Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Układ krwionośny

21.05.2022

445

30

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł
krwionośnego
Budowa układu
krwionośnego:
• serce
zamknięty system naczyń
krwionośnych
o tętnice
o żyły
o naczynia włoso

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Budowa i funkcje ukł krwionośnego Budowa układu krwionośnego: • serce zamknięty system naczyń krwionośnych o tętnice o żyły o naczynia włosowate Budowa i funkcje ukł krwionośnego Funkcje: dostarczanie tlenu z płuc i subst. pokarm z ukł pokarm do wszystkich kom ciała • transport produktów metabolizmu z kom do odpowiednich narządów wydalniczych ● rozprowadzenie hormonów z gruczołów dokrewnych do kom docelowych • stabilizacja parametrów fizjolog. (pH, temp.) • zwalczanie infekcji 1 Mięsień sercowy Budowa Zbudowany jest z tk. mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca. Kardiomiocyty - kom. tej tkanki - mają widlasto rozgałęzione końce, ściśle do siebie przylegają, a w miejscach styku widoczne są wstawki. Między kardiomiocytami znajdują się desmosomy i połączenia międzykomórkowe szczelinowe. W obrębie wstawek (w błonach kom kariomiocytów) znajdują się koneksony, które łączą cytoplazmy sąsiadujących kom. Umożliwiają one sprawny przepływ pobudzenia miedzy komórkami. Pojedynczy bodziec wywołuje skurcz całego mięśnia sercowego. Impulsy nerwowe Podstawą pobudliwości kom mięśniowej są zjawiska elektro-chemiczne, związane z transportem jonów, zachodzące w błonie kom. Impulsyte docierają do powierzchni skóry, dzięki temu można je rejestrować za pomocą elektrod elektrokardiografu. Załamki: • P - wynik rozprzestrzeniania się pobudzenia - wygenerowany przez węzeł zatokowo-przedsionkowy (w kom mięśniowych przedsionka). Skurcz przedsionków • Q, R, S-wynik przejścia stanu pobudzenia z węzła zatokowo-przedsionkowego przez węzeł przedsionkowo-komorowy i pęczek przedsionkowo-komorowy do mięśnia komór. Skurcz komór i rozkurcz przedsionków. • T - wynik stanu spoczynku w komórkach mięśniowych komór. Rozkurcz komór. Zasady krążenia krwi Ruch krwi uwarunkowany jest gradientem ciśnień (różnica ciśnień między tętnicami a żyłami). Gradient powstaje, gdy krew z komór serca...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

wtłaczana jest do tętnic (aorty i pnia płucnego). Prędkość jest wprost proporcjonalna do gradientu ciśnień i odwrotnie proporcjonalna do oporu naczynia krwionośnego. Opór zależy od: Budowa i funkcje ukł krwionośnego 2 ● ● średnicy naczynia - pręd. przepływu krwi jest większa w naczyniach o dużej średnicy (aorta), a mniejsza w naczyniach a małej średnicy (naczynia włosowate). Zależność wynika z tarcia krwi o ściany naczyń. Organizm może regulować wielkość przepływu krwi przez narządy, ponieważ ściany naczyń zawierają mięśnie gładkie (zwężają lub rozszerzają światło w zależności od bieżących potrzeb). ● rozgałęzień naczynia - mała ilość rozgałęzień o małym kącie zwiększają prędkość przepływu krwi. Liczne rozgałęzienia o dużym kącie zmniejszają pręd. przepływu. Duży kąt rozgałęzień występuje w naczyniach oporowych, dzięki temu krew w naczyniach włosowatych porusza się wolno, co umożliwia wymianę subst. w tkankach. lepkość krwi - jest uzależniona od hematokrytu. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa lepkość. Hematokryt zmienia się w niewielkim zakresie, przez co lepkość krwi jest zwykle stała. Cykl pracy serca To seria zmian zachodzących podczas jednego skurczu i rozkurczu komór i przedsionków serca. Jeden cykl trwa 0,8s. Wyróżnia się trzy etapy: I - SKURCZ PRZEDSIONKÓW - (załamek P) - wzrasta ciśnienie krwi w ich wnętrzu. Zamykają się zastawki aorty i pnia płucnego, a otwierają się zastawki przedsionkowo-komorowe. Krew napływająca z żył wypełnia przedsionki i wtłaczana jest do komór. II - SKURCZ KOMÓR - (załamki Q,R,S) - wzrasta ciśnienie. Zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe, a otwierają się zastawki aorty i pnia płucnego. Krew przemieszcza się do tętnic. Zachodzi rozkurcz przedsionków, do których zaczyna napływać krew z żył. III - ROZKURCZ KOMÓR - (załamek T) - ciśnienie spada. Zastawki aorty i pnia płucnego zamykają się, a otwierają się zastawki przedsionkowo-komorowe. Krew zaczyna napływać z przedsionków do komór. Budowa i funkcje ukł krwionośnego 3 Objętość wyrzutowa i minutowa Objętość wyrzutowa - obj. krwi wyrzucanej z każdej komory do odp naczynia tętniczego podczas jednego skurczu serca. U człowieka wynosi 70-80 cm3. Objętość minutowa - obj. krwi tłoczona przez każdą komorę do odp naczynia tętniczego w czasie jednej minuty. U człowieka wynosi 5-6 dm3. Na objętość wyrzutową i minutową wpływają: • siła skurczu mięśnia sercowego. Zależy od ilości krwi żylnej wpływającej do przedsionków i komór oraz od wydajności procesów energetycznych (zachodzących w mitochondriach kardiomiocytów). • ciśnienie krwi w naczyniach tętniczych Na obj. minutową serca ma także wpływ częstość skurczów serca, która jest regulowana przez układ nerwowy i hormonalny. Obiegi krwi Obieg ustrojowy Obieg duży,obwodowy odpowiada za wymianę O2 i CO2 między krwią tkankami. Siłą napędową ruchu krwi jest różnica ciśnień krwi między aortą a żyłą główną. Różnica wynosi ok 90 mm Hg. Rozpoczyna się w lewej komorze serca,gdzie znajduje się krew utlenowana. Skurcz tej komory tłoczy krew do aorty. Podczas oddalania się krew, trafia na opory, które obniżają jej ciśnienie i pręd. przepływu. Budowa i funkcje ukł krwionośnego Obieg płucny Obieg mały umożliwia wymianę 02 i CO2 między krwią a powietrzem w pęcherzykach płucnych. Siłą napędową ruchu krwi jest różnica ciśnień krwi między pniem płucnym a żyłą płucną. Różnica wynosi ok 8 mm Hg. Rozpoczyna się w prawej komorze serca, gdzie znajduje się krew odtlenowana. Skurcz tej komory tłoczy krew do pnia płucnego. Pień płucny dzieli się na tętnice płucne prawą i lewą, które rozgałęziają się na tętniczki. Obniżenie ciśnienia i pręd. przepływu krwi. 4 Krew trafia do naczyń włosowatych tkanek ciała, tam oddaje O2 i odbiera CO2 przez cienki śródbłonek naczyniowy. Z tkanek ciała krew odtlenowana płynie do naczyń żylnych. Przez żyłę główną trafia do prawego przedsionka. Krew trafia do naczyń włosowatych pęcherz. płucnych, tam oddaje CO2 i pobiera O2 przez cienki śródbłonek naczyniowy. Automatyzm serca Jest to właściwość polegająca na wykonywaniu skurczów przez wiele godzin, po wyizolowaniu serca z organizmu. Wynika ona z obecności w mięśniu sercowym ośrodków stymulujących jego pracę. Tworzą układ bodźcowo-przewodzący serca. Z płuc krew utlenowana płynie do naczyń żylnych. Przez żyłę płucną trafia do lewego przedsionka serca. Ośrodki automatyzmu zbud są ze specjalnie zmodyfikowanych włókien mięśniowych mających zdolność do generowania i przewodzenia impulsów elektrycznych umożliwiające rytmiczne i niezależne od woli skurcze serca. • węzeł zatokowo-przedsionkowy (naturalny rozrusznik) - znajduje się w tylnej ścianie prawego przedsionka. Pobudza do skurczu komórki mięśniowe przedsionka serca; nadrzędny ośrodek automatyzmu. Przekazuje pobudzenie do: węzeł przedsionkowo-komorowy - znajduje się w ścianie między prawym przedsionkiem a prawą komorą. Przekazuje pobudzenie do: • pęczek przedsionkowo-komorowy - przenoszą pobudzenie do komór serca wyzwalając ich skurcz. Rozdziela się na dwie odnogi biegnące wzdłuż przegrody międzykomorowej do koniuszka serca. W ścianach komór, odnogi rozdzielają się na drobne włókna Purkiniego, które pobudzają komory do skurczu. Regulacja pracy serca W przypadku zaburzeń pracy ośrodków automatyzmu lub ich uszkodzenia, możliwe jest wszczepienie sztucznego rozrusznika serca. Budowa i funkcje ukł krwionośnego 5 Pracę serca regulują układ nerwowy i hormonalny. Dzięki temu możliwa jest modyfikacja częstości uderzeń serca i siły jego skurczu. Bez udziału świadomości (odruchowo) - następują zmiany intensywności akcji serca (przysp. i hamowanie). Na przyspieszenie wpływają bodźce płynące z mózgowia (np. strach, gniew radość) oraz wysiłek fizyczny i wzrost temp. ciała. Krążenie wieńcowe Mięsień sercowy unaczyniony jest przez naczynia wieńcowe (są elementem obiegu ustrojowego). Tlen i subst odżywcze są doprowadzane do mięśnia sercowego przez tętnice wieńcowe, które oplatają serce na kształt wieńca. Odgałęzienia tętnic wnikają w głąb mięśnia. Żyły wieńcowe odprowadzają zbędne produkty przemiany materii. Krążenie wątrobowe Tętnica wątrobowa i żyła wrotna dostarczają tlen, który jest potrzebny do metabolizmu. ● ● Tętnica wątrobowa jest odgałęzieniem tętnicy trzewnej Żyła wrotna powstaje w wyniku łączeniu się naczyń żylnych śledziony, żołądka, trzustki, jelita cienkiego i grubego. Żyłą wrotną docierają również toksyny i subst. pokarm. (wchłonięte w jelicie cienkim). W wątrobie tętnica wątrobowa i żyła wrotna rozgałęziają się tworząc dwie sieci naczyń włosowatych, które łączą się w większe naczynia uchodzące do żyły wątrobowej. Między tętnicą wątrobową a żyłą wątrobową znajduje się sieć naczyń włosowatych zwanych siecią typową. Tam krew oddaje komórkom wątroby tlen. Między żyłą wrotną a żyłą wątrobową znajduje się sieć naczyń włosowatych zwanych siecią dziwną żylno-żylną. Tam krew oddaje komórkom wątroby tlen, toksyny i nadmiar subst pokarm Budowa i funkcje ukł krwionośnego 6 Budowa i funkcje ukł krwionośnego 7