Formy zatrudnienia

 FORMY ZATRUDNIENIA
UMOWA O PRACE
O
0
Umowa o pracę musi być zawarta w
• rodzaj pracy.
• miejsce wykonywania pracy
wynagrodzenie za
O
pracę
 FORMY ZATRUDNIENIA
UMOWA O PRACE
O
0
Umowa o pracę musi być zawarta w
• rodzaj pracy.
• miejsce wykonywania pracy
wynagrodzenie za
O
pracę

Formy zatrudnienia

user profile picture

Tatiana Gościniak

104 Followers

68

Udostępnij

Zapisz

- rodzaje umów - elementy umowy - sposoby rozwiązywania umów - okres wypowiedzenia

 

1/2

Notatka

FORMY ZATRUDNIENIA UMOWA O PRACE O 0 Umowa o pracę musi być zawarta w • rodzaj pracy. • miejsce wykonywania pracy wynagrodzenie za O pracę O 0 na • na zastępstwo KODEKS PRACY O ha • na O O O O 0 okres próbny czas określony czas nieokreślony Pracodawca jest zobowiązany poinformować dnia zawarcia umowy 0 pracę 0: wymiar czasu • termin Umowa na rozpoczęcia pracy pracy obowiązującej pracownika dobowej częstotliwości wyptat mynagrodzenia okres próbny formie 1 zawierana jest celu • może być zawarta przed każdą inng tym wolno 19 może być dłuższy niż okres wypowiedzenia, czyli czas pomiędzy zawrzei tylko zawarta na raz Z okres nie 2 tygodnie czasu no i jest uzależniony od UMOWY CYWILNO - PRAWNE pracownika na normie O czasu pisemnej i zawierać następujące elementy: tygodniowej wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego obowiązującej pracownika długości okresu Hypowiedzenia umowy o pracę układzie zbiorowym pracy, ktorym pracownik jest objęty ocenienia przydatności pracownika umowg O 0 umowa prace samym pracownikiem 3 msc. umowa zlecenie umowa agencyjna 0 kontrakt menadżerski O piśmie KODEKS CYWILNY o dzieło pracy nie później niż 7 dni od poinformowaniem pracownika, a rozwiązaniem umowy wynosi jaki umowa zostata zawarta Umowa O 0 O O O Umowa na 0 0 O na czas O zawiera konkretng datę pracodawca może zawrzeć przekroczyć 33 msc. jeżeli umowa ona zawierai klauzulę okres wypowiedzenia wynosi O W określony najkorzystniejsza umowa rozwiązanie umowy zawarta jest O czas nieokreślony O prace musi być umotywowane. • okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zależiny od o zamiast zwolnienia pracownika, pracodawca musi pracy zakładzie Sposoby rozwiązywania umów na za wypowiedzeniem z tym samym pracownikiem max 3 umowy, a ich długość nie może mocy porozumienia O Okres wypowiedzenia czas na niż 6 krótszy msc, możliwości rozwiązania umowy 2 tyg dyscyplinarnie bez wypowiedzenia) stosunku wygaśnięcie 1 tydzień 2 tygodnie pracę dla pracownika stron 2 tygodnie 1 miesiąc 3 miesiące czas o pracę to O pracy po upływie czasu, na który umowa aby rozwiązać umowę musi pracer okresu zatrudnienia skonsultowai danego pracodawcy ze Związkiem Zawodowym jaki musi uptyngè od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzenie umowy o pracę pazez jeding ze stron jej rozwiązania, czyli zakończenia istniejguego stosunku do pracy została...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zawarta) dnia Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny Okres wypowiedzenia Okres próbny 3 dni robocze okres próbny nie przekracza 2 tygodni okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie. okres próbny wynosi 3 miesiące Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony Okres wypowiedzenia Okres zatrudnienia u danego pracodawcy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

user profile picture

Tatiana Gościniak

104 Followers

 FORMY ZATRUDNIENIA
UMOWA O PRACE
O
0
Umowa o pracę musi być zawarta w
• rodzaj pracy.
• miejsce wykonywania pracy
wynagrodzenie za
O
pracę

Otwórz

- rodzaje umów - elementy umowy - sposoby rozwiązywania umów - okres wypowiedzenia

Podobne notatki

FORMY ZATRUDNIENIA UMOWA O PRACE O 0 Umowa o pracę musi być zawarta w • rodzaj pracy. • miejsce wykonywania pracy wynagrodzenie za O pracę O 0 na • na zastępstwo KODEKS PRACY O ha • na O O O O 0 okres próbny czas określony czas nieokreślony Pracodawca jest zobowiązany poinformować dnia zawarcia umowy 0 pracę 0: wymiar czasu • termin Umowa na rozpoczęcia pracy pracy obowiązującej pracownika dobowej częstotliwości wyptat mynagrodzenia okres próbny formie 1 zawierana jest celu • może być zawarta przed każdą inng tym wolno 19 może być dłuższy niż okres wypowiedzenia, czyli czas pomiędzy zawrzei tylko zawarta na raz Z okres nie 2 tygodnie czasu no i jest uzależniony od UMOWY CYWILNO - PRAWNE pracownika na normie O czasu pisemnej i zawierać następujące elementy: tygodniowej wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego obowiązującej pracownika długości okresu Hypowiedzenia umowy o pracę układzie zbiorowym pracy, ktorym pracownik jest objęty ocenienia przydatności pracownika umowg O 0 umowa prace samym pracownikiem 3 msc. umowa zlecenie umowa agencyjna 0 kontrakt menadżerski O piśmie KODEKS CYWILNY o dzieło pracy nie później niż 7 dni od poinformowaniem pracownika, a rozwiązaniem umowy wynosi jaki umowa zostata zawarta Umowa O 0 O O O Umowa na 0 0 O na czas O zawiera konkretng datę pracodawca może zawrzeć przekroczyć 33 msc. jeżeli umowa ona zawierai klauzulę okres wypowiedzenia wynosi O W określony najkorzystniejsza umowa rozwiązanie umowy zawarta jest O czas nieokreślony O prace musi być umotywowane. • okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zależiny od o zamiast zwolnienia pracownika, pracodawca musi pracy zakładzie Sposoby rozwiązywania umów na za wypowiedzeniem z tym samym pracownikiem max 3 umowy, a ich długość nie może mocy porozumienia O Okres wypowiedzenia czas na niż 6 krótszy msc, możliwości rozwiązania umowy 2 tyg dyscyplinarnie bez wypowiedzenia) stosunku wygaśnięcie 1 tydzień 2 tygodnie pracę dla pracownika stron 2 tygodnie 1 miesiąc 3 miesiące czas o pracę to O pracy po upływie czasu, na który umowa aby rozwiązać umowę musi pracer okresu zatrudnienia skonsultowai danego pracodawcy ze Związkiem Zawodowym jaki musi uptyngè od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzenie umowy o pracę pazez jeding ze stron jej rozwiązania, czyli zakończenia istniejguego stosunku do pracy została...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zawarta) dnia Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny Okres wypowiedzenia Okres próbny 3 dni robocze okres próbny nie przekracza 2 tygodni okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie. okres próbny wynosi 3 miesiące Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony Okres wypowiedzenia Okres zatrudnienia u danego pracodawcy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata