Przedmioty

Przedmioty

Więcej

aktywność obywatelska

3.09.2022

1533

74

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Organizacje pozarządowe
" Stowarzyszenie i fundacje
4
Podstawowa
funkcjonowania
Twórcy
Aklywnose
obywatelska
Struktura
organizacy-
jna
Zasad
Organizacje pozarządowe
" Stowarzyszenie i fundacje
4
Podstawowa
funkcjonowania
Twórcy
Aklywnose
obywatelska
Struktura
organizacy-
jna
Zasad

Organizacje pozarządowe " Stowarzyszenie i fundacje 4 Podstawowa funkcjonowania Twórcy Aklywnose obywatelska Struktura organizacy- jna Zasady działania Stowarzyszenie Członkostwo Stowarzyszenie zrzesza osoby min. (członków), które chcą wspólnie dzia- Tać w określonym celu. Walne zebra- nie członków jest w nim najwyższ- ym organem władzy. Założyciele Fundacja Majątek Fundacja to majątek (nie gru- pa osób), który jest pomnażany I wykorzystywany do realiza- cji określonych celów Fundator Osoba, która zakłada funda- Osoby, które podjęły wspólną decy- zję o założeniu stowarzyszenia, cję ustala jej statut, przeka- wybierają spośród siebie przectawicie-zuje określony majątek na re- Li uprawnionych do zarejestrowania alizację wybranego celu publi- organizacji. cznego Zarząd i inne organy Pracami organizacji kieruje powołany zgodnie z jej statusem za- rząd, czyli organ, na którego czele może stać np.: prezes. H zal- eżności od potrzeb można utwożyć również inne organy wła- dzy (np.: komisje, rady, zespoły), zajmujące się wyznaczonymi zadania- mi 4 status stoważyszenia Statut W tym akcie zawarte są przepisy organizacji, które określają pod- stawowe zasady jej funkcjonowania. Reguły te nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. co musi zawierać: "Nazwę i siedzibę organizacji Cele i sposób ich organizacji organizacje pożytku publicznego Aby uzyskać taki status muszą one działać na rzecz społeczeństwa 4 np.: organizować akcje charytatywne, pomagać osobom potrzebującym do organizacji może trafić 1% podatku dochodowego nabycie utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków "władze stowarzyszenia - rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy majątek stowarzyszenia, reprezentowanie stoważyszenia na zewnątrz, możliwość wynagradzania zarządu Sposób zmiany statusu Kościoły związki wyznaniowe ↳ najważniejsze religie Chrześcijaństwo 4 Islam 4 ↳ konkordat - umowa zawarta między państwem a stolicą apostolską buddyzm 4 hinduizm Partie polityczne ↳...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

partia polityczna- dobrowolna organizacja dążąca do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie "Twożą ją osoby, których wspólnym celem jest realizacja własnego programu politycznego ↳ Założenia Lewicowe, prawicowe; centrowe Lewica "Ogłoszenie haset sprawiedliwości Spo cznej oraz opieki państwa nad obywatelami popieranie praw pracowników I mniejszości oraz petnego równo- uprawnienia kobiet postulowanie rozdziału kościoła oa panstwa Funkcje i cechy parti politycznych ↳ Funkcje domaganie się zwiększenia wpływu. państwa na sprawy gospodarcze L Kampanie wyborcza "elementy kampani "Hasto wyborcze Slangi ↳konwencja wyborcza. "Spoty reklamowe kształtowanie opinii postaw politycznych w społeczeństwa >> Udział w wyborach: promocja programu politycznego oraz walka o poparcie wyborców 5 Wyrażenie i obrona interesów obywateli i grup społecznych reprezentowanych przez partię ↳ Wytanianie elit politycznych, m.in. liderów, zdolnych do objęcia najwyższych stanowisk państwowych banery, bilbordy, ulotki "Memy ↳środki masowego przekazu mass media Cechy ↳ Duża jednolitość wartość i poglądów deklarowanych przez członków partii Program odnoszący się do wielu obszarów życia społecznego ↳ Dążenie do zwycięstwa w wyborach i objęcia władzy w państwie Sformalizować przynależność zorganizowana struktura publikatory 57 ↳ telewizja ↳radio judaizm Centrum Prawica " opowiadanie się za umiarkowanymi 4 dążenie do umocnienia władzy I kompromisowymi rozwiązaniami "proponowanie rozwiązań zmierzają- cych do aktywizowania obywateli ↳dopominanie się o stopniowe reformy Społeczne ↳wskazywanie na potrzebę zachowania równowagi społecznej, gospodarczej i politycznej دا państwowej deklarowanie przywiązania do tradycji histori narodu domaganie się zmiejszenia wydatków na cele socjalne, np. na zasiłki dla bezrobotnych "postulowanie zwiększenia środków finansowych na rozwój gospodar- ki i tworzenia nowych miejś pracy Patologie życia publicznego korumpcja - bezprawne wykorzystywanie funkcji publicznej w celu uzyskania prywatnej korzyści "nepotyzm - faworyzowanie członków własnej rodziny przy rozdziale dóbr 47 publicznych "Demagogia - w polityce sposób pozyskiwania zwolenników, który polega na składaniu fałszywych obietnic populizm - pojawia się w działalności publicznej wówczas gdy politycy wal- czący o społeczne poparcie odwołują się do woll