Gospodarka rynkowa

 Gospodarka rynkowa to system gospodarczy, w którym podmioty podejmują decyzję o
sposobach produkcji, kierując się własnym interesem.
Do pod

Gospodarka rynkowa

user profile picture

oliwka❤️

3 Obserwujących

77

Udostępnij

Zapisz

Notaktka gospodarka rynkowa :))

 

1

Notatka

Gospodarka rynkowa to system gospodarczy, w którym podmioty podejmują decyzję o sposobach produkcji, kierując się własnym interesem. Do podmiotów gospodarki rynkowej zalicza się: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo z jego instytucjami, a także instytucje samorządowe i podmioty ekonomii społecznej. (m.in. Stowarzyszenia, fundacje) Gospodarka rynkowa Gospodarka nakazowa (gospodarka nakazowo-rozdzielcza) – gospodarka planowa, w której dominuje państwowa własność czynników wytwórczych. Decyzje ekonomiczne są podejmowane na szczeblu centralnym i przekazywane jednostkom gospodarczym w formie szczegółowych wytycznych. Rynek - to ogół transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w których one przebiegają Rodzaje rynków: rynek dóbr i usług konsumpcyjnych, rynek czynników produkcji oraz rynek finansowy. Ze względu na zasięg przestrzenny wyróżnia się rynki : Lokalny, obejmujący niewielki obszar, np. miasta, Regionalny, rozciągający się na większym terenie, np. Powiatu lub województwa, Krajowy, obejmujący obszar państwa Międzynarodowy, rozciągający się co najmniej na terytorium dwóch państw, Globalny, obejmujący obszar całego świata. ● ● Główne modele struktur rynkowych to: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna oraz konkurencja doskonała. Miarą popytu jest wielkość popytu, czyli ilość towarów i usług, którą klienci są gotowi zakupić przy określonym poziomie ceny w danym miejscu. Miarą podaży jest wielkość podaży, czyli ilość towarów lub usług oferowanych na sprzedaż przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie. Popyt - to zależność między cena dobra a jego ilością, która skłoni są zakupić nabywcy. Podaż - to zależność między cena dobra a jego ilością oferowaną na...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

rynku przez producentów. Cena to wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w pieniądzach. ,,Król rynku" (konsument) - jest to osoba, która nabywa od przedsiębiorcy towary lub usługi w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarcza lub zawodowa. Polityka gospodarcza - obejmuje całokszałt działań państwa, których celem jest wpływanie na gospodarkę. Można ja podzielić na politykę makroekonomiczna i politykę mikroekonomiczną. ● Makroekonomiczna, dążąca do równowagi gospodarki jako całości oraz utrzymywania lub osiągnięcia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Mikroekonomiczna, rozwiązującą konkretne problemy gospodarcze w skali pojedynczych przedsiębiorstw (np. Kopalni węgla kamiennego ) ● Polityka fiskalna - polega na określeniu poziomu podatków płaconych przez społeczeństwo, a także wydatków państwa. Może być ona Restrykcyjna (wysokie podatki, niskie wydatki państwa ) ● Ekspansywna (wspierająca wzrost gospodarczy przez niskie stawki podatkowe i wysokie wydatki budżetowe) ● Cykl koniunkturalny (cykl gospodarczy) - okresowe wahania podstawowych mierników gospodarczych w górę lub w dół od głównego, długookresowego trendu. Budżet państwa - jest planem zawierającym roczne zestawienie dochodów i wydatków państwa. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych są podatki.