Historia /

powstanie listopadowe

powstanie listopadowe

 POWSTANIE LISTOPADOWE
daty:
1825-nowy car Mikolaj I
noc z 29/30 listopada 1830-powstało powstanie (noc listopadowa)
Styczeń 1831 - polacy z

powstanie listopadowe

user profile picture

Marysia Kacprowicz

53 Obserwujących

423

Udostępnij

Zapisz

notatka z historii

 

8/6

Notatka

POWSTANIE LISTOPADOWE daty: 1825-nowy car Mikolaj I noc z 29/30 listopada 1830-powstało powstanie (noc listopadowa) Styczeń 1831 - polacy zdetronizowali cara 1828-załozenie sprzysię zenia podchorążych grudzień 1830-dyktatorem powstania Józef Chłopicki Luty 25 1831-bitwa pod Olszynką Grochowską (nieroztrzygnięta) maj 26 1831-bitwa pod Ostrołęką (wielka klęska polaków) październik 1831 -kapitulacja polaków postaci: Piotr Wysocki - przewudzca sprzysięzenia podchorążych w WWA (po upadku został zesłany na syberię) Juzef Chiopicki - dyktatorem powstania Wielki ksiąze Konstanty -naczelny wódz armii Królestwa Polskiego (brat carów) Car Mikolaj I- nowy car przyczyny : car nieprzestrzegał konstytucji brutalne rządy Wielkiego księcia Konstantego 3. car chciał uzyć polskiej armii do +Tumienia buntu Belgów Skutki: kary śmierci przewudzców powstania zsyłki na syberię powstańcy w wojsku rosyjskim na 15 lat zlikwidował sejm i armie krulestwa (utrata al tonomi) likwidacja uniwersytetów w Warszawie i Wilnie utrata konstytucij → zmiana w statut 7 budowa cytadeli przebieg: 29/30 listo. 1830 rozpoczeło się powstanie w Warszawie polska miata okolo 27 tys. zołnierzy do powstania dołączyły się inne oddziały z poza Warszawy w styczniu 1831 ogłoszono detronizacje króla Polski -cara Mikołaja I w lutym 1831 armia rosyjska wkroczyła do królestwa pod koniec lutego 1831 rosjanie podeszli pod WHA polska zatrzymała ich w bitwie pod Grochowem wiosną polska armia zwycięrzyła pod Dębem Wielkim i Iganiami w maju wojska rosyjskie narzuciły Polakom bitwę pod Ostrołękom (ktoro Ty) w początkach września wojska rosji zaatakowały Warszawę od zachody (Holi) uderzenie zaskoczyło Polaków. Po 2 dniach walk Władze powstania wycafały wojsko...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

ze stolicy i oddały ją przeciwnikom