Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

13.11.2022

2647

198

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


rosling nagonasienne
cechy roślin nasiennych:
-wytwarzanie nasion o charakterze przetrwainikowym
(Ourutuch sporopalening.)
wykształcanie kwi

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

rosling nagonasienne
cechy roślin nasiennych:
-wytwarzanie nasion o charakterze przetrwainikowym
(Ourutuch sporopalening.)
wykształcanie kwi

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

rosling nagonasienne
cechy roślin nasiennych:
-wytwarzanie nasion o charakterze przetrwainikowym
(Ourutuch sporopalening.)
wykształcanie kwi

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

rosling nagonasienne
cechy roślin nasiennych:
-wytwarzanie nasion o charakterze przetrwainikowym
(Ourutuch sporopalening.)
wykształcanie kwi

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

rosling nagonasienne cechy roślin nasiennych: -wytwarzanie nasion o charakterze przetrwainikowym (Ourutuch sporopalening.) wykształcanie kwiatów - organów rozmnażania płciowego (generatywnych) kwiat jest przekształconym. ograniczonym uzroście, stanowiącym skupienie liści zarodnionośnych uniezależnienie procesu rozmnażania od wady - Plemniui sq dostarczane bezpośrednio do rodni za pomocą. Tagiewui рутношеј występuje heteromorficznce przemiana pokolen. Dominuje sporofit zbudowany z organów. Wegetatywnych - korzeni, Todugi, liścia oraz organów generatywnych jednopiciowe kwiaty silnie zredukowany gametofit Aporofit dominuje w cyklu rozwojowym najczęściej ma postać dużych drzew. rozwija się z nasienia. Na początku rozwijają się org. Wegetatywne, a później generatywne SPOROFILE-liście zarodnionośne mikrosporofile (pręciki) męskie organy rozrodcze, zawierają mikrosporangia-woreczki, zarodniki Pythowe. W nich rozwijają się mikrospory. zarodniki hieiuują w silnie zredukowane. gametofity męskie 2 kom. plemnikowymi (2arodnie, w nich thanka zarodnikov.) makrosporofile (Owocolistui) zenshie organy rozrodcze twong się w nich zarodnie -makrosporangia. zalążki. wewnątrz nich jest thanka zarodniko twórcza. W zalążliach rozwijają się. mabraspory. Kieinnig w silnie zredukowane gametofity zenshie 2 ham. jajowymi Zapłodnienie zapłodnienie odbywa się w obrębie uwiatu. Jest niezależne od obecności wody. kom plemnikove sq przenoszone da wnętrza zalążka przez LAGIEUKE PULLOVA czyli długa wypustue, gametofitu męskiego. W efekcie zapłodnienia powstaje zarodek, a 201giel przekształca się w nasienie (ovocolistek) KWIAT ZEŃSKI -hwiaty zeńskie sq zebrane U czerwona Zabarwione wwiatostany, nazywane szyszkami - zbudowany > Tusui nusiennej i wspierającej. U nasady jushi nwiennei sa dwa zalążki-maurosporangia zaigzek Q akienko osłonka ·aśrodek hom. macienysta maurospor Tostonha meioza rozwój maurospory i gametofitu żeńskiego okienko, uom. macierzysta maurospor ośrodel cztery malvaspory każdy zalążek zbudowany jest 2 wielohom. ośrodha i pojedynczej ostanui. Osionka nie zrasta się w części. Szczytowej zalgżka. Powstaje niewielki atuor akienuo Wewnath assodua powstaje hom. macienysta makraspor OWOCOLISTEK *u nasady owocolistla sa dwa. 2019żki mitoza zalążek hom. macierzysta maurospor dzieli się mejotycznie na 4 haploidalne maurospory. 3 degeneruja. Jedna...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

prechodzi podziały mitoryczne, tuony się gametofit zeńshi- Belmo pierwotne (2bulowany 2 mighiszu. spích novego). Na biegunie gumetofitu, ktory sasiuduje? okienniem powstaja 2 rodnie. Kaida zawiera hom, jajowa budowa szyszki oraz nasienia •Tusha nasienna •szyszki powstają z kwiatoStanów żeńskich. sutada się 2 wielu zarewniałych tusek nasiennych. laida insha zawiera dwa nasiona powstute w wyniku zapłodnienia dwóch zalgżuów Pojedyncze nasienie jest zbudowane 2 Uielaliścieniowego zarodha (2n); tuanui spichrzowej (1n) oraz Tupiny nasiennej (2n). -Tusua wspierająca zalążek okienko Tusha nasienna -gametofit żeńsui mitoza rodnia 2 kom. jajawa & gametofit żeńshi- BIELMO PIERWOINE An miehisz spichnowy funkcja: oużywianie zurodha i siewhi rosliny skrzydełko lotne nasiona zarodeli powstaje z zygoty thanlia spich. 2 resztek bielma pierw. Tupina nasienna z astonui zuigżka KWIAT MESKI -kwiaty męskie sq zebrane w żółte iwiatostany - sutada się 2 osi kwiatowej i osadzonych na niej spiralnie ·licznych precisiów (mikrosporofili). huidy pręcik ma u podstuury awa woreczui pyłowe - mikrosporangia Omejoza uom. macierzysta mikrospory mikrospor mitoza ^n ・pręcik. Rozwój mikrospory i gametofitu męskiego as kwiatowa W woverzuuch pyłkowych (zarodniach) sa diploidalne ham. macienyste mikrospor. Dziela się one mejotycznie na cztery haplo. miurospory. Pojedyncza mikrospora prechodzi prez podziały mitotyczne. Powstaje hilluhom. gametofit meshi - ziarno pythu. Shiada się 2 dwoch hom. predrosiowych, dużej kam. wegetatywnej i mniejszej generatywnej. Phedroslowe obumieraja generatywna dzieli się na dwie nieruchome liom. plemniciove. 2 wegetatywnej powstaje Tagiewna pythowa -woreczek рубоши om. predroslowe thom. generatywna. mitoza -com. Wegetatywna gametofit meshi- ziarno рутии An hiethnique ziarno pythu Wytvorenie Tagiewni pyłkowej Odbywa się pozu preciklem, hiedy ziarno pythu zostanie przeniesione na Quienho 2ulgilia. Lapylenie hom.plemnikowe ·tagieuha рутиона przeniesienie ziaren pythu 2 hwicktów meshich na ohienho zalążka kwiatów żeńskich • odbywa się zwykle za pośrednictwem wiatru (u nayozalążkowych) Inaczenie nagosaląskowych L> árouto +lenu L> źróuto pokarmu L> zapobieganie powodziom L tworzenie siedlisk L> stabilizowanie wyam i nasypów L> źróuto drewna. L trócio cennych substancji