Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Gospodarka Europy w XVI stuleciu

27.09.2022

537

25

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Gospodarka XVI wieku @@krisola.note
urbanizacja - powstawanie nowych
miast lub rozrastanie się już
istniejących pod względem
demograficznym

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Gospodarka XVI wieku @@krisola.note
urbanizacja - powstawanie nowych
miast lub rozrastanie się już
istniejących pod względem
demograficznym

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Gospodarka XVI wieku @@krisola.note
urbanizacja - powstawanie nowych
miast lub rozrastanie się już
istniejących pod względem
demograficznym

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Gospodarka XVI wieku @@krisola.note
urbanizacja - powstawanie nowych
miast lub rozrastanie się już
istniejących pod względem
demograficznym

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Gospodarka XVI wieku @@krisola.note urbanizacja - powstawanie nowych miast lub rozrastanie się już istniejących pod względem demograficznym i terytorialnym skutki rozwoju gospodarczego: dynamiczny rozwój handlu oceanicznego (szlaki atlantyckie) szybki rozwój miast portowych (Antwerpia) wzrost liczby ludności w ośrodkach handlowo - portowych postanie powiązań ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi miastami Europy specjalizacja gospodarcza różnych krajów w konkretnych dziedzinach korsarstwo, kaperstwo – wojny morskie prowadzone przez prywatne Statki na zlecenie władców. Ochotnicy dostawali specjalne przywileje (listy kaperskie) a jako zapłatę część zdobytego majątku. Nie mylić z piratami, którzy robili to na własną rękę!!! ogradzanie, grodzenie – zgarnianie gruntów ornych gmin wiejskich lub ubogich mieszkańców i przekształcanie je w pastwiska dla owiec na sukno. ROZWój krajów w szesnastowiecznej Europie: Imperia kolonialne Hiszpanii i Portugalii: przekazywanie zysków prosto do rąk nieodpowiedzialne dysponowanie zgarniętym majątkiem Francja, Holandia, Anglia: korsarstwo hiszpańskich i portugalskich władców okrętów rozwój rzemieślniczy - system nakładczy zwiększenie popytu na sukno - ogradzanie przez wielkich właścicieli chłopskich ziemi na pastwiska dla owiec migracja chłopów do miast - wolny rynek najemnej siły roboczej system nakładczy - chatupnictwo - manufaktura rozproszona NAKŁADCA (kupiec z hajsem, inwestor) zleca CHAŁUPNIKOM wykonanie poszczególnych etapów produkcji towaru w ich własnych domach - tym sposobem towar przechodził przez parę rąk, bo każdy CHAŁUPNIK specjalizował się w innej części. Skończone wyroby NAKŁADCA sprzedawał na rynku. skutki: obniżenie kosztów produkcji gorsza jakość produkty - mało wykwalifikowani chałupnicy @krisola.note Rynek Siły najemnej – strefa, gdzie dochodzi o spotkania przedsiębiorcy poszukującego pracowników z osobą chcącą sprzedać swoje usługi. wymiana ta mogła nastąpić tylko i wyłącznie, jeśli chłop nie był już do niczego zobowiązany. Przemiany ekonomiczne XVI wieku: upowszechnienie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

się kredytu i bankowości (pożyczki, inwestycje) rozwój płatnoścí bezgotówkowej - komercjalizacja weksli na giełdzie jako papierów wartościowych. ♥przekształcenie się kompanii (spółek kupieckich ze średniowiecza) na związki kupców (udziałowców), gdzie wystarczyło zainwestować określoną sumę potwierdzoną przez odpowiednie dokumenty tzw. akcje (udziały). Ich właściciele uczestniczyli w podziale zapracowanych zysków zgodnie z proporcjonalnie zainwestowana kwotą. (Najbardziej zyskowna inwestycja dot. wyprawy Francisa Drake'a) powstanie pierwszej wczesnonowożytnej giełdy w Antwerpii 1531r. (potem przeniesiona przez wojnę w 1576r. do Amsterdamu) zwiększenie znaczenia się obrotu pieniądza rozwój handlu kolonialnego, regionalnego i wewnątrzpaństwowego oraz operacje prowadzone przez banki przyczyniły się do utworzenia się kapitału Dualistyczny rozwój Europy Podział Europy na dwie strefy ekonomiczne (rzeka Łaba - granica), w której wschód dostarczał surowców i produktów rolnych, a Zachód kwitł w handlu í produktach rzemieślniczych Anglia, Francja, Holandia: Izmiany zasad umów dzierżawczych (podwyżka czynszów) Kraje włoskie, Hiszpania, Południowa Francja: system połownictwa, czyli chłop w ramach prawa do dzierżawy odda połowę zbiorów panu. Europa I Środkowowschodnía: V gospodarka folwarczno-pańszczyźniana opierająca się na folwarku, czyli dużym gospodarstwie rolnym lub rolno-hodowlanym nastawionym głownie na produkcje. towaru na zbyt. Jego działalność opierała się na sile pańszczyźnianej lub najemnej. @krisola.note Kredyt - pożyczka udzielona na realizację jakiegoś przedsięwięcia weksle dokument, w którym wystawca zobowiązuje się (lub OS. 3) do wypłacenia określonej kwoty danej osobie w określonym terminie i miejscu od XII wieku weksle umożliwiały kupcom bezpieczniejsze podróże i możliwość przewalutowywania pieniędzy. - Giełda — instytucja umożliwiająca zawieranie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. weksle, akcje) lub towarów masowych (np. zobże, drewno), których podstawą wyceniania są ich realcje między popytem a podażą (zapotrzebowaniem a ilością) kapitał - pieniądze i wszystkie innego dobra, które przynosiły zyski. @krisola.note kapitalizm pojecie wprowadzone przez Marksa, które odnosíto się do sytuacji społeczno-ekonomiczne mającej miejsce po feudalizmie, w którym właściciele kapitałów przekształcają je w zyski. Podstawy gospodarki kapitalistycznej: gwarantowana prawem własność prywatna swoboda w zawieraniu umów prowadzenie działalności gospodarczej Rewolucja cen i nożyce cen 1550-1650 apogeum cen w Europie czynniki: = wzrost popytu powiększenie liczby ludności na różne towary napływ szlachetnych kruszców obniżenie się wartości złota i srebra. = skutek: ♥ bardzo szybki wzrost cen żywności w stosunku do produktów rzemieślniczych.