Podstawy Przedsiębiorczości /

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa

 Gospodarka rynkowa to system gospodarczy, w którym podmioty podejmują decyzję o
sposobach produkcji, kierując się własnym interesem.
Do pod

Gospodarka rynkowa

user profile picture

oliwka❤️

2 Followers

Udostępnij

Zapisz

49

 

1

Notatka

Notaktka gospodarka rynkowa :))

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Gospodarka rynkowa to system gospodarczy, w którym podmioty podejmują decyzję o sposobach produkcji, kierując się własnym interesem. Do podmiotów gospodarki rynkowej zalicza się: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo z jego instytucjami, a także instytucje samorządowe i podmioty ekonomii społecznej. (m.in. Stowarzyszenia, fundacje) Gospodarka rynkowa Gospodarka nakazowa (gospodarka nakazowo-rozdzielcza) – gospodarka planowa, w której dominuje państwowa własność czynników wytwórczych. Decyzje ekonomiczne są podejmowane na szczeblu centralnym i przekazywane jednostkom gospodarczym w formie szczegółowych wytycznych. Rynek - to ogół transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w których one przebiegają Rodzaje rynków: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników produkcji oraz rynek finansowy. Ze względu na zasięg przestrzenny wyróżnia się rynki : Lokalny, obejmujący niewielki obszar, np. miasta, Regionalny, rozciągający się na większym terenie, np. Powiatu lub województwa, Krajowy, obejmujący obszar państwa Międzynarodowy, rozciągający się co najmniej na terytorium dwóch państw, Globalny, obejmujący obszar całego świata. ● ● Główne modele struktur rynkowych to: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna oraz konkurencja doskonała. Miarą popytu jest wielkość popytu, czyli ilość towarów i usług, którą klienci są gotowi zakupić przy określonym poziomie ceny w danym miejscu. Miarą podaży jest wielkość podaży, czyli ilość towarów lub usług oferowanych na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. Popyt - to zależność między cena dobra a jego ilością, która skłoni są zakupić nabywcy. Podaż - to zależność między cena dobra a jego ilością oferowaną na...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rynku przez producentów. Cena to wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w pieniądzach. ,,Król rynku" (konsument) - jest to osoba, która nabywa od przedsiębiorcy towary lub usługi w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarcza lub zawodowa. Polityka gospodarcza - obejmuje całokszałt działań państwa, których celem jest wpływanie na gospodarkę. Można ja podzielić na politykę makroekonomiczna i politykę mikroekonomiczną. ● Makroekonomiczna, dążąca do równowagi gospodarki jako całości oraz utrzymywania lub osiągnięcia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Mikroekonomiczna, rozwiązującą konkretne problemy gospodarcze w skali pojedynczych przedsiębiorstw (np. Kopalni węgla kamiennego ) ● Polityka fiskalna - polega na określeniu poziomu podatków płaconych przez społeczeństwo, a także wydatków państwa. Może być ona Restrykcyjna (wysokie podatki, niskie wydatki państwa ) ● Ekspansywna (wspierająca wzrost gospodarczy przez niskie stawki podatkowe i wysokie wydatki budżetowe) ● Cykl koniunkturalny (cykl gospodarczy) - okresowe wahania podstawowych mierników gospodarczych w górę lub w dół od głównego, długookresowego trendu. Budżet państwa - jest planem zawierającym roczne zestawienie dochodów i wydatków państwa. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych są podatki.

Podstawy Przedsiębiorczości /

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa

user profile picture

oliwka❤️

2 Followers
 

1

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Gospodarka rynkowa to system gospodarczy, w którym podmioty podejmują decyzję o
sposobach produkcji, kierując się własnym interesem.
Do pod

Otwórz aplikację

Notaktka gospodarka rynkowa :))

Podobne notatki

user profile picture

2

Gospodarka rynkowa

Know Gospodarka rynkowa thumbnail

20

 

2

M

6

notatka podstawy przedsiębiorczości "człowiek przedsiębiorczy" i "gospodarka rynkowa"

Know notatka podstawy przedsiębiorczości "człowiek przedsiębiorczy" i "gospodarka rynkowa" thumbnail

5

 

2

user profile picture

1

Część II: Obieg okrężny w gospodarce

Know Część II: Obieg okrężny w gospodarce thumbnail

3

 

8/6/7

user profile picture

4

Rola Państwa w Gospodarce

Know Rola Państwa w Gospodarce thumbnail

35

 

2/3

Gospodarka rynkowa to system gospodarczy, w którym podmioty podejmują decyzję o sposobach produkcji, kierując się własnym interesem. Do podmiotów gospodarki rynkowej zalicza się: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo z jego instytucjami, a także instytucje samorządowe i podmioty ekonomii społecznej. (m.in. Stowarzyszenia, fundacje) Gospodarka rynkowa Gospodarka nakazowa (gospodarka nakazowo-rozdzielcza) – gospodarka planowa, w której dominuje państwowa własność czynników wytwórczych. Decyzje ekonomiczne są podejmowane na szczeblu centralnym i przekazywane jednostkom gospodarczym w formie szczegółowych wytycznych. Rynek - to ogół transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w których one przebiegają Rodzaje rynków: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników produkcji oraz rynek finansowy. Ze względu na zasięg przestrzenny wyróżnia się rynki : Lokalny, obejmujący niewielki obszar, np. miasta, Regionalny, rozciągający się na większym terenie, np. Powiatu lub województwa, Krajowy, obejmujący obszar państwa Międzynarodowy, rozciągający się co najmniej na terytorium dwóch państw, Globalny, obejmujący obszar całego świata. ● ● Główne modele struktur rynkowych to: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna oraz konkurencja doskonała. Miarą popytu jest wielkość popytu, czyli ilość towarów i usług, którą klienci są gotowi zakupić przy określonym poziomie ceny w danym miejscu. Miarą podaży jest wielkość podaży, czyli ilość towarów lub usług oferowanych na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. Popyt - to zależność między cena dobra a jego ilością, która skłoni są zakupić nabywcy. Podaż - to zależność między cena dobra a jego ilością oferowaną na...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

rynku przez producentów. Cena to wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w pieniądzach. ,,Król rynku" (konsument) - jest to osoba, która nabywa od przedsiębiorcy towary lub usługi w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarcza lub zawodowa. Polityka gospodarcza - obejmuje całokszałt działań państwa, których celem jest wpływanie na gospodarkę. Można ja podzielić na politykę makroekonomiczna i politykę mikroekonomiczną. ● Makroekonomiczna, dążąca do równowagi gospodarki jako całości oraz utrzymywania lub osiągnięcia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Mikroekonomiczna, rozwiązującą konkretne problemy gospodarcze w skali pojedynczych przedsiębiorstw (np. Kopalni węgla kamiennego ) ● Polityka fiskalna - polega na określeniu poziomu podatków płaconych przez społeczeństwo, a także wydatków państwa. Może być ona Restrykcyjna (wysokie podatki, niskie wydatki państwa ) ● Ekspansywna (wspierająca wzrost gospodarczy przez niskie stawki podatkowe i wysokie wydatki budżetowe) ● Cykl koniunkturalny (cykl gospodarczy) - okresowe wahania podstawowych mierników gospodarczych w górę lub w dół od głównego, długookresowego trendu. Budżet państwa - jest planem zawierającym roczne zestawienie dochodów i wydatków państwa. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych są podatki.