Język polski /

Notatki z baroku

Notatki z baroku

 RAMY CZASOWE
Europa schyiek XVI w. - rozkwit w wieku XVII - I poł. xvillw.
1563 zakończenie soboru trydenckiego
Polska →1587-1632
f
panowan

Notatki z baroku

user profile picture

Zuzanna Śmiglewska

39 Followers

11

Udostępnij

Zapisz

Notatka dotyczy najważniejszych wiadomości z baroku jak i także utworów tej epoki

 

2

Notatka

RAMY CZASOWE Europa schyiek XVI w. - rozkwit w wieku XVII - I poł. xvillw. 1563 zakończenie soboru trydenckiego Polska →1587-1632 f panowanie Zygmunta III Wazy BAROK 1721 Jan Sebastian Bach tworzy „koncerty branden-burskie" - nazwa epoki Mikołaj sep-Szarzyński r Nazwa barok pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego wyrazu, barocco, którym określano perię o nieregularnym kształcie, a także wytwory sztuki charakteryzujące się dziwną, nietypową formą. metafizyczny opiera się na problemach egzystencjalnych człowieka 1764 + Stanislaw August Poniatowski wstępuje na tron Polski HASTA nawiązuje do średniowiecza (dusza) epoki kontrreformacja -ruch, który dążył do oczyszczenia wiary i obrzędowości sarmatyzm poglądy charakterystyczne dla szlachty polskiej. Wierzono, że po owych sarmatach szlachta odziedziczyła waleczność itp. dworski pokazuje życie dworskie P. Jan Andrzej Morsztyn paniel Naborowski K ziemiański (Sarmacki) pokazuje życie sarmatów P.Jan Chryzoston Pasek Wacław Potocki Sztukę baroku cechowało odchodzenie od ideału narmonii i umiaru na rzecz silnej ekspresji, wyrafinowania stylu, przesady. Twórcy podkreślali dynamikę kompozycji i teatralność predstawianych scen. Jedną z głównych cech był iluzjonizm, czyli dążenie do stworzenia złudzenia rzeczywistości. Malarstwo: Caravaggio-mistrz światłocienia; Peter Paul Rubens-malarz ludzkiego ciała; Rembrandt Harmesz van Rijn-malarz ducha; Jan Vermeer-codzienne sceny i zwykłych ludzi. Cechy charakterystyczne Architektura budowle na planie koła, wieloboku lub elipsy •Kopuły z nadbudówką (latarnią). • kolumny o spiralnym traonie • ornamenty i bogaty wystrój rzeźbiarskį malowane plafony ● • pałace otoczone geometrycznymi ogrodami • rozbudowana symbolikai alegoryzm JAN ANDRZEJ -mursztyn- Jan Andrzej Morsztyn realizuje nurt dworski a jego utwory zapoczątkowały nurt poetycki zwany mariniamem, polegający na zaskoczen czytelnika niezwykłym pomysłem pray caymiu utwór ma być elegancki i wyrafinowany. Mariniam w wiersau „do trupa" polega na zestawieniu ze sobą podobieństwa osoby zmarłej...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

i nieszczęśliwie zakochanej. stylu barokowego Sztuki plastyczne iluzjonizm • dążenie do wywołania emocji •amysłowość w przedstawianiu ludzkiego ciała • dynamizm i efekty świetlny •dramatyzm i widowiskowość • w raedbie: sceny grupowe, udrapowanie szał sugerujące ruch, teatralizacja ukazywanych scen Pamiętnik-gatunek epicki, który ma na celu opis wydarzeń, w którym brała udział osoba opisująca. Pisany z perspektywy czasowej Sonet-utwór liryczny o ściśle określonej budowie, liczący 14 wersów. (WTOski 4,4,3,3/francuski 4,4,4, 2) Dualizm w poezji polega na tym, że człowiek jest dvalistyczny, rozdarty między pragnieniami duszy a graesanymi potrzebami cielesnej powłoki aw poezji saarayńskiego W sonetach Saarayńskiego człowiek zastanawia się nad swoim życiem (Sonet iv), co jest mu do niego potrzebne(sonet v) i czemu taki jest jego los (sonet, do trupa")-problemy egzystencjalne sarmaty w pamiętnikach "żarliwy patriota i walecany żołnierz męski i walecany wojna jest dla niego przygodą Motyw vanitas vanitattum występuje w wierszu "przeświadczony o własnej wartości krół kość życia", który mówi nam o przemijalności, marności ludakiego życia i o szybko płynącym czasie.

Język polski /

Notatki z baroku

user profile picture

Zuzanna Śmiglewska

39 Followers

 RAMY CZASOWE
Europa schyiek XVI w. - rozkwit w wieku XVII - I poł. xvillw.
1563 zakończenie soboru trydenckiego
Polska →1587-1632
f
panowan

Otwórz

Notatka dotyczy najważniejszych wiadomości z baroku jak i także utworów tej epoki

Podobne notatki
Know Wiersze - Jan Andrzej Morsztyn thumbnail

15

372

Wiersze - Jan Andrzej Morsztyn

Geneza, charakter, tematyka, Do trupa, O swej pannie, Niestatek

Know Barok  thumbnail

2506

27125

Barok

Barok notatka z epoki

Know Jan Andrzej Morsztyn - wiersze thumbnail

14

341

Jan Andrzej Morsztyn - wiersze

geneza utworów , do trupa , niestatek , poezja światowych rozkoszy

Know barok thumbnail

7

96

barok

cały barok w jednej notatce

Know Barok thumbnail

5

313

Barok

Barok, motyw vanitas, cechy, literatura, religijność,sarmatyzm, sztuka, muzyka

Know Barok - powtórzenie przed sprawdzianem  thumbnail

38

1087

Barok - powtórzenie przed sprawdzianem

Powtórzenie przed sprawdzianem

RAMY CZASOWE Europa schyiek XVI w. - rozkwit w wieku XVII - I poł. xvillw. 1563 zakończenie soboru trydenckiego Polska →1587-1632 f panowanie Zygmunta III Wazy BAROK 1721 Jan Sebastian Bach tworzy „koncerty branden-burskie" - nazwa epoki Mikołaj sep-Szarzyński r Nazwa barok pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego wyrazu, barocco, którym określano perię o nieregularnym kształcie, a także wytwory sztuki charakteryzujące się dziwną, nietypową formą. metafizyczny opiera się na problemach egzystencjalnych człowieka 1764 + Stanislaw August Poniatowski wstępuje na tron Polski HASTA nawiązuje do średniowiecza (dusza) epoki kontrreformacja -ruch, który dążył do oczyszczenia wiary i obrzędowości sarmatyzm poglądy charakterystyczne dla szlachty polskiej. Wierzono, że po owych sarmatach szlachta odziedziczyła waleczność itp. dworski pokazuje życie dworskie P. Jan Andrzej Morsztyn paniel Naborowski K ziemiański (Sarmacki) pokazuje życie sarmatów P.Jan Chryzoston Pasek Wacław Potocki Sztukę baroku cechowało odchodzenie od ideału narmonii i umiaru na rzecz silnej ekspresji, wyrafinowania stylu, przesady. Twórcy podkreślali dynamikę kompozycji i teatralność predstawianych scen. Jedną z głównych cech był iluzjonizm, czyli dążenie do stworzenia złudzenia rzeczywistości. Malarstwo: Caravaggio-mistrz światłocienia; Peter Paul Rubens-malarz ludzkiego ciała; Rembrandt Harmesz van Rijn-malarz ducha; Jan Vermeer-codzienne sceny i zwykłych ludzi. Cechy charakterystyczne Architektura budowle na planie koła, wieloboku lub elipsy •Kopuły z nadbudówką (latarnią). • kolumny o spiralnym traonie • ornamenty i bogaty wystrój rzeźbiarskį malowane plafony ● • pałace otoczone geometrycznymi ogrodami • rozbudowana symbolikai alegoryzm JAN ANDRZEJ -mursztyn- Jan Andrzej Morsztyn realizuje nurt dworski a jego utwory zapoczątkowały nurt poetycki zwany mariniamem, polegający na zaskoczen czytelnika niezwykłym pomysłem pray caymiu utwór ma być elegancki i wyrafinowany. Mariniam w wiersau „do trupa" polega na zestawieniu ze sobą podobieństwa osoby zmarłej...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

i nieszczęśliwie zakochanej. stylu barokowego Sztuki plastyczne iluzjonizm • dążenie do wywołania emocji •amysłowość w przedstawianiu ludzkiego ciała • dynamizm i efekty świetlny •dramatyzm i widowiskowość • w raedbie: sceny grupowe, udrapowanie szał sugerujące ruch, teatralizacja ukazywanych scen Pamiętnik-gatunek epicki, który ma na celu opis wydarzeń, w którym brała udział osoba opisująca. Pisany z perspektywy czasowej Sonet-utwór liryczny o ściśle określonej budowie, liczący 14 wersów. (WTOski 4,4,3,3/francuski 4,4,4, 2) Dualizm w poezji polega na tym, że człowiek jest dvalistyczny, rozdarty między pragnieniami duszy a graesanymi potrzebami cielesnej powłoki aw poezji saarayńskiego W sonetach Saarayńskiego człowiek zastanawia się nad swoim życiem (Sonet iv), co jest mu do niego potrzebne(sonet v) i czemu taki jest jego los (sonet, do trupa")-problemy egzystencjalne sarmaty w pamiętnikach "żarliwy patriota i walecany żołnierz męski i walecany wojna jest dla niego przygodą Motyw vanitas vanitattum występuje w wierszu "przeświadczony o własnej wartości krół kość życia", który mówi nam o przemijalności, marności ludakiego życia i o szybko płynącym czasie.