WOS /

WOS 8 SP - normy społeczne, autoprezentacja, socjalizacja, konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu/konfliktów, rodzina, potrzeby, komunikacja

WOS 8 SP - normy społeczne, autoprezentacja, socjalizacja, konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu/konfliktów, rodzina, potrzeby, komunikacja

 POWTÓRKA WOS TEST DZIAŁ 1
Zagadnienia (co może być wg. mnie)
1. Społeczna natura człowieka - co to społeczeństwo, potrzeby ludzkie,
socjali

WOS 8 SP - normy społeczne, autoprezentacja, socjalizacja, konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu/konfliktów, rodzina, potrzeby, komunikacja

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

Klasa 8 SP

 

8/1

Notatka

POWTÓRKA WOS TEST DZIAŁ 1 Zagadnienia (co może być wg. mnie) 1. Społeczna natura człowieka - co to społeczeństwo, potrzeby ludzkie, socjalizacja, role społeczne, normy społeczne. 2. Grupy społeczne - jej cechy, przyczyny utworzenia, podział. 3. Komunikacja i autoprezentacja, asertywność. 4. Życie rodzinne - definicja rodziny, funkcje rodziny, kryzys rodziny, typy rodzin, klasyfikacja rodziny, problemy rodzin, cechy rodziny, przeszkody w zawarciu małżeństwa. 5. Edukacja i praca - funkcje szkoły, społeczność szkolna, rynek pracy. 6. Ekonomia na codzień - budżet domowy, dochody i rozchody, konsument i jego prawa, ochrona konsumenta, jak zgłosić reklamację. 1. a) Człowiek może rozwijać się tylko w otoczeniu innych osób. Jest częścią społeczeństwa - zbiorowości powiązanych ze sobą ludzi, dlatego określa się go istotą społeczną. b) Człowiek ma potrzeby. Potrzeba - odczuwalny brak czegoś, co jest danej osobie niezbędne do życia. LUDZKIE POTRZEBY a) Biologiczne b) Bezpieczeństwa c) Bliskości d) Uznania e) Duchowe f) Przynależności C) SOCJALIZACJA - proces przyswajania przez człowieka wartości i wzorów zachowań poprzez wychowanie i oddziaływanie społeczeństwa. Socjalizacja trwa od dzieciństwa do końca życia. Kluczową rolę w socjalizacji odgrywają na początku rodzice, potem rówieśnicy i nauczyciele, potem środowisko pracy i organizacje. Mimo socjalizacji każda jednostka ma własną osobowość, odróżniającą ją od innych, przez to może kształtować swoje otoczenie. D) Role społeczne - pełnienie przez czlowieka określonej funkcji spolecznej. Z rolami społecznymi są związane oczekiwania ze strony otoczenia (wymogi, prawa, nakazy, zakazy). Może wystąpić konflikt ról,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

gdy role są ze sobą sprzeczne, np nie możesz być bezstronnym dziennikarzem, a jednocześnie politykiem. E) NORMY SPOŁECZNE FORMALNE a) prawne - zasady wynikające z przepisów, które ustala państwo. Ich złamanie grozi konfliktem z prawem, a to z kolei grozi więzieniem/karą grzywny. NIEFORMALNE a) moralne - określają, co ma być uznawane za dobre/złe. Ich nieprzestrzeganie = poczucie winy, przestrzeganie - wzrost uznania i samooceny. b) obyczajowe - reguły wskazujące, jak powinno się postępować, a jak nie, by żyć w zgodzie z obyczajami danej grupy. Ich lekceważenie - zaburzenia w kontaktach międzyludzkich. C) religijne - mają ograniczony zasięg i dotyczą tylko osób danego wyznania. Ich złamanie niesie za sobą konsekwencje przewidziane przez religię, np. wykluczenie ze spolecznosci. 2. Grupy społeczne A) Grupa społeczna - minimum 3 osoby, które mają wspólny cel, poczucie przynaleznosci, funkcjonuje przez jakiś czas, członkowie utożsamiają się z grupą, grupa jest formalnie/nieformalnie zorganizowana. B) Podział - na kartce C) Przyczyny utworzenia - cele, zainteresowania, obowiazki, wspólne poglądy. 3. AUTOPREZENTACJA I KOMUNIKACJA Konflikt - zaburzenie relacji międzyludzkich do którego dochodzi w wyniku różnicy zdań na określony temat. STRATEGIE PODCZAS KONFLIKTU Korzystne - kompromis, współpraca, uleganie, rywalizacja. Niekorzystne - unikanie problemu, podjęcie walki zamiast dążenia do rozwiązania. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW rozmowa, negocjacje, mediacja, arbitraż Komunikacja dzieli się na werbalną(słowa) i niewerbalną (mowa ciała). Autoprezentacja służy do kształtowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Polega na budowaniu relacji z innymi osobami opartych na wzajemnej sympatii. Asertywność - postawa polegająca na stanowczym komunikowaniu swoich myśli i uczuć bez własnego poczucia winy i pouczania innych osób. 4. RODZINA Rodzina - grupa, do której należymy od początku swojego życia, podstawowa grupa społeczna. Charakteryzują ją głębokie i stale więzi pomiędzy jej członkami np milosc i troska. Rodzinę może łączyć wspólny dom, majątek, tradycja, nazwisko.

WOS /

WOS 8 SP - normy społeczne, autoprezentacja, socjalizacja, konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu/konfliktów, rodzina, potrzeby, komunikacja

user profile picture

alicja 🤟🤟

74 Followers

 POWTÓRKA WOS TEST DZIAŁ 1
Zagadnienia (co może być wg. mnie)
1. Społeczna natura człowieka - co to społeczeństwo, potrzeby ludzkie,
socjali

Otwórz

Klasa 8 SP

POWTÓRKA WOS TEST DZIAŁ 1 Zagadnienia (co może być wg. mnie) 1. Społeczna natura człowieka - co to społeczeństwo, potrzeby ludzkie, socjalizacja, role społeczne, normy społeczne. 2. Grupy społeczne - jej cechy, przyczyny utworzenia, podział. 3. Komunikacja i autoprezentacja, asertywność. 4. Życie rodzinne - definicja rodziny, funkcje rodziny, kryzys rodziny, typy rodzin, klasyfikacja rodziny, problemy rodzin, cechy rodziny, przeszkody w zawarciu małżeństwa. 5. Edukacja i praca - funkcje szkoły, społeczność szkolna, rynek pracy. 6. Ekonomia na codzień - budżet domowy, dochody i rozchody, konsument i jego prawa, ochrona konsumenta, jak zgłosić reklamację. 1. a) Człowiek może rozwijać się tylko w otoczeniu innych osób. Jest częścią społeczeństwa - zbiorowości powiązanych ze sobą ludzi, dlatego określa się go istotą społeczną. b) Człowiek ma potrzeby. Potrzeba - odczuwalny brak czegoś, co jest danej osobie niezbędne do życia. LUDZKIE POTRZEBY a) Biologiczne b) Bezpieczeństwa c) Bliskości d) Uznania e) Duchowe f) Przynależności C) SOCJALIZACJA - proces przyswajania przez człowieka wartości i wzorów zachowań poprzez wychowanie i oddziaływanie społeczeństwa. Socjalizacja trwa od dzieciństwa do końca życia. Kluczową rolę w socjalizacji odgrywają na początku rodzice, potem rówieśnicy i nauczyciele, potem środowisko pracy i organizacje. Mimo socjalizacji każda jednostka ma własną osobowość, odróżniającą ją od innych, przez to może kształtować swoje otoczenie. D) Role społeczne - pełnienie przez czlowieka określonej funkcji spolecznej. Z rolami społecznymi są związane oczekiwania ze strony otoczenia (wymogi, prawa, nakazy, zakazy). Może wystąpić konflikt ról,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

gdy role są ze sobą sprzeczne, np nie możesz być bezstronnym dziennikarzem, a jednocześnie politykiem. E) NORMY SPOŁECZNE FORMALNE a) prawne - zasady wynikające z przepisów, które ustala państwo. Ich złamanie grozi konfliktem z prawem, a to z kolei grozi więzieniem/karą grzywny. NIEFORMALNE a) moralne - określają, co ma być uznawane za dobre/złe. Ich nieprzestrzeganie = poczucie winy, przestrzeganie - wzrost uznania i samooceny. b) obyczajowe - reguły wskazujące, jak powinno się postępować, a jak nie, by żyć w zgodzie z obyczajami danej grupy. Ich lekceważenie - zaburzenia w kontaktach międzyludzkich. C) religijne - mają ograniczony zasięg i dotyczą tylko osób danego wyznania. Ich złamanie niesie za sobą konsekwencje przewidziane przez religię, np. wykluczenie ze spolecznosci. 2. Grupy społeczne A) Grupa społeczna - minimum 3 osoby, które mają wspólny cel, poczucie przynaleznosci, funkcjonuje przez jakiś czas, członkowie utożsamiają się z grupą, grupa jest formalnie/nieformalnie zorganizowana. B) Podział - na kartce C) Przyczyny utworzenia - cele, zainteresowania, obowiazki, wspólne poglądy. 3. AUTOPREZENTACJA I KOMUNIKACJA Konflikt - zaburzenie relacji międzyludzkich do którego dochodzi w wyniku różnicy zdań na określony temat. STRATEGIE PODCZAS KONFLIKTU Korzystne - kompromis, współpraca, uleganie, rywalizacja. Niekorzystne - unikanie problemu, podjęcie walki zamiast dążenia do rozwiązania. SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW rozmowa, negocjacje, mediacja, arbitraż Komunikacja dzieli się na werbalną(słowa) i niewerbalną (mowa ciała). Autoprezentacja służy do kształtowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Polega na budowaniu relacji z innymi osobami opartych na wzajemnej sympatii. Asertywność - postawa polegająca na stanowczym komunikowaniu swoich myśli i uczuć bez własnego poczucia winy i pouczania innych osób. 4. RODZINA Rodzina - grupa, do której należymy od początku swojego życia, podstawowa grupa społeczna. Charakteryzują ją głębokie i stale więzi pomiędzy jej członkami np milosc i troska. Rodzinę może łączyć wspólny dom, majątek, tradycja, nazwisko.