Geografia /

Wietrzenie skał

Wietrzenie skał

 Wietrzenie skał
Procesy kształtujące powierzchnie Ziemi:
erozja - niszczenie podłoża
●
transport - materiału skalnego
• akumulacja - osadza

Wietrzenie skał

user profile picture

Layla

51 Obserwujących

118

Udostępnij

Zapisz

poziom rozszerzony

 

1

Notatka

Wietrzenie skał Procesy kształtujące powierzchnie Ziemi: erozja - niszczenie podłoża ● transport - materiału skalnego • akumulacja - osadzanie/nadbudowa materiału skalnego ● Wietrzenie ▾ Typy wietrzeń To proces, w którym skały ulegają rozkładowi chemicznemu lub rozpadowi na mniejsze fragmenty pow wpływem: czynników zewnętrznych oraz organizmów żywych • mechaniczne (fizyczne) ● chemiczne ● Wietrzenie skał biologiczne ▼ Wietrzenie mechaniczne (fizyczne) Polega na rozpadzie skał bez zmiany ich składu chemicznego. Czynniki • zamarzanie wody w szczelinach skalnych (wietrzenie mrozowe) 1 • duże wąchania temperatur (strefa zwrotnikowa) wietrzenie termiczne/insolacyjne pęcznienie skał ilastych (wietrzenie ilaste) • narastanie kryształków soli e szczelinach skalnych (wietrzenie solne) Klimat • zwrotnikowy suchy • umiarkowany ciepły (przejściowy kontynentalny) umiarkowany chłodny podbiegunowy Wietrzenie skał ● ● ● ● • górski ▼ Skutki • gołoborza • rumowiska skalne Jak powstały ? 1. powstały w plejstocenie, ery kenozoicznej, kiedy lądolód wycofał się na północ Polski 2. wody z topniejącego lądolodu wnikały w szczeliny G. Świętokrzyskich, zamarzały i rozsadzały skały, doprowadzając do rozpadu blokowego. np. Łysica, Św. Krzyż (szczyty G. Świętokrzyskich) 3. panował klimat subpolarny (podbiegunowy) strefy okołobiegunowej ▼ Wietrzenie chemiczne Rozkład skał wraz ze zmianą ich składu chemicznego Czynniki rozpuszczanie (skały są najbardziej podatne na: chlorki, węglany i siarczany) 2 • utlenianie (objawia się zmianą barwy w minerałach, piryt → siarczan żelaza) • uwydatnianie (przyłączenie cząstek wody do minerału, anhydryt → gips) ● uwęglanowanie (proces rozpuszczania skał węglowych przez wodę bogatą w CO2 - krasowienie; CaCO3 + H₂O + CO2 → Ca + (HCO3) Klimat Wietrzenie skał ● równikowy, gorący, wilgotny • umiarkowany kontynentalny ciepły przejściowy ● • strefa podzwrotnikowa, śródziemnomorska ▼ Wietrzenie biologiczne ▼ Czynniki Rozpad...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

lub rozkład skał pod wpływem organizmów żywych rozrastające się korzenie kruszą skały • mechaniczne i chemiczne działanie zwierząt • chemiczne działanie roślinnych kwasów organicznych Klimaty umiarkowany równikowy • podrównikowy ● Zwietrzelina Rozkruszona powierzchnia warstw litosfery 3