Historia /

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka

 Prawa szlachty Obowiązki szlachty Pospolite ruszenie to ogót
- posiadanie ziemi - obrona państwa szlachty powołanej do stuzby.
i majatku
wo

Demokracja szlachecka

user profile picture

hela makrela

0 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

wszystkie najważniejsze informacje o demokracji szlacheckiej. dużo info od 🥀notes🥀. nie jestem pewna jak się nazywa

 

6

Notatka

Prawa szlachty Obowiązki szlachty Pospolite ruszenie to ogót - posiadanie ziemi - obrona państwa szlachty powołanej do stuzby. i majatku wojskowej w czasie konfliktów -Sprawowanie U- Redów państwo- wych - posiadanie oraz konystanie z Szlacheckich przy- wilejów -posiadanie od rebnego statusu praunego Król byt jedno asobowying, odre- obnym Stonem беремісти -obrona kroa -obroma poddanyon zbrojnych -udział w pospolity" konstytucja to tattouał się, W XVI w uksz- ruszenin najważniejszy ustrój Rzeczy. dokument w pospolitej swatch- państ wie kawierajescy prawa! eckiej sejui watu to parlament w Pot szlachty sce XV-XVIII W podejmujący najwazniejsze decyzje w państwie Reczypospolita - necz wszystkich obywateli Magnateria to najwyżsla i najbogatsza warstwa cowati fizycznie. Nad wejściem do danow unieszczali pn.p.. herby. ♡ w sejmie walivy odbywały się od 1493r. Początkowo król zwoływal seju w razie potreby.2 czasem obradujący spotykali się requ- larnie co 2 lata. беріш буй noy- wazniesza uta Konstytucja Nihil novi dza w Rzeczy- została lichwalona w pospolitej. W 1505r. (panowanie- Aleksander Jagielloń- jego obiadach czyk) brali udział: król i dwie nby: izba poselska r senat! semat, czyli wy Z520 1260 sej- Sequik ziemski to zgromadzenie szlachty z danego in walnego, wy- regionu krayn. TomT się z rady cydujący 12ba poselska to monarszej, która była orgonem do- wpływ na naj- nizsia izba sejmu radczym króla. wazniejsze spra- my pourst wei walnego licząca od 140 do 1to posłów. Demokracia Szlachecka to forma nadów w dawnej Pol- sce, gdy szlach- ta miata de- Maquateria to najbogatsza grupa polskiej szlachty _ W jej Srednia szlachta posiadanin znajdowaty file ma- stitada się 2 Szlachta zagredo-astki 2Totone 2 kilkudziestu wa skupiata posiadaczy nie właścicieli jede miast i kilku set usi. Garen ub kiku wsi. mieli prywatne woista. Mieszkali wielkich gos- we wspaniałych pałacach i Mieszkali w dwo- rkach szlacheckich otaczali się stuzoa. podarstw nazy- wanych zagroda mi. Podobnie jak chłopi, pra- Gotota me posiadata majetku....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Jej przedsta- wiciele często szli do woj ska lub służyli w mag natów.

Historia /

Demokracja szlachecka

user profile picture

hela makrela

0 Followers

 Prawa szlachty Obowiązki szlachty Pospolite ruszenie to ogót
- posiadanie ziemi - obrona państwa szlachty powołanej do stuzby.
i majatku
wo

Otwórz

wszystkie najważniejsze informacje o demokracji szlacheckiej. dużo info od 🥀notes🥀. nie jestem pewna jak się nazywa

Podobne notatki
Know Demokracja szlachecka thumbnail

177

1752

Demokracja szlachecka

historia klasa 6 nowa era

Know Demokracja szklachecka notatka thumbnail

3

32

Demokracja szklachecka notatka

Historia klasa 6 demokracja szklachecka

Know Kształtowanie się demokracji szlacheckiej. thumbnail

9

135

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej.

rozszerzenie z historii.

Know notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej thumbnail

45

555

notatki z historii złoty wiek rzeczpospolitej

przerobione tematu z działu złoty wiek rzeczpospolita 2 klasa lo (2.1-2.8)

Know notatki historia "złoty wiek jagiellonów" thumbnail

22

308

notatki historia "złoty wiek jagiellonów"

notatka z historii z działu "złoty wiek jagiellonów" dla klasy 2 lo na podstawie podręcznika nowa era

Know Demokracja szlachecka  thumbnail

0

108

Demokracja szlachecka

notatka

Prawa szlachty Obowiązki szlachty Pospolite ruszenie to ogót - posiadanie ziemi - obrona państwa szlachty powołanej do stuzby. i majatku wojskowej w czasie konfliktów -Sprawowanie U- Redów państwo- wych - posiadanie oraz konystanie z Szlacheckich przy- wilejów -posiadanie od rebnego statusu praunego Król byt jedno asobowying, odre- obnym Stonem беремісти -obrona kroa -obroma poddanyon zbrojnych -udział w pospolity" konstytucja to tattouał się, W XVI w uksz- ruszenin najważniejszy ustrój Rzeczy. dokument w pospolitej swatch- państ wie kawierajescy prawa! eckiej sejui watu to parlament w Pot szlachty sce XV-XVIII W podejmujący najwazniejsze decyzje w państwie Reczypospolita - necz wszystkich obywateli Magnateria to najwyżsla i najbogatsza warstwa cowati fizycznie. Nad wejściem do danow unieszczali pn.p.. herby. ♡ w sejmie walivy odbywały się od 1493r. Początkowo król zwoływal seju w razie potreby.2 czasem obradujący spotykali się requ- larnie co 2 lata. беріш буй noy- wazniesza uta Konstytucja Nihil novi dza w Rzeczy- została lichwalona w pospolitej. W 1505r. (panowanie- Aleksander Jagielloń- jego obiadach czyk) brali udział: król i dwie nby: izba poselska r senat! semat, czyli wy Z520 1260 sej- Sequik ziemski to zgromadzenie szlachty z danego in walnego, wy- regionu krayn. TomT się z rady cydujący 12ba poselska to monarszej, która była orgonem do- wpływ na naj- nizsia izba sejmu radczym króla. wazniejsze spra- my pourst wei walnego licząca od 140 do 1to posłów. Demokracia Szlachecka to forma nadów w dawnej Pol- sce, gdy szlach- ta miata de- Maquateria to najbogatsza grupa polskiej szlachty _ W jej Srednia szlachta posiadanin znajdowaty file ma- stitada się 2 Szlachta zagredo-astki 2Totone 2 kilkudziestu wa skupiata posiadaczy nie właścicieli jede miast i kilku set usi. Garen ub kiku wsi. mieli prywatne woista. Mieszkali wielkich gos- we wspaniałych pałacach i Mieszkali w dwo- rkach szlacheckich otaczali się stuzoa. podarstw nazy- wanych zagroda mi. Podobnie jak chłopi, pra- Gotota me posiadata majetku....

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Jej przedsta- wiciele często szli do woj ska lub służyli w mag natów.