Język polski /

Odmienne części mowy

Odmienne części mowy

 Odmienne części mowy
CZASOWNIK
• Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać.
• Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dziej

Odmienne części mowy

user profile picture

Weronika

544 Followers

738

Udostępnij

Zapisz

Odmienne części mowy

 

8/6

Notatka

Odmienne części mowy CZASOWNIK • Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać. • Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dzieje? Występuje w formie osobowej, np. Kupujemy, i bezosobowej, np. kupować (bezokolicznik). • Odmienia się rzez osoby, liczby, czasy, rodzaje i tryby. • Może być dokonany, np. zrobić, lub niedokonany, np. robić. • Jest używany w stronie czynnej, np. ogląda, oraz biernej, np. jest oglądany. RZECZOWNIK • Nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy, pojęcia, np. kot, deszcz, pisarz. • Odpowiada na pytania: kto? co? • Odmienia się przez przypadki i liczby. • Może mieć rodzaj męski, żeński lub nijaki. PRZYMIOTNIK Nazywa cechy i właściwości osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk, pojęć, np. duża, wysocy, mądry. • Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. • Może się stopniować, np. młody, młodszy, najmłodszy. LICZEBNIK • Oznacza liczbę lub kolejność, np. sześć, trzeci, kilka. • Odpowiada na pytania: ile? który z kolei? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. ZAIMEK Zastępuje inne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, np. ona, twój, kiedyś. • Odmienia się jak części mowy, które zastępują (oprócz zaimków zastępujących przysłówki).

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

Odmienne części mowy

user profile picture

Weronika

544 Followers

 Odmienne części mowy
CZASOWNIK
• Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać.
• Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dziej

Otwórz

Odmienne części mowy

Podobne notatki
Know Odmienne i nieodmienne części mowy thumbnail

249

2371

Odmienne i nieodmienne części mowy

krótka notatka o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy

Know Liczebniki zbiorowe i ułamkowe thumbnail

9

182

Liczebniki zbiorowe i ułamkowe

Liczebniki zbiorowe i ułamkowe

Know Odmienne i nieodmienne części mowy thumbnail

64

1250

Odmienne i nieodmienne części mowy

odmienne i nieodmienne części mowy

Know Liczebnik. Typy liczebników  thumbnail

10

89

Liczebnik. Typy liczebników

na podstawie podręcznika Słowa z Uśmiechem 6

Know liczebnik thumbnail

51

757

liczebnik

notatka język polski

Know Podział na liczebniki główne i porządkowe, wielowyrazowe liczebniki thumbnail

58

755

Podział na liczebniki główne i porządkowe, wielowyrazowe liczebniki

Liczebniki główne i porządkowe, odmiana, wielowyrazowe liczebniki

Odmienne części mowy CZASOWNIK • Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać. • Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dzieje? Występuje w formie osobowej, np. Kupujemy, i bezosobowej, np. kupować (bezokolicznik). • Odmienia się rzez osoby, liczby, czasy, rodzaje i tryby. • Może być dokonany, np. zrobić, lub niedokonany, np. robić. • Jest używany w stronie czynnej, np. ogląda, oraz biernej, np. jest oglądany. RZECZOWNIK • Nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy, pojęcia, np. kot, deszcz, pisarz. • Odpowiada na pytania: kto? co? • Odmienia się przez przypadki i liczby. • Może mieć rodzaj męski, żeński lub nijaki. PRZYMIOTNIK Nazywa cechy i właściwości osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk, pojęć, np. duża, wysocy, mądry. • Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. • Może się stopniować, np. młody, młodszy, najmłodszy. LICZEBNIK • Oznacza liczbę lub kolejność, np. sześć, trzeci, kilka. • Odpowiada na pytania: ile? który z kolei? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. ZAIMEK Zastępuje inne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, np. ona, twój, kiedyś. • Odmienia się jak części mowy, które zastępują (oprócz zaimków zastępujących przysłówki).

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację