Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Substancje i ich przemiany

9.05.2022

310

14

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
Substancja chemiczna to materiał z którego jest zbudowane ciało
fizyczne, czyli np. substancje budujące jakiś prz

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
Substancja chemiczna to materiał z którego jest zbudowane ciało
fizyczne, czyli np. substancje budujące jakiś prz

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
Substancja chemiczna to materiał z którego jest zbudowane ciało
fizyczne, czyli np. substancje budujące jakiś prz

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY
Substancja chemiczna to materiał z którego jest zbudowane ciało
fizyczne, czyli np. substancje budujące jakiś prz

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY Substancja chemiczna to materiał z którego jest zbudowane ciało fizyczne, czyli np. substancje budujące jakiś przedmiot czy cały organizm. Posiadają one różne właściwości: fizyczne: stan skupienia, barwa, połysk, gęstość (stosunek masy do objętości d=m/v), twardość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne; chemiczne: zapach, smak, palność, aktywność chemiczna. Substancje chemiczne dzielimy na: proste (pojedyncze pierwiastki) i złożone (związki chemiczne). Najczęściej substancje są ze sobą zmieszane i tworzą tzw. mieszaniny posiadające co najmniej dwa składniki, wyróżniamy: mieszaniny niejednorodne - można wyróżnić poszczególne składniki; mieszaniny jednorodne - nie można rozróżnić poszczególnych składników. Mieszaniny można rozdzielić (krystalizacja, filtracja, sedymentacja, dekantacja, rozdzielaczem, destylacja, magnesem). Substancje chemiczne ulegają różnym przemianom, dzielimy je na: zjawiska fizyczne - przemiany, w których nie powstają nowe substancje, reakcje chemiczne - przemiany, w których powstają nowe substancje. Powietrze jest mieszaniną gazów, poniżej zebrałam najważniejsze informacje o powietrzu i jego składnikach. POWIETRZET BEGO SKŁADNIKI Wasunosu pouretna FIZYCZNE mieszamina garów berbanine •gerstosi d=1₁28 • stabs rozpusiess się w modzie zastosowanie powietrz - ogrzewanie i chłodzenie -czyszczenie energia elektryin Azot stanown 78% powietrz uttasimosi arstit FIZYCZNE 1. Berban stabs. zastoupe się w wodzie arstly: -przemysł spożywczy medyugus -istmetus zastosowanie tlenn: -oddychanie spotiaine -premyst внимавате -medyuym -misteristy Then stanom dr. 21% powietrz tHEMICZNE. prasmessi them- твегистну FIZYCZNE ne /metatar framms się 20 Flenin •staks vorpusieros się w modzie gestry ni pametne CHEMICZNE •bernonne •bersmalin podtrzymuje Gary szlachetne utasimosin gazów szlachetnych CHEMICZNE •berusting ·bersmotiv apartning CHEMILINE •bernomy •mepodtry. тике фальвин FIZYCZNE -gary bertamine •nie stato rozpusuratie w wodzie. Jen ZASTOSOWANIE na vor -mestila oswietlen holany (prade ↓ FIZYCZNE дага •berbinings •dobrze rozpuszcza się, wrodzie? •deiszy od powietns Zastosowanie: Dwutleneh wegle intasuussi diritdentin wegla zaszenie prasow drapaje brainne ogranietis -medycym CHEMICZNE reagune zmody vopierig nepremije reaguje 2 altyanym metalom właściwości podobieństwa różnice tlen niemetal słabo rozpuszcza się w wodzie gęstość większa od gęstości powietrza nie pali się podtrzymuje palenie reaguje z niemetalami i metalami tworząc tlenki Tabelka pochodzi ze strony wodór azot gaz, bezbarwny,...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

bezwonny niemetal słabo rozpuszcza się w wodzie gęstość dużo mniejsza od gęstości powietrza palny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową reaguje z niemetalami tworząc wodę, chlorowodór, siarkowodór, amoniak z metalami tworzy wodorki niemetal słabo rozpuszcza się w wodzie gęstość większa od gęstości powietrza nie podtrzymuje palenia tlenek węgla(IV) tlenek niemetalu dobrze rozpuszcza się w wodzie Reakcje chemiczne - to są przemiany, w wyniku których otrzymujemy nowe substancje chemiczne. gęstość dużo większa od gęstości powietrza nie pali się i nie podtrzymuje spalenia powoduje mętnienie wody wapiennej, reaguje z nią https://klasowka.onet.pl/podrecznik/chemia-nowej-ery-klasa-1-gimn azjum/i-rozdzial-substancje-i-ich-przemiany/wytlumaczenie Skutki zanieczyszczeń powietrza to między innymi: dziura ozonowa, smog, kwaśne opady, a także zwiększenie efektu cieplarnianego. Reakcja charakterystyczna - reakcja chemiczna, która umożliwia wykrycie danej substancji (np. mętnienie wody wapiennej pod wpływem tlenku węgla (IV)). Substraty reakcji - to substancje biorące udział w reakcji chemicznej ulegające przemianom chemicznym - zapisujemy je po lewej stronie równania reakcji. Produkty reakcji - to substancje otrzymane w wyniku reakcji chemicznej - zapisujemy je po prawej stronie równania reakcji. Substraty i produkty jako substancje biorące udział w reakcji nazywamy razem reagentami. Reakcje chemiczne dzielimy biorąc pod uwagę: a) typ reakcji reakcja syntezy (syntezowany jest jeden produkt): z kilku substratów powstaje jeden produkt reakcja analizy (rozkładu): jeden substrat kilka produktów reakcja wymiany (substraty wymieniają się z produktami): kilka substratów kilka produktów b) efekty energetyczne egzoenergetyczne - to reakcje, w których energia wydzielana jest do otoczenia (np. na sposób ciepła lub w postaci światła), są to np. reakcje spalania. eg Zo →→ Z ciała na Zewnątrz endoenergetyczne - to reakcje, które zachodzą dzięki dostarczaniu energii z otoczenia, są to reakcje rozkładu. endo → do środka ciała