Język polski /

Pozytywizm

Pozytywizm

 • Pozytywizm
ramy czasowe
POLSKA od 1864r. (upadek powstania Styczniowego) do lat 90 XIX w.
EUROPA
druga połowa XIXW.
cechy epoki
wiara w n

Pozytywizm

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

1960

Udostępnij

Zapisz

Pozytywizm notatka

 

1/2

Notatka

• Pozytywizm ramy czasowe POLSKA od 1864r. (upadek powstania Styczniowego) do lat 90 XIX w. EUROPA druga połowa XIXW. cechy epoki wiara w naukę postulaty scjentyzmu reformy edukagi postulaty stawiania i realizowania praktycznych celów praca organiczna i praca u podstaw. - filozofia AUGUST COMTE - (1798-1857), autor dzieła Kurs filozofii pozytywnej". Nazwał tak filozofię, której zwolennik bada wyłącznie przedmioty rzeczywiste, rozważa tematy pożyteczne, zdobywa pewną wiedzę. Heding Comte'a wzorem dla badacza praw rządzących społeczeństwem powinny być przyrodnicze. Uważał, że rysem filozofii pozytywnej jest rozpatrywanie wszelkich zjawisk jako podlegających prawom naturalnym. nauki JOHN STUART MILL-(1806-1873) -przedstawiciel empiryzmu, zwolennik 11 empirystycznego" poglądu na świat, którego źródłem poznania są doświadczenie i obserwacja. Uważał, że jedynym zadaniem moralnym jest staranie się o szczęście ogółu, co jest zgodne z ludzką naturą: człowiek pragnie przyjemności, dobre jest to co upragnione, a więc przyjemność, szczęście są dobrem. Mill wprowadzit dla swojej teorü nazwę utylitaryzm./ HERBERT SPENCER - (1821-1862) - jego teoria ewolucjonizmu jest uzupełnieniem empiryzmu i pozytywizmu. Uważał, że wszelki rozwój podlega prawom ewolucji, przemiany dokonują się stale i stopniowo, w jednym kierunku, według jednego prawa. Dzięki temu możliwy jest postęp. Spencer zauwazył i opisał analogię, jaka istnieje między prawami rządzącymi organizmem żywym a społeczeństwem. Sformułował także receptę na życie idealne przeżywanie jak największej ilości uczuć przyjemnych (hedonizm) przez możliwie największą liczbę ludzi (utylitaryzm) HIPOLIT TAINE - (1828-1893) - twórca naturalistycznej teorii sztuki. Taine uważał, że czynność artysty - tworzenie jest w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

swej istocie odtwarzaniem natury. pojęcia epoki SCJENTYZM-(tac. scienta = wiedza) przekonanie o nieograniczonych możliwościach nauki w rozwiązywaniu wszelkich problemów ludzkiego zya'a. Pogląd ten przyjmował, ze uzyskanie prawdziwej wiedzy jest możliwe jedynie przez poznanie naukowe. EMPIRYZM - poznaнanie świata za pomocą doświadczeń EWOLUCJONIZM - przekonanie, że świat ulega ewolucji w kierunku postępu. UTYLITARYZM - podporządkowanie jednostki prymatowi dobra zbiorowego, ograniczenie swobody, hasta produktywności i użyteczności społecznej. PRACA U PODSTAW czołowe hasło polskiego pozytywizmu w którym założono, że praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia, przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją W okresie zaborów Polski. PRACA ORGANICZNA - podstawowy postulat pozytywizmu, wzywający do podjęcia przez społeczeństwo solidnego wysiłku na mecz rozwoju. gospodarczego EMANCYPACJA KOBIET - zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im możliwośa edukacji w szkołach średnich i wyższych, wyrównanie praw majątkowych i politycznych. ANTYSEMITYVZM -negatywna postана wobec osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna, rasowa. prądy literackie realizm • przestrzeganie zasad życiowego podobieństwa naśladownictwo rzeczywistości •wprowadzenie narratora wszechwiedzącego chronologicznie, przyczynowo - skutkowy bieg zdarzeń częste stosowanie zamkniętej kompozycji wprowadzenie mowy potocznej naturalizm skrajny mimetyzm pokazywanie wszelkich anomalii społecznych traktowanie życa jako terenu biologicznej walki o byt pokazanie człowieka jako cząstki przyrody brak tematów tabu • dazenie do fotograficznej rejestracji życa

Język polski /

Pozytywizm

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

 • Pozytywizm
ramy czasowe
POLSKA od 1864r. (upadek powstania Styczniowego) do lat 90 XIX w.
EUROPA
druga połowa XIXW.
cechy epoki
wiara w n

Otwórz

Pozytywizm notatka

Podobne notatki
Know pozytywizm  thumbnail

194

2415

pozytywizm

notatka z polskiego

Know Filozofia pozytywizmu  thumbnail

10

370

Filozofia pozytywizmu

Filozofia pozytywizmu

Know Pozytywizm thumbnail

45

1250

Pozytywizm

Notatka o pozytywiźmie, epoce, która podkreśla znaczenie wiedzy empirycznej. Notatka zawiera: • ramy czasowe • nazwę epoki • daty wydarzeń historycznych • definicje • gatunki literackie • cechy sztuki • motywy w sztuce Miłej nauki! ❤️

Know Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka  thumbnail

57

774

Język Polski Rozszerzenie Oświecenie epoka

Notatka podsumowująca z epoki Oświecenia na poziomie rozszerzonym.

Know POZYTYWIZM thumbnail

18

810

POZYTYWIZM

epoka pozytywizmu

Know pozytywizm thumbnail

23

454

pozytywizm

notatka z języka polskiego o epoce pozytywizmu

• Pozytywizm ramy czasowe POLSKA od 1864r. (upadek powstania Styczniowego) do lat 90 XIX w. EUROPA druga połowa XIXW. cechy epoki wiara w naukę postulaty scjentyzmu reformy edukagi postulaty stawiania i realizowania praktycznych celów praca organiczna i praca u podstaw. - filozofia AUGUST COMTE - (1798-1857), autor dzieła Kurs filozofii pozytywnej". Nazwał tak filozofię, której zwolennik bada wyłącznie przedmioty rzeczywiste, rozważa tematy pożyteczne, zdobywa pewną wiedzę. Heding Comte'a wzorem dla badacza praw rządzących społeczeństwem powinny być przyrodnicze. Uważał, że rysem filozofii pozytywnej jest rozpatrywanie wszelkich zjawisk jako podlegających prawom naturalnym. nauki JOHN STUART MILL-(1806-1873) -przedstawiciel empiryzmu, zwolennik 11 empirystycznego" poglądu na świat, którego źródłem poznania są doświadczenie i obserwacja. Uważał, że jedynym zadaniem moralnym jest staranie się o szczęście ogółu, co jest zgodne z ludzką naturą: człowiek pragnie przyjemności, dobre jest to co upragnione, a więc przyjemność, szczęście są dobrem. Mill wprowadzit dla swojej teorü nazwę utylitaryzm./ HERBERT SPENCER - (1821-1862) - jego teoria ewolucjonizmu jest uzupełnieniem empiryzmu i pozytywizmu. Uważał, że wszelki rozwój podlega prawom ewolucji, przemiany dokonują się stale i stopniowo, w jednym kierunku, według jednego prawa. Dzięki temu możliwy jest postęp. Spencer zauwazył i opisał analogię, jaka istnieje między prawami rządzącymi organizmem żywym a społeczeństwem. Sformułował także receptę na życie idealne przeżywanie jak największej ilości uczuć przyjemnych (hedonizm) przez możliwie największą liczbę ludzi (utylitaryzm) HIPOLIT TAINE - (1828-1893) - twórca naturalistycznej teorii sztuki. Taine uważał, że czynność artysty - tworzenie jest w...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

swej istocie odtwarzaniem natury. pojęcia epoki SCJENTYZM-(tac. scienta = wiedza) przekonanie o nieograniczonych możliwościach nauki w rozwiązywaniu wszelkich problemów ludzkiego zya'a. Pogląd ten przyjmował, ze uzyskanie prawdziwej wiedzy jest możliwe jedynie przez poznanie naukowe. EMPIRYZM - poznaнanie świata za pomocą doświadczeń EWOLUCJONIZM - przekonanie, że świat ulega ewolucji w kierunku postępu. UTYLITARYZM - podporządkowanie jednostki prymatowi dobra zbiorowego, ograniczenie swobody, hasta produktywności i użyteczności społecznej. PRACA U PODSTAW czołowe hasło polskiego pozytywizmu w którym założono, że praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia, przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją W okresie zaborów Polski. PRACA ORGANICZNA - podstawowy postulat pozytywizmu, wzywający do podjęcia przez społeczeństwo solidnego wysiłku na mecz rozwoju. gospodarczego EMANCYPACJA KOBIET - zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im możliwośa edukacji w szkołach średnich i wyższych, wyrównanie praw majątkowych i politycznych. ANTYSEMITYVZM -negatywna postана wobec osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna, rasowa. prądy literackie realizm • przestrzeganie zasad życiowego podobieństwa naśladownictwo rzeczywistości •wprowadzenie narratora wszechwiedzącego chronologicznie, przyczynowo - skutkowy bieg zdarzeń częste stosowanie zamkniętej kompozycji wprowadzenie mowy potocznej naturalizm skrajny mimetyzm pokazywanie wszelkich anomalii społecznych traktowanie życa jako terenu biologicznej walki o byt pokazanie człowieka jako cząstki przyrody brak tematów tabu • dazenie do fotograficznej rejestracji życa