Knowunity /

pan Tadeusz

pan Tadeusz

 Polskie
W
pan
Taderasz
które doprowadziły do powstania
Geneza nazywamy przyczyny
czegoś
lub rozwoju
Geneza utworu
Mickiewicz wcale nie zami

pan Tadeusz

user profile picture

notatki

32 Followers

12

Udostępnij

Zapisz

krótki spis wiadomości nie z treści utworu lecz raczej wiadomości o utworze

 

8/4

Notatka

Polskie W pan Taderasz które doprowadziły do powstania Geneza nazywamy przyczyny czegoś lub rozwoju Geneza utworu Mickiewicz wcale nie zamieżał stworzyć epopei navodowej. Pan Tadeusz powstał ze skromnego zamiaru napisania powieści na wzów sielanki Goethego Hermen i Dovota. Pisanie utworu sprawiało poecie sporą przyjemność. Mówi się też, że przyczynami powstania są tęsknota ојскучнос od emigracyjnych sponów „Kraj lat dziecinnych". (Wnioski na podstawie wydanego pośmiertnie epilogu). E chęć ucieczki epopeja - jeden. D Środki stylistyczne w Panu Tadeuszu. • epitety (dominujące) np. stoolki, zielony, wredny (opis) głównych i najstavszych gatónków ча • ożywienia np. chmura goni chmurę (nadanie cech ludzkich) o vosobienie nadanie umiejętności mowy porównanie np. piękny jak kwiat inwokacja-rodzaj rozbudowanej apostrofy (zwrot do odbiorcy utwonu) na początku utwove. ZWUCZI zaje szlacheckie W • Siadanie do stołu według stacuszeństwa i klasy Uroczysty obrzęd zaślubin oczarna polewka - niezgoda na niezgoda na zaąż pujście grzybobranie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity /

pan Tadeusz

user profile picture

notatki

32 Followers

 Polskie
W
pan
Taderasz
które doprowadziły do powstania
Geneza nazywamy przyczyny
czegoś
lub rozwoju
Geneza utworu
Mickiewicz wcale nie zami

Otwórz

krótki spis wiadomości nie z treści utworu lecz raczej wiadomości o utworze

Podobne notatki

Polskie W pan Taderasz które doprowadziły do powstania Geneza nazywamy przyczyny czegoś lub rozwoju Geneza utworu Mickiewicz wcale nie zamieżał stworzyć epopei navodowej. Pan Tadeusz powstał ze skromnego zamiaru napisania powieści na wzów sielanki Goethego Hermen i Dovota. Pisanie utworu sprawiało poecie sporą przyjemność. Mówi się też, że przyczynami powstania są tęsknota ојскучнос od emigracyjnych sponów „Kraj lat dziecinnych". (Wnioski na podstawie wydanego pośmiertnie epilogu). E chęć ucieczki epopeja - jeden. D Środki stylistyczne w Panu Tadeuszu. • epitety (dominujące) np. stoolki, zielony, wredny (opis) głównych i najstavszych gatónków ча • ożywienia np. chmura goni chmurę (nadanie cech ludzkich) o vosobienie nadanie umiejętności mowy porównanie np. piękny jak kwiat inwokacja-rodzaj rozbudowanej apostrofy (zwrot do odbiorcy utwonu) na początku utwove. ZWUCZI zaje szlacheckie W • Siadanie do stołu według stacuszeństwa i klasy Uroczysty obrzęd zaślubin oczarna polewka - niezgoda na niezgoda na zaąż pujście grzybobranie

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację