Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Wytyczne

Wytyczne dotyczące notatek

1. Tytuł

Stwórz tytuł swojej treści w taki sposób, aby odpowiadał prezentowanemu tematowi. Tytuł nie powinien zawierać poziomu klasy.


2. Źródła

Jeśli przesyłasz treść, która zawiera fragmenty, obrazy lub diagramy, które nie są twoim własnym dziełem, upewnij się, że podajesz źródła informacji w treści. Źródło może zostać bezpośrednio dodane do treści PDF lub umieszczone w opisie treści podczas przesyłania.


3. Jakość obrazu - kadrowanie

Upewnij się, że twoja notatka jest odpowiednio wykadrowana przed przesłaniem. Nie przesyłaj notatki, która jest źle wykadrowana i posiada duże ramy pustej przestrzeni wokół obrazu. Upewnij się, że wszelkie tła osobiste są odpowiednio przycięte podczas przesyłania zdjęcia twojej pracy. Nie przesyłaj treści edukacyjnych, które są źle wykadrowane.


4. Jakość obrazu - ostrość

Zwracaj uwagę na jakość swojej treści. Upewnij się, że obraz jest ostry i żadna część treści nie jest rozmazana i nie jest poza ostrością. Nie przesyłaj niczego, co nie może być łatwo odczytane.


5. Jakość obrazu - jasność

Upewnij się, że twoja notatka ma odpowiednią jasność oraz kontrast i może być łatwo odczytywana na ekranie. Nie przesyłaj treści, które są prześwietlone lub zbyt ciemne, tak aby materiał edukacyjny mógł być czytelny.


6. Przydatność szkolna

Upewnij się, że przesłane przez ciebie notatki są istotne dla tematów szkolnych. Dotyczy to wszystkich treści związanych z konkretnymi przedmiotami oraz wszystkiego, co pomaga innym uczyć się lub organizować swoje nauki (np. streszczenia, podsumowania, plany lekcji, wskazówki do nauki itp.).


7. Detale

Upewnij się, że twoja treść zawiera wystarczającą ilość informacji, aby była pomocna dla innego ucznia, który nauczy się czegoś z Twojej notatki. Jeśli to możliwe, dołącz wyjaśnienia, opisy i przykłady.


8. Prawa autorskie do mediów

Proszę przesyłać tylko swoje własne treści. Nie łam praw autorskich osób trzecich, czyli poprawnie zacytuj, nie plagiatuj i podaj źródła. Przesyłaj tylko zadania domowe, jeśli są wypełnione samodzielnie, i upewnij się, że tytuł i opis arkuszy z poprzednich lat są jasno i zrozumiale oznaczone.


9. Podsumuj treść

Upewnij się, że treść o tej samej tematyce jest uporządkowana i przesyłana jako jedna całość. Nie oddzielaj stron notatek i nie przesyłaj ich oddzielnie; staraj się trzymać powiązane treści razem, aby ułatwić użytkownikom ich znalezienie i naukę.


10. Plagiat wewnętrzny

Proszę przesyłać tylko swoje własne oryginalne treści. Nie kopiuj prac od innych użytkowników platformy, w całości ani nawet w części. Nie przesyłaj bezpośrednio dokładnej kopii pracy kogoś innego, i nie replikuj takiej pracy oraz nie przesyłaj notatek kogoś innego przerobionych na inny styl.


11. Błędy ortograficzne

Proszę dokładnie sprawdź swoją treść przed przesłaniem jej i unikaj przesyłania pracy z błędami ortograficznymi. Zwracaj uwagę, tworząc zestawy naukowe, fiszki i quizy, aby były one publikowane bez żadnych błędów ortograficznych.


12. Odwrócone pytanie i odpowiedź

Tworząc zestawy do nauki (fiszki i quizy) upewnij się, że pytanie jest napisane na przedniej stronie karty, a odpowiedź na tylnej stronie, aby było odpowiednie dla użytkowników testujących się z danego przedmiotu.


13. Skrupulatność tematu

Upewnij się, że przesłane przez ciebie treści obejmują cały obszar tematyczny, a nie odnoszą się tylko do części tematu. To pomoże innym uczniom lepiej uczyć się z twojej treści. Jeśli zarezerwowałeś tematy z listy tematów, musisz jasno przestrzegać dla nich wytycznych.


14. Jak to działa?

Zestawy do nauki (fiszki i quizy) są przeznaczone do pomocy użytkownikom w testowaniu swojej wiedzy na określone tematy. Aby były one przydatne dla użytkownika, upewnij się, że zasadnicze pytanie jest napisane z przodu karty, a odpowiedź (lub odpowiedzi) z tyłu karty. Nie przesyłaj plików PDF z własnej pracy do zestawów naukowych.


Wypłaty za przesyłanie treści:


Możesz otrzymać pieniądze od Knowunity za tworzenie określonych treści. Wypłata może nastąpić tylko po spełnieniu wszystkich wytycznych.


Uczestnictwo w konkursach:


Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do blokowania wypłat nagród w konkursie, jeśli podejrzewane jest oszustwo lub jeśli przesłano treści, które nie są zgodne z wytycznymi. Treść, która została wypłacona jako część konkursu, musi pozostać dostępna online na platformie przez co najmniej rok.


Wytyczne społeczności:


Twoja treść nie może naruszać naszych wytycznych społeczności, które znajdziesz poniżej. Jeśli Twoja przesłana treść, twój profil lub twoje interakcje na naszej platformie naruszają jedną lub więcej naszych wytycznych społeczności, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania twojego profilu i uniemożliwienia dalszych działań na naszej platformie.


Wytyczne społeczności

1. Spam i niechciana reklama

Nie zezwalamy na żadną formę spamu i niechcianej reklamy na naszej platformie. Nie zezwalamy na promowanie osobistych kanałów mediów społecznościowych ani na reklamę.


2. Plagiat wewnętrzny

Nie zezwalamy na treści, które są plagiatem i zostały w całości lub części skopiowane od innych użytkowników aplikacji.


3. Plagiat z internetu

Nie zezwalamy na treści naruszające prawa autorskie i znaki towarowe innych osób.


4. Przydatność szkolna

Nie zezwalamy na treści, które nie są związane z nauką w szkole.


5. Zachowania związane z zastraszaniem i nękaniem

Zachowania związane z zastraszaniem: Nie zezwalamy na treści mające na celu zastraszenie, szyderstwo, upokorzenie lub poniżenie innej osoby. Nie przesyłaj treści atakujących wygląd innych osób, higienę, wygląd zewnętrzny, osobowość/charakter lub status ofiary.


Nękanie seksualne: Nie zezwalamy na nękanie seksualne (zastraszanie o charakterze seksualnym). Nie przesyłaj treści przedstawiających niechciane interakcje seksualne (fizyczne, werbalne, cyfrowe), ujawniających informacje osobiste o historii seksualnej (bez względu na prawdziwość informacji).


6. Zachowania nienawistne

Zabraniamy stosowania mowy nienawiści lub zachowań nienawistnych wobec jednostek lub grup, które identyfikują się lub są związane z chronionymi cechami, chyba że istnieje jasny cel edukacyjny. Chronione cechy obejmują płeć (tożsamość), pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, płeć, chorobę, niepełnosprawność i status imigracyjny.


Nie wolno używać obelg na naszej platformie, chyba że ma to charakter edukacyjny.


Nie wolno umieszczać na naszej platformie żadnych przedstawień ani reprezentacji ideologii nienawiści, chyba że ma to charakter edukacyjny.


7. Integralność i autentyczność

Na naszej platformie zabraniamy rozpowszechniania szkodliwych dezinformacji.


Nie wolno udawać innej osoby na naszej platformie.


8. Zachowania niebezpieczne

Nie wolno przedstawiać ani opisywać zachowań niebezpiecznych w środowisku nieprofesjonalnym ani bez profesjonalnego sprzętu, chyba że ma to cel edukacyjny.


9. Działalność przestępcza i regulowane towary

Nie wolno przedstawiać ani opisywać działań przestępczych bez kontekstu edukacyjnego.


Nie wolno promować i propagować nielegalnych narkotyków bez kontekstu edukacyjnego.


Nie wolno promować i propagować produktów tytoniowych ani alkoholowych na naszej platformie.


10. Broń i amunicja

Nie wolno przedstawiać ani mieć zamiaru sprzedać broni palnej i uzbrojenia bez kontekstu edukacyjnego. Nie wolno również publikować treści instruujących, jak uzyskać broń palną i broń.

Nie wolno gloryfikować broni palnej ani uzbrojenia oraz jej używania.


11. Przemocowe i brutalne treści graficzne

Nie wolno przedstawiać, popierać ani promować celowego krzywdzenia innych (przemoc, śmierć, obrażenia), zarówno ludzi, jak i zwierząt.


Nie wolno przedstawiać agresji wojskowej, konfliktów, ludobójstwa ani innych zbrodni wojennych bez kontekstu edukacyjnego.


12. Nagość dorosłych i aktywności seksualne

Nie zezwalamy na treści, które wyraźnie przedstawiają nagość (w tym genitalia, pośladki, kobiece otoczki i okolice łonowe), jeśli są przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na treści, które wyraźnie przedstawiają aktywność seksualną (seks penetracyjny i niepenetracyjny, seks oralny, stymulację lub fetysz), jeśli są przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na przedstawianie przedmiotów, które są używane do zwiększenia przyjemności seksualnej, jeśli są przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na używanie języka seksualnego i języka nawiązującego do czynności seksualnych, jeśli są one przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na przedstawianie nagabywania seksualnego.


13. Bezpieczeństwo nieletnich

Nie zezwalamy na treści, które wyraźnie przedstawiają nagość z udziałem nieletnich (w tym genitalia, pośladki, kobiece otoczki, okolice łonowe), jeśli są przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na treści, które wyraźnie przedstawiają aktywność seksualną z udziałem nieletnich (seks penetracyjny i niepenetracyjny, seks oralny, stymulację lub fetysz), jeśli są przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na przedstawianie przedmiotów używanych w celu zwiększenia przyjemności seksualnej z udziałem małoletnich, jeśli są one przedstawiane bez intencji edukacyjnych.


Nie zezwalamy na używanie języka o charakterze seksualnym ani języka nawiązującego do czynności seksualnych z udziałem małoletnich, jeśli jest on przedstawiany bez intencji edukacyjnej.


Nie zezwalamy na przedstawianie nagabywania seksualnego z udziałem małoletnich.


Nie zezwalamy na dystrybucję materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci i handel (CSAM - Child Sex Abuse Material).


Nie zezwalamy na przedstawianie przyznania się do popełnienia napaści na tle seksualnym na nieletnich (w tym gwałtu i molestowania), a także gloryfikowanie napaści na tle seksualnym na nieletnich.


Nie zezwalamy na uwodzenie nieletnich na naszej platformie.


Nie zezwalamy na nieseksualne, fizyczne i psychiczne znęcanie się nad małoletnimi na naszej platformie ani na wypowiedzi, które zachęcają do takiego zachowania. Obejmuje to znęcanie się fizyczne, narażanie na niebezpieczeństwo, zaniedbywanie, pracę dzieci, małżeństwa dzieci itp.


14. Promowanie samobójstw i samookaleczeń

Samobójstwo, myśli samobójcze lub zachęcanie do nich nie są dozwolone na platformie.


Przedstawianie, instruowanie, normalizowanie i gloryfikowanie samookaleczeń (w tym zaburzeń odżywiania) jest niedozwolone na platformie.


15. Ekstremizm przemocowy

Nie zezwalamy na przedstawianie na naszej platformie treści organizacji lub osób terrorystycznych (zgodnie z definicją na liście organizacji terrorystycznych ONZ) bez kontekstu edukacyjnego.


Nie zezwalamy na przedstawianie międzynarodowych, krajowych lub lokalnych zorganizowanych grup przestępczych bez kontekstu edukacyjnego.


16. Spam komercyjny

Nie zezwalamy na komercyjny spam i niechciane reklamy na naszej platformie. Nie zezwalamy na rozpowszechnianie niepowiązanych i niechcianych linków do stron internetowych..


17. Dane osobowe

Upewnij się, że wszelkie dane osobowe są nierozpoznawalne. Obejmuje to Ciebie (np. imię i nazwisko, adres itp.), kolegów z klasy, szkołę i nauczycieli.