Język polski /

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

 Wykrzyknik
Wykrzyknik – nieodmienna i niesamodzielna część mowy.
Wyraża stan uczucia: halo! och! ej! uwaga!
Typy zdań złożonych współrzędni

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

user profile picture

Celine

625 Obserwujących

49

Udostępnij

Zapisz

wykrzyknik jako nieodmienna część mowy, typy zdań złożonych współrzędnie oraz ich wykresy, typy zdań złożonych podrzędnie oraz ich wykresy

 

8/6

Notatka

Wykrzyknik Wykrzyknik – nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Wyraża stan uczucia: halo! och! ej! uwaga! Typy zdań złożonych współrzędnie Zdania złożone współrzędnie - wszystkie wypowiedzenia są równorzędne względem siebie. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: ★ Zdanie złożone współrzędnie łączne Spójniki: i, a, ani, oraz, ni, tudzież. Wykres: ★ Zdanie złożone współrzędnie rozłączne Spójniki: lub, albo, bądź, czy. Wykres: < ..... > ★ Zdanie złożone współrzędnie wynikowe Spójniki: więc, toteż, zatem, dlatego. Wykres: > ...... > ...... < ★ Zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne Spójniki: ale, lecz, jednak, zaś, natomiast. Wykres: > Typy zdań złożonych podrzędnie Zdania złożone podrzędnie - jedno zdanie jest zdaniem nadrzędnym, a pozostałe są podrzędnymi. Przecinkiem oddzielamy wszystkie zdania składowe. Rodzaje zdań złożonych podrzędnie: Podmiotowe - kto? co? ★ Orzecznikowe - kim jest? czym jest? jaki jest? ★ Przydawkowe - jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? ile? ★ Dopełnieniowe - kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym? Okolicznikowe: miejsca - gdzie? skąd? dokąd? którędy? czasu - kiedy? jak długo? odkąd? sposobu - jak? w jaki sposób? celu - po co? w jakim celu? przyczyny - dlaczego? z jakiej przyczyny? przyzwolenia - mimo co? mimo czego? stopnia i miary - w jakim stopniu? warunku - pod jakim warunkiem? w razie czego? Wykresy zdań złożonych podrzędnie wykonujemy w zależności od tego, które zdanie składowe jest zdaniem nadrzędnym, wtedy to zdanie znajduje się wyżej. Wykresy zdań złożonych podrzędnie ★ Podmiotowe Ten się śmieje, kto...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

się śmieje ostatni. . (kto?) 2 ★ Orzecznikowe Jakie drzewo, taki owoc. 2 . (jaki jest?) ★ Przydawkowe Nadeszła wiadomość, że wszyscy zdali egzaminy. . (jaka?) 2 Dopełnieniowe Oczekuję od ciebie, abyś się uczył. . (czego?) 2 ★ Okolicznikowe - przyczyny Nie poszłam do szkoły, bo źle się czułam. . (dlaczego?) 2