Język polski /

Starożytność

Starożytność

 Starozytnoso
Nazwa
Nazwa antyk pochodzi od łacińskiego słowa antiquus, co oznaczało
,,zamierzchły, dawny, stary".
Nazw starożytność i antyk

Starożytność

user profile picture

oliwka

130 Obserwujących

357

Udostępnij

Zapisz

starożytność notatka

 

2

Notatka

Starozytnoso Nazwa Nazwa antyk pochodzi od łacińskiego słowa antiquus, co oznaczało ,,zamierzchły, dawny, stary". Nazw starożytność i antyk można używać zamiennie. Ramy czasowe około 4 tysiące lat p:n.e. - pojawienie się POCZĄTEK pierwszych cywilizacji i początki pisma. 476 rok naszej ery - upadek cesarstwa KONIEC zachodniorzymskiego. Sztuka Antyku Piękno, symetria, harmonia – trzy cechy sztuki antycznej, które przez wieki wyznaczały standardy dla późniejszych twórców. Dzieła przedstawiały przyrodę lub młodych, zdrowych i silnych ludzi. Unikano pokazywania choroby, brzydoty czy starości. . Mimesis - naśladowanie natury. Według zasady mimesis nie należy wymyślać świata, lecz go odtwarzać w jak najlepszy sposób. Stąd tematami sztuki są zawsze człowiek i przyroda. W architekturze dominują wielkie budowle: świątynie, rotundy, amfiteatry, akwedukty, łuki triumfalne (np. Partenon – świątynia Ateny na greckim Akropolu, Panteon – poświęcony wszystkim bogom znajdujący się w Rzymie, Koloseum - rzymski amfiteatr). ARCHITEKTURA Osiągnięcia Greków utożsamia się ze stworzeniem trzech klasycznych porządków architektonicznych: doryckiego, jońskiego i korynckiego. Różnią się one między sobą proporcjami, formą i ukształtowaniem detali. Najważniejsza i najbardziej charakterystyczna część porządku to kolumna. dorycki joński saata . koryncki . MALARSTWO Ceramiczne malarstwo greckie: technika czarnofigurowa - czarne figury na czerwonym jasnym tle. TRY GENTA technika czerwonofigurowa - czerwone na czarnym. RZEŹBA Fidiasz: monumentalizm, statyka; na twarzach postaci - tzw. etos, wyraz podniosłego uczucia i powagi (posąg Zeusa w Olimpii, Atena Partenos). Myron: pierwszy przedstawia postaci w ruchu (Dyskobol). Poliklet: kanon-postaci męskiej i zasada kontrapostu - ciężar przedstawianej postaci ludzkiej spoczywa na jednej nodze, a równowaga...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zostaje zachowana dzięki przegięciu jej tułowia i ramienia (Doryforos). Lizyp: nowy kanon - postaci znacznie smuklejsze, silny kontrapost, dynamizm. Skopas: etos ustępuje patosowi - odtwarzaniu skrajnych namiętności. Praksyteles: nowa tematyka, między innymi młode postaci w trakcie spoczynku lub rozrywki, i nowy styl - lekkość, wdzięk, smukłe proporcje, twórca aktu kobiecego (Afrodyta z Knidos). Politeizm - wiara w wielu bogów Monoteizm - wiara w jednego Boga Światopogląd W starożytnej Grecji rozwijały się polis (państwa-miasta), powstawała demokracja, filozofia i sztuka. Artyści hołdowali symetrii i harmonii, prezentując w swoich dziełach przyrodę, młodość, zdrowie i piękno ciała ludzkiego. Igrzyska olimpijskie były wyrazem zachwytu nad siłą, zdrowiem, młodością, talentem. Centrum zainteresowania był człowiek i jego rozwój. Istniały religie politeistyczne opierające się na wierze w wielu bogów (jak mitologia grecka czy rzymska) oraz monoteistyczne chrześcijaństwo, którego założeniem była wiara w jednego Boga. Filozofia Filozofia narodziła się w starożytnej Grecji i oznacza „umiłowanie mądrości". Filozofowie starali się znaleźć odpowiedź na odwieczne pytania ludzkości: skąd pochodzimy? czym jesteśmy? jaka jest nasza rola? dokąd zmierzamy? Ważni filozofowie: Sokrates - ,,Wiem, że nic nie wiem". Najważniejsza jest cnota, którą zapewnia wiedza. Człowiek poznaje świat rozumiem. Platon - człowiek poznający świat zmysłami ma jego złudne wyobrażenie. Najważniejsze są niezmienne idee. Arystoteles - do poznania, obok rozumu, potrzebne są też zmysły, bo świat to materia. Szkoły filozoficzne - grupy wyznawców światopoglądów proponowanych przez filozofów. Różne szkoły filozoficzne prezentowały odmienne spojrzenia na świat i życie. Stoicy - uczniowie Zenona z Kition i kontynuatorzy jego nauki. Wierzyli, że spokój, sumienne wykonywanie obowiązków i utrzymanie dyscypliny wewnętrznej zapewnią człowiekowi szczęście. Epikurejczycy - uczniowie Epikura. Szczęścia upatrywali w doznawaniu przyjemności, którą postrzegali jako brak bólu, strachu i cierpienia. Przestrzegali zasad moralnych. Cynicy - prawdziwym dobrem i celem życia jest sama cnota, a wszystko inne powinno być dla człowieka całkowicie obojętne. Za cel życia uważali nauczanie moralności wśród ludności pochodzenia plebejskiego. Literatura ŹRÓDŁA KULTURY EUROPEJSKIE Biblia ✓ Mitologia Epos o Gilgameszu. Ze starożytnej Grecji wywodzi się podział na rodzaje literackie – epikę, lirykę i dramat. W starożytności powstał też teatr (wywodzi się z dionizji - obrzędów ku czci Dionizosa). Zachowały się również liczne tragedie i komedie greckie. bajka, sielanka, ANTYCZNE GATUNKI LITERACKIE ✓ epopeja (epos), ✓ przypowieść, oda, pieśń, hymn, tren, DRAMAT ✓Sofokles Ajschylos Eurypides ✓ elegia, ✓ epigramat, tragedia, komedia. PISARZE ANTYCZNI LIRYKA ✓ Horacy ✓ Safona ✓ Tyrtajos EPIKA ✓ Wergiliusz V✓ Homer V Ezop