Język polski /

chłopi

chłopi

 Chłopii's
Władysław Stanisław Reymont
Geneza
Reymont pisał Chłopów ok. 10 lat.
> Fragmenty publikowane w Tygodniku Ilustrowanym”..
> Wydani

chłopi

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers

Udostępnij

Zapisz

724

 

4/2/3

Notatka

notatka z polskiego

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Chłopii's Władysław Stanisław Reymont Geneza Reymont pisał Chłopów ok. 10 lat. > Fragmenty publikowane w Tygodniku Ilustrowanym”.. > Wydania książkowe - kolejne tomy w latach 1902-1909. Tematyka bliska pisarzowi - pochodził ze wsi, pracował, m.in. jako pomocnik dróżnika na wiejskiej stacji. > Tłumaczenie powieści na język niemiecki w 1912 r. przez Jana Kaczkowskiego przyniosło jej rozgłos w Europie. > 1924 r. - Literacka Nagroda Nobla. tytuł Tytuł Chłopi odnosi się do społeczności, o której pisze Reymont. > Obok indywidualnych bohaterów o pogłębionych charakterystykach cała społeczność wsi jest bohaterem zbiorowym. > Każdy, kto wkracza w świał wsi z zewnątrz (np. dziedzic), jest obcy. >Łącznikiem ze światem zewnętrznym jest Roch - wędrowny nauczyciel czas i miejsce akcji > Czas wydarzeń Chłopów: ok. 10 miesięcy (w tomie I - jesień od końca września; pozostałe tomy: zima, wiosna, lato); aluzje do wydarzeń historycznych (np. powstania styczniowego), rok nieznany. > Miejsce wydarzeń Chłopów: fikcyjna wieś Lipce (odizolowana lasami od świata zewnętrznego), pobliskie miasteczko Tymów. gatunek Chłopi są powieścią o cechach epopei. > Ukazują losy jednostek (m.in. rodzina Borynów, Jagna) na tle życia całej społeczności w ważnym momencie dziejowym - budzenie się świadomości klasowej i narodowej chłopów (pierwsze na ziemiach polskich partie chłopskie, migracja ze wsi do miast, nowinki techniczne na wsi). > Narrator - wszechwiedzący obserwator, zna realia wsi i je opisuje poetyckim językiem, czasem mówi gwarą. Buduje baśniowość, mitologizuje wieś. Język > Język Chłopów...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jest różnorodny. • Narracja w języku neutralnym, ale ma także elementy gwary (m.in. łowickiej). Język bohaterów jest zindywidualizowany, gwarowy. • Elementy archaizacji języka. Wplatanie przysłów, powiedzeń ludowych. • Inwersje, paralelizm składniowy - stylizacja biblijna. Realism, naturalism, symbolism, impresjonism • Realizm w opisie życia mieszkańców Lipiec. • Naturalizm w przedstawianiu np. namiętności Jagny i Antka, chorób, cierpienia, śmierci. Symbolizm różnych elementów, np. droga (wędrówka Agaty), cykl natury, wesele, Zaduszki. •Impresjonizm w opisach krajobrazu, zjawisk atmosferycznych. problematyka Wiejska społeczność • Nie jest jednorodna - są chłopi mający więcej ziemi (i znaczenia), biedniejsi, którzy pracują dla innych. • Zróżnicowanie pod względem wieku - dorosłe dzieci domagają się przepisania ziemi ojców. • Łączą ją zwyczaje, tradycja, wiara, szacunek do ziemi, ciężka praca. Różna rola kobiet i mężczyzn - walka o pozycję w rodzinie. Hierarchia w rodzinach i we wsi. Folklor Elementy uniwersalne, a nie typowe dla jakiegoś regionu. ● Cykl życia i zwyczaje przy pracy (np. zbiorze ziemniaków, obieraniu kapusty), przyśpiewki. • Kultywowanie świąt kościelnych i zwyczajów pogańskich (wróżby, przesądy). Obrzędy, np. zmówiny, przenosiny, wesele. Wystrój domów, ubiór. Konflikty • Spory w okolicy (wieś a dziedzic), mieszkańców wsi i w rodzinach (np. Antek domagający się od ojca zapisu ziemi i rywalizujący z nim o Jagnę).. • Przyczyną konfliktu staje się też Jagna - zachowaniem wyróżnia się wśród kobiet, czym budzi ich niechęć. Mężczyźni rywalizują o jej względy. Związek człowieka z naturą • Życie chłopów jest regulowane rytmem dnia i pór roku. • Postępowaniem ludzi żądzą instynkty i popędy (m.in. relacja Jagny i Antka). Traktowanie ziemi i zwierzął jako źródła utrzymania. Etos pracy Praca to warunek przeżycia. Świadczy o wartości człowieka – słaba Agata odchodzi na zimę, bo nie będzie przydatna rodzinie. Rola religii Święta i obrzędy organizują życie społeczności - liturgiczny kalendarz reguluje życie chłopów. Ksiądz jest autorytetem. • Potrzeba sacrum łączy wspólnotę i daje jej poczucie bezpieczeństwa. Archetypy i toposy Wiele elementów Chłopów pochodzi z mitologii, Biblii, legend słowiańskich. Pojednanie Antka z Maciejem (syn marnotrawny). • Maciej Boryna jak Piast Kołodziej - założyciel dynastii, Mit eleuzyjski (o Demeter i Korze), cykl przyrody. Antek to archetyp buntownika. • Ksiądz to biblijny pasterz. • Roch jest mędrcem, nauczycielem. • Motyw wędrówki Agaty - homo viator. charakterystyka bohaterów głównych Maciej Boryna • Najbogatszy gospodarz we wsi Lipce - nieformalny jej przywódca (trzy lata był sołtysem, ale. finansowo na tym stracił, więc nie chce stanowiska); cieszy się dużym autorytetem. • Wdowiec w podeszłym wieku (58 lat), pochował dwie żony (ostatnią - wiosną tego roku). Ma dorosłe już dzieci: Grzelę (w wojsku), Antka, Magdę (żona kowala) oraz nieletnią Józię. Pracowity, gospodarny, zaradny. • Bezwzględny, egoistyczny, skąpy, wyrachowany (własny interes liczy się najbardziej, jest gotów wystąpić po stronie dziedzica przeciwko gromadzie). Często ucieka się do przemocy. Szorstki, surowy dla dzieci, rzadko okazuje im cieplejsze uczucia. Ambitny, postępuje według własnego uznania. • Zdradę Jagny traktuje jako zszarganie własnej godności, a ją samą postrzega jako zdobycz, własność. Antek Boryna • Syn Macieja, dziedzic majątku. • Mąż Hanki, ale zdradza ją z Jagną. • Skonfliktowany z ojcem - nalega na przepisanie ziemi, nie chce pracować dla ojca jako parobek. Młody, zawzięły, targany pragnieniami. • Postępuje okrutnie wobec żony. • Chciałby objąć przywództwo we wsi. Jagna Paczesiówna • Córka Dominikowej, siostra Szymka i Jędrka. 18-latka. • Najpiękniejsza dziewczyna we wsi i najbardziej pożądana, czym budzi zazdrość kobiet. Ma złą reputację. Bawi się mężczyznami, choć nie robi tego z wyrachowania, a raczej z niepewności swoich odczuć i podatności na wpływ innych. • Wychodzi za Macieja Borynę. • Lubi się bawić i stroić, ale nie przywiązuje wagi do majątku. • Ma głęboko wrażliwą, artystyczną duszę - wyjątkowo silnie odbiera sztukę, robi piękne wycinanki. • Jest poza gromadą - dziewczyna inaczej patrzy na świat, ma inne wartości. Hanka Zona Antka, oddana mężowi. Córka ubogiego rolnika - dzięki małżeństwu podniosła swój status. Boi się Macieja. Początkowo płaczliwa, narzekająca, po wypędzeniu z domu Macieja przechodzi przemianę i staje się odważna, zaradna, pracowita, walczy o rodzinę, stara się zapewnić jej byt.. Liczy się z pieniędzmi, chytra. Mimo że uznaje Jagnę za rywalkę, słaje w jej obronie jako członka rodziny. bohaterowie drugoplanowi Dominikowa (Marcjanna Antonówna Pacześ) - matka Jagny; faworyzuje córkę kosztem synów, dba o jej interesy (wymogła na Macieju zapis ziemi na rzecz Jagny jeszcze przed ślubem). Kuba - parobek u Macieja; uczestnik powstania styczniowego; nie w pełni sprawny (kuleje); pracowity, pobożny; dorabia kłusownictwem; umiera w mękach w dniu wesela Macieja i Jagny (postrzelony przez gajowego, sam próbował amputować sobie nogę, gdyż bał się jechać do szpitala). > Jagustynka - stara, zrzędliwa przedstawicielka biedoty; zapisała dzieciom ziemię, a te ją wygnały: wszędzie dopatruje się złych intencji i podstępu; podjudza, sieje zamęł. Roch- wędrowny nauczyciel, który pojawia się we wsi co 3 lata; uczy dzieci, snuje opowieści biblijne, rozpala patriotyzm; skromny, wykształcony (zna języki), nie je mięsa; uważany za człowieka świętego. > Ksiądz - autorytet wśród chłopów (nawet u Żydów), interesuje się ich sprawami, łagodzi konflikty, napomina, cieszy się ich sympatią. > Józia - najmłodsza córka Macieja, 9-latka; po wygnaniu Antka odgrywa rolę gospodyni ojca - przygotowuje mu posiłki. > Witek - pomocnik Kuby, pastuch; kocha zwierzęta; ma zdolności konstruktorskie; często bity przez Macieja. > Kowal - zięć Macieja (mąż Magdy, córki Boryny); w miarę zamożny, w konflikcie z teściem, ciągle knuje przeciwko niemu. > Agata - stara żebraczka; co roku opuszcza na zimę krewnych (twierdzi, że z własnej woli zostawia Kłębów, aby im nie ciążyć); latem opiekuje się dziećmi, nie chce darmo jeść chleba.

Język polski /

chłopi

chłopi

user profile picture

Natalia Strzępek

25995 Followers
 

4/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Chłopii's
Władysław Stanisław Reymont
Geneza
Reymont pisał Chłopów ok. 10 lat.
> Fragmenty publikowane w Tygodniku Ilustrowanym”..
> Wydani

Otwórz aplikację

notatka z polskiego

Podobne notatki

user profile picture

3

Chłopi - charakterystyka głównych bohaterów

Know Chłopi - charakterystyka głównych bohaterów thumbnail

9

 

4/3

user profile picture

15

Obraz życia wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku

Know Obraz życia wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku thumbnail

47

 

4/5/3

user profile picture

7

Chłopi tom 1 - Władysław Stanisław Reymont

Know Chłopi tom 1 - Władysław Stanisław Reymont thumbnail

59

 

4/3

user profile picture

Chłopi

Know Chłopi  thumbnail

921

 

1/2/3

Chłopii's Władysław Stanisław Reymont Geneza Reymont pisał Chłopów ok. 10 lat. > Fragmenty publikowane w Tygodniku Ilustrowanym”.. > Wydania książkowe - kolejne tomy w latach 1902-1909. Tematyka bliska pisarzowi - pochodził ze wsi, pracował, m.in. jako pomocnik dróżnika na wiejskiej stacji. > Tłumaczenie powieści na język niemiecki w 1912 r. przez Jana Kaczkowskiego przyniosło jej rozgłos w Europie. > 1924 r. - Literacka Nagroda Nobla. tytuł Tytuł Chłopi odnosi się do społeczności, o której pisze Reymont. > Obok indywidualnych bohaterów o pogłębionych charakterystykach cała społeczność wsi jest bohaterem zbiorowym. > Każdy, kto wkracza w świał wsi z zewnątrz (np. dziedzic), jest obcy. >Łącznikiem ze światem zewnętrznym jest Roch - wędrowny nauczyciel czas i miejsce akcji > Czas wydarzeń Chłopów: ok. 10 miesięcy (w tomie I - jesień od końca września; pozostałe tomy: zima, wiosna, lato); aluzje do wydarzeń historycznych (np. powstania styczniowego), rok nieznany. > Miejsce wydarzeń Chłopów: fikcyjna wieś Lipce (odizolowana lasami od świata zewnętrznego), pobliskie miasteczko Tymów. gatunek Chłopi są powieścią o cechach epopei. > Ukazują losy jednostek (m.in. rodzina Borynów, Jagna) na tle życia całej społeczności w ważnym momencie dziejowym - budzenie się świadomości klasowej i narodowej chłopów (pierwsze na ziemiach polskich partie chłopskie, migracja ze wsi do miast, nowinki techniczne na wsi). > Narrator - wszechwiedzący obserwator, zna realia wsi i je opisuje poetyckim językiem, czasem mówi gwarą. Buduje baśniowość, mitologizuje wieś. Język > Język Chłopów...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jest różnorodny. • Narracja w języku neutralnym, ale ma także elementy gwary (m.in. łowickiej). Język bohaterów jest zindywidualizowany, gwarowy. • Elementy archaizacji języka. Wplatanie przysłów, powiedzeń ludowych. • Inwersje, paralelizm składniowy - stylizacja biblijna. Realism, naturalism, symbolism, impresjonism • Realizm w opisie życia mieszkańców Lipiec. • Naturalizm w przedstawianiu np. namiętności Jagny i Antka, chorób, cierpienia, śmierci. Symbolizm różnych elementów, np. droga (wędrówka Agaty), cykl natury, wesele, Zaduszki. •Impresjonizm w opisach krajobrazu, zjawisk atmosferycznych. problematyka Wiejska społeczność • Nie jest jednorodna - są chłopi mający więcej ziemi (i znaczenia), biedniejsi, którzy pracują dla innych. • Zróżnicowanie pod względem wieku - dorosłe dzieci domagają się przepisania ziemi ojców. • Łączą ją zwyczaje, tradycja, wiara, szacunek do ziemi, ciężka praca. Różna rola kobiet i mężczyzn - walka o pozycję w rodzinie. Hierarchia w rodzinach i we wsi. Folklor Elementy uniwersalne, a nie typowe dla jakiegoś regionu. ● Cykl życia i zwyczaje przy pracy (np. zbiorze ziemniaków, obieraniu kapusty), przyśpiewki. • Kultywowanie świąt kościelnych i zwyczajów pogańskich (wróżby, przesądy). Obrzędy, np. zmówiny, przenosiny, wesele. Wystrój domów, ubiór. Konflikty • Spory w okolicy (wieś a dziedzic), mieszkańców wsi i w rodzinach (np. Antek domagający się od ojca zapisu ziemi i rywalizujący z nim o Jagnę).. • Przyczyną konfliktu staje się też Jagna - zachowaniem wyróżnia się wśród kobiet, czym budzi ich niechęć. Mężczyźni rywalizują o jej względy. Związek człowieka z naturą • Życie chłopów jest regulowane rytmem dnia i pór roku. • Postępowaniem ludzi żądzą instynkty i popędy (m.in. relacja Jagny i Antka). Traktowanie ziemi i zwierzął jako źródła utrzymania. Etos pracy Praca to warunek przeżycia. Świadczy o wartości człowieka – słaba Agata odchodzi na zimę, bo nie będzie przydatna rodzinie. Rola religii Święta i obrzędy organizują życie społeczności - liturgiczny kalendarz reguluje życie chłopów. Ksiądz jest autorytetem. • Potrzeba sacrum łączy wspólnotę i daje jej poczucie bezpieczeństwa. Archetypy i toposy Wiele elementów Chłopów pochodzi z mitologii, Biblii, legend słowiańskich. Pojednanie Antka z Maciejem (syn marnotrawny). • Maciej Boryna jak Piast Kołodziej - założyciel dynastii, Mit eleuzyjski (o Demeter i Korze), cykl przyrody. Antek to archetyp buntownika. • Ksiądz to biblijny pasterz. • Roch jest mędrcem, nauczycielem. • Motyw wędrówki Agaty - homo viator. charakterystyka bohaterów głównych Maciej Boryna • Najbogatszy gospodarz we wsi Lipce - nieformalny jej przywódca (trzy lata był sołtysem, ale. finansowo na tym stracił, więc nie chce stanowiska); cieszy się dużym autorytetem. • Wdowiec w podeszłym wieku (58 lat), pochował dwie żony (ostatnią - wiosną tego roku). Ma dorosłe już dzieci: Grzelę (w wojsku), Antka, Magdę (żona kowala) oraz nieletnią Józię. Pracowity, gospodarny, zaradny. • Bezwzględny, egoistyczny, skąpy, wyrachowany (własny interes liczy się najbardziej, jest gotów wystąpić po stronie dziedzica przeciwko gromadzie). Często ucieka się do przemocy. Szorstki, surowy dla dzieci, rzadko okazuje im cieplejsze uczucia. Ambitny, postępuje według własnego uznania. • Zdradę Jagny traktuje jako zszarganie własnej godności, a ją samą postrzega jako zdobycz, własność. Antek Boryna • Syn Macieja, dziedzic majątku. • Mąż Hanki, ale zdradza ją z Jagną. • Skonfliktowany z ojcem - nalega na przepisanie ziemi, nie chce pracować dla ojca jako parobek. Młody, zawzięły, targany pragnieniami. • Postępuje okrutnie wobec żony. • Chciałby objąć przywództwo we wsi. Jagna Paczesiówna • Córka Dominikowej, siostra Szymka i Jędrka. 18-latka. • Najpiękniejsza dziewczyna we wsi i najbardziej pożądana, czym budzi zazdrość kobiet. Ma złą reputację. Bawi się mężczyznami, choć nie robi tego z wyrachowania, a raczej z niepewności swoich odczuć i podatności na wpływ innych. • Wychodzi za Macieja Borynę. • Lubi się bawić i stroić, ale nie przywiązuje wagi do majątku. • Ma głęboko wrażliwą, artystyczną duszę - wyjątkowo silnie odbiera sztukę, robi piękne wycinanki. • Jest poza gromadą - dziewczyna inaczej patrzy na świat, ma inne wartości. Hanka Zona Antka, oddana mężowi. Córka ubogiego rolnika - dzięki małżeństwu podniosła swój status. Boi się Macieja. Początkowo płaczliwa, narzekająca, po wypędzeniu z domu Macieja przechodzi przemianę i staje się odważna, zaradna, pracowita, walczy o rodzinę, stara się zapewnić jej byt.. Liczy się z pieniędzmi, chytra. Mimo że uznaje Jagnę za rywalkę, słaje w jej obronie jako członka rodziny. bohaterowie drugoplanowi Dominikowa (Marcjanna Antonówna Pacześ) - matka Jagny; faworyzuje córkę kosztem synów, dba o jej interesy (wymogła na Macieju zapis ziemi na rzecz Jagny jeszcze przed ślubem). Kuba - parobek u Macieja; uczestnik powstania styczniowego; nie w pełni sprawny (kuleje); pracowity, pobożny; dorabia kłusownictwem; umiera w mękach w dniu wesela Macieja i Jagny (postrzelony przez gajowego, sam próbował amputować sobie nogę, gdyż bał się jechać do szpitala). > Jagustynka - stara, zrzędliwa przedstawicielka biedoty; zapisała dzieciom ziemię, a te ją wygnały: wszędzie dopatruje się złych intencji i podstępu; podjudza, sieje zamęł. Roch- wędrowny nauczyciel, który pojawia się we wsi co 3 lata; uczy dzieci, snuje opowieści biblijne, rozpala patriotyzm; skromny, wykształcony (zna języki), nie je mięsa; uważany za człowieka świętego. > Ksiądz - autorytet wśród chłopów (nawet u Żydów), interesuje się ich sprawami, łagodzi konflikty, napomina, cieszy się ich sympatią. > Józia - najmłodsza córka Macieja, 9-latka; po wygnaniu Antka odgrywa rolę gospodyni ojca - przygotowuje mu posiłki. > Witek - pomocnik Kuby, pastuch; kocha zwierzęta; ma zdolności konstruktorskie; często bity przez Macieja. > Kowal - zięć Macieja (mąż Magdy, córki Boryny); w miarę zamożny, w konflikcie z teściem, ciągle knuje przeciwko niemu. > Agata - stara żebraczka; co roku opuszcza na zimę krewnych (twierdzi, że z własnej woli zostawia Kłębów, aby im nie ciążyć); latem opiekuje się dziećmi, nie chce darmo jeść chleba.