiego przedstawiającego dzieje bohaterów na tle wydarzeń ważnych dla danej społeczności. W Iliadzie można dostrzec charakterystyczne cechy eposu: zaczyna się inwokacją (zwrot do muzy z prośbą, o natchnienie), ►światy bogów i ludzi przenikają się, narrator obiektywny i wszechwiedzący,. dłuższy utwór wierszowany (Iliada została napisana heksametrem), przedstawione losy legendarnych bohaterów (np. Achillesa) na tle przełomowych wydarzeń (wojny trojańskiej), bohaterowie są heroizowani, uroczysty, podniosły styl, epitety stale np. Achilles prędkonogi, Zeus gromowladny, porównania homeryckie - np. porównanie ataku Achillesa na Hektora do ataku orla na spłoszoną gołębicę, realizm...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

szczegółu - drobiazgowe opisy, np. tarczy. Achillesa,. retrospekcje, dygresje, retardacje wstrzymywanie akcji za pomocą retrospekcji i dygresji. epitety stale - epitety odnoszące się do zawsze tego samego zjawiska. porównania homeryckie porównania, które co drugi człon zostały rozbudowane do obrazu poetyckiego. dygresja - wypowiedź odbiegająca od głównego tematu. Greccy Achilles -heros, największy. wojownik grecki, syn Peleusa i boginki Tetydy, która chcąc zapewnić synowi nieśmiertelność, zanurzyła noworodka w wodach Styksu Patroklos - najlepszy przyjaciel Achillesa ►Menelaos - król Sparty, mąż porwanej Heleny Agamemnon brat Menelaosa, naczelny wódz Greków Bogowie sprzyjający Grekom: Zeus, Posejdon, Hera, Atena, Hermes, Hefajstos BOHATEROWIE Trojanie Hektor -starszy brat Parysa, syn Priama; najdzielniejszy z Trojan Parys - młodszy syn Prima Priam-król Troi Bogowie sprzyjający Trojanom: Apollo, Ares, Afrodyta, Artemida